• Ďakujeme!

    •  Občianske združenie PASTELKA, ktoré založilo Rodičovské združenie Spojenej školy

     ďakuje rodičom a priateľom školy, ktorí PASTELKE poukážu 2% z dane.

     Naše údaje:

     právna forma: občianske združenie

     obchodné meno/názov/: Pastelka

     IČO: 51260387

     Sídlo: Ľ. Štúra 155/23, 96271 Dudince

     TLAČIVÁ:

     potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf

     vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

     Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie školského života našich detí.