• Realizujeme projekty.
    • Sme škola inkluzionistov.
    • Realizujeme rovesnícke vzdelávanie.
    • Sme úspešní v súťažiach.
    • Sme Zelená škola.
    • Učíme sa pre život, nie pre školu...
    • Náš cieľ - kvalitné vzdelávanie a plnohodnotné vzťahy.
    • Ranné kruhy - kvalitné vzťahy.
 • Novinky

  • Oznam
   • Oznam
   • 29. 6. 2020
   • Organizácia posledného školského dňa 30.6.2020 bude nasledovná:

    8,00 odovzdávanie vysvedčení, pochvál a knižných odmien za úspešnú reprezentáciu školy v triedach

    8,30 rozlúčka deviatakov pred budovou školy

    po rozlúčke odchod žiakov domov

    Žiadame rodičov, aby nevstupovali do budovy školy.

   • Čítať viac
  • Organizácia vyučovania od 22.6.2020
   • Organizácia vyučovania od 22.6.2020
   • 19. 6. 2020
   • Žiaci, ktorí sa zúčastnia vyučovania:

    - v prvý deň nástupu do školy sa preukážu Vyhlásením rodiča - príloha č. 2

    Priloha_2.docx

    - prílohu č. 2 prinesú do školy po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 vyučovacích dní

    - v priestoroch školy používajú rúško

    - do školy vstupujú predným alebo zadným vchodom, domov odchádzajú iba cez predný vchod

   • Čítať viac
  • Brigáda
   • Brigáda
   • 19. 6. 2020
   • Práce v dažďovej záhrade, ktorá je v tomto období výdatne zásobená dažďovou vodou, pokračujú. Naši piataci priložili ruku k dielu a kvetinový záhon je už takmer dokončený. Chlapcov práca bavila a tešia sa na ďlšiu brigádu. Chalani, ďakujeme!

   • Čítať viac
  • Piataci sa nenudili
   • Piataci sa nenudili
   • 19. 6. 2020
   • Piataci sa učili, tvorili, športovali, brigádovali. O ich aktivách viac vo Fotoalbume.

   • Čítať viac
  • Náš školský areál
   • Náš školský areál
   • 19. 6. 2020
   • V školskom areáli sa realizujú úpravy menšieho i väčšieho rozsahu. Po ich dokončení bude areál krajší a účelnejší, nakoľko jednou z našich ďalších predsavzatí je preniesť vyučovanie do prírody, aby sme učivo aj "videli, cítili a počuli"... Všetky ročníky ho využili v rámci vzdelávania v sťažených podmienkach júnovej školy.

   • Čítať viac
  • Škola v škole
   • Škola v škole
   • 19. 6. 2020
   • Počas júna je škola v škole nielen o opakovaní učiva, ale aj o kolektíve, hre, športe a zábave. O tom, že je to tak aj v triede druhákov, povedia viac naše fotky vo Fotoalbume.

   • Čítať viac
  • Zábavné popoludnia v škole
   • Zábavné popoludnia v škole
   • 16. 6. 2020
   • Deti v 3.oddelení svoj voľný čas využívajú na relax a pohyb v prírode spojený s hrami. V triede rozvíjajú svoje zručnosti a predstavivosť pri zhotovení výtvarných prác. Činnosti deti bavia, všetci sme radi, že sme opäť spolu...

   • Čítať viac
  • Učenie v 5. A
   • Učenie v 5. A
   • 16. 6. 2020
   • Zážitkové vyučovanie, relaxačné chvíľky, športové aktivity sú náplňou vyučovacích blokov našich piatakov. O ich aktivitách viac napovie Fotoalbum.

   • Čítať viac
  • Hlinené darčeky
   • Hlinené darčeky
   • 16. 6. 2020
   • V rámci projektu Tri groše sa deti 2.ročníka učili pracovať s hlinou a pripravili s láskou darčeky pre starčkov a starenky. Práca ich veľmi tešila a veria, že aj ich výtvory rozveselia srdiečka starších ľudí, ktorým ich darujú.

   • Čítať viac
  • Poplatky
   • Poplatky
   • 11. 6. 2020
   • Vážení rodičia, v prípade, že vám vznikne na niektorom poplatku v škole preplatok, žiadajte o jeho vrátenie, prípadne o presun poplatku, formou tlačiva. Tlačivá nájdete v hornej lište v časti O škole. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj na sekretariáte školy.

   • Čítať viac
  • Tri groše v triede našich prvákov
   • Tri groše v triede našich prvákov
   • 10. 6. 2020
   • Aktivita projektu Tri groše, v rámci ktorej deti tvorili doma niečo pre rozveselenie našich seniorov, je úspešne ukončená. Žiaci prvého stupňa ju zvládli výborne. Svedčia o tom aj príspevky našich prvákov:

   • Čítať viac
  • Zelená misia pokračuje
   • Zelená misia pokračuje
   • 4. 6. 2020
   • Na označenie Zelená škola sme veľmi hrdí. Aby sme si ho udržali, musíme v programe pokračovať. Naši žiaci si vybrali jednu z tém programu, a to tému Zeleň a jej ochrana. Akčný plán pre túto tému je hotový, kolégium Zelenej školy má svojich členov a keďže škola už funguje, darí sa nám napĺňať aj jeden z cieľov, ktorý sme si výtýčili. Je ním zvýšenie počtu hodín odučených priamo v prírode, nakoľko učenie zážitkom je veľmi efektívne a je to cesta k získaniu trvalých vedomostí. A práve takéto vyučovanie sa deje momentálne, keďže situácia si to vyžaduje, tak spájame nevyhnutné s užitočným. Aj preto sme v areáli školy tvorili miesta, ktoré sa môžu zmeniť na triedu v prírode. O našich "zelených" aktivitách budeme pravidelne informovať.

   • Čítať viac
  • Dažďová záhrada
   • Dažďová záhrada
   • 4. 6. 2020
   • Tento školský rok sa našej škole podarilo získať finančný grant 1600€ aj v grantovom programe DM drogérie Klíma nás spája. Náš projekt s názvom "Dažďová záhrada v našej škole" prispeje k zlepšeniu klimatických podmienok vytvorením klimatického prvku, a to dažďovej záhrady. Tá je už založená v priestore nášho areálu. Plánovanie a prípravy sa skončili brigádou, ktorej sa zúčastnili nepedagogickí zamestnanci školy a aj učitelia. Dažďová voda, ktorá zo strechy budovy susediacej s našou školou vsakovala pri budove do zeme, je odvedená od budovy a nasmerovaná pod kvetinový záhon, ktorý sme vysadili. Výsledok je nielen estetický, ale aj klimaticky účinný. Naším cieľom je žiakom ukázať, ako aj oni v budúcnosti môžu prispieť k ekologickým riešeniam. V tvorbe dažďovej záhrady budeme ešte pokračovať. Ako sa tvorila doteraz, si môžete pozrieť v našom FOTOALBUME.

   • Čítať viac
  • čo sa deje u nás v škole
   • čo sa deje u nás v škole
   • 4. 6. 2020
   • Prvý týždeň školy po nečakanej dvojmesačnej prestávke je pomaly za nami. Žiaci sa stretli s kamarátmi, s učiteľmi a určite si toto stretnutie všetci pochvaľujú. Učenie striedali hry a relaxačné chvíľky. Na príchod žiakov sme sa chystali a pripravili sme pre nich viaceré zóny v našom areáli, kde sa môžu učiť, hrať, oddychovať. K tvorbe tohto priestoru prispeli nepedagogickí zamestnanci našej školy a taktiež naši učitelia. Všetkým ďakujeme a veríme, že našim žiakom sa náš areál páči.

   • Čítať viac
  • Konečne je škola v škole!
   • Sme škola inkluzionistov.
   • Sme škola s hodnotami.
   • Sme Zelená škola.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4