Voda a jej tajomstvá Triedne projekty Zelená škola Interaktívna nemčina Čitateľská gramotnosť Školy pre budúcnosť Tatranskí rytieri e-Twinning Jedlá zmena Moja prvá škola Projekt Moderná škola

Projekty

Voda a jej tajomstvá

"Voda a jej tajomstvá" je názov nášho projektu, ktorý bol v šk. roku 2017/2018 podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho cieľom je zamerať našu pozornosť na faunu a flóru vodného spoločenstva a vytvoriť v priestoroch školského areálu vodný ekosystém, ktorý bude slúžiť ako učebňa v prírode. Finančný grant na realizáciu aktivít projektu je 2 000€.

Priebeh realizácie projektu:

 Štvrtáci hrali divadlo.

 Letáky našich štvrtákov.

 Máme jazierko.

   Vodná maškaráda, pokusy, nové encyklopédie...

 Exkurzia. Vodný mlyn v Bohuniciach - miesto, kde kedysi voda dávala ľuďom múku.

 Kolobeh vody v triede štvrtákov. 

  Rovesnícke vzdelávanie - učitelia - tretiaci, žiaci - škôlkári. 

    Pokusy, hľadanie informácií, čítanie o vode, maľovanie - to všetko boli aktivity našich tretiakov.

 Exkurzia druhákov, počas ktorej videli čo sa deje na čističke odpadových vôd bola pre nich veľmi zaujímavá.

 Deti z 1. oddelenia ŠKD dostali za úlohu vyrobiť domino. Pri práci spoznávali obyvateľov vodnej ríše.

 Veľkým prínosom projektu je tvorba vlastných učebných pomôcok s témou vody. Druháci vyrobili pexeso.

 Pokus o dôležitosti vody založili aj druháci. Najlepšie sa darilo rastlinke, ktorá mala dostatok čistej vody a svetla.

 Náš nový čitateľský kútik obohatili aj knihy na tému voda a jej obyvatelia. Žiakom prajeme príjemné čítanie.

 Štvrtácky pokus - Robíme rôzne aktivity zamerané na problematiku vody, dôležitosť jej šetrenia a ochrany. Štvrtáci pomocou pokusu dokázali, že znečistená voda sa dostáva do rastlín. Preto je dôležitá ochrana a neznečisťovanie vôd.

 Prváci vodné živočíchy vytvorili najprv z plastelíny a potom z farebného papiera.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria