• Realizujeme projekty.
    • Sme škola inkluzionistov.
    • Realizujeme rovesnícke vzdelávanie.
    • Sme úspešní v súťažiach.
    • Sme Zelená škola.
    • Učíme sa pre život, nie pre školu...
    • Náš cieľ - kvalitné vzdelávanie a plnohodnotné vzťahy.
    • Ranné kruhy - kvalitné vzťahy.
 • Novinky

  • Týždeň boja proti drogám
   • Týždeň boja proti drogám
   • 30. 11. 2021
   • Opäť sme sa aktivitami počas vyučovacieho procesu zapojili do boja proti drogám. Veď učiť deti správne životné postoje v krízových momentoch je jednou z najdôležitejších úloh školy...

   • Týždeň boja proti drogám: Čítať viac
  • Bubnovačka 2021
   • Bubnovačka 2021
   • 19. 11. 2021
   • PREČO AJ MY DNES BUBNUJEME?

    Bubnovačka 2021

    „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“

    19. novembra 2021 je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Dnes sa uskutočnil na Slovensku už ôsmy ročník sprievodnej akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“. Akcia má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Spoločne sme si v čase medzi 10,00 - 11,00 bubnovaním pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

   • Bubnovačka 2021: Čítať viac
  • Zber šípok
   • Zber šípok
   • 19. 11. 2021
   • Krásna jeseň určite prispela k tomu, že zber šípok bol veľmi úspešný. Usilovní "zberači" nazbierali spolu 175kg šípok. Najviac šípok priniesli žiaci: N. Tretinová 32kg, V. Penčíková 18,4kg, D. Csala 14,5kg, A. Beňová 10kg, L. Marčeková 7kg, B. Bobišová 5,3kg a S. Šípková 5,3kg. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme. Finančné prostriedky, ktoré za šípky získame použijeme na nákup novej literatúry do našich čitateľských kútikov.

   • Zber šípok: Čítať viac
  • UNICEF 2021
   • UNICEF 2021
   • 19. 11. 2021
   • RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

    UNICEF je nezisková organizácia, ktorá pomáha vďaka dobrovoľným darom.

    Prečo sme sa rozhodli pomôcť aj my, žiaci 7. – 9. ročníka?

    Dostal sa nám do rúk leták UNICEF pri príležitosti 75. výročia založenia tejto organizácie, na vyučovacej hodine sme sa oboznámili s možnosťami pomoci: DARUJ DOBRÝ POCIT, SVETOVÝ RODIČ UNICEF, zaslanie dobrovoľného príspevku na účet UNICEF, zaslanie SMS na 844 (v hodnote 3 €).

   • UNICEF 2021: Čítať viac
  • Témy tolerancie na ETV
   • Témy tolerancie na ETV
   • 15. 11. 2021
   • Všetci sme iní a predsa sme si všetci rovní. Na svete žije niekoľko miliárd ľudí a ani jeden nie je taký istý ako ten druhý. Na hodinách etickej výchovy sme sa učili o tom, že všetci musíme otvoriť svoje mysle a srdcia ostatným, nemať v nich len seba a strach z neznámeho a odlišného.

   • Témy tolerancie na ETV: Čítať viac
  • Jesenná túra
   • Jesenná túra
   • 15. 11. 2021
   • Kúzlo tohoročnej farebnej jesene si vychutnali štvrtáci na turistickej vychádzke do lesoparku Búroš. Nadýchali sa čerstvého vzduchu, zažili listovú vojnu, ale nezabudli aj na učenie. Pomenúvali stromy a rôzne prírodniny, určovali svetové strany a naučili sa aj nové informácie o dudinských prameňoch. Pochutnali si na našej vode a vychutnali si spoločne asi posledné jesenné slnečné lúče.

   • Jesenná túra: Čítať viac
  • Kométy priateľstva
   • Kométy priateľstva
   • 15. 11. 2021
   • Druháci na vychádzke do kúpeľného parku nazbierali za košíček gaštanov. Na výtvarnej výchove sa naučili, ako z nich vyrobiť kométy s krásnymi farebnými chvostami. Nemyslite, že to bolo pre nich jednoduché! Využili však niektoré z CELOŽIVOTNÝCH PRAVIDIEL a ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ, ktoré sa sa učia už od prvej triedy. Viete, ktoré to boli?

   • Kométy priateľstva: Čítať viac
  • Tvorba pohľadníc 5. A
   • Tvorba pohľadníc 5. A
   • 10. 11. 2021
   • Piataci sa už v novembri naladili na blížiace sa Vianoce. Na hodinách slovenského jazyka sami vytvorili pohľadnicu, individuálne navrhli jej dizajn a napísali želanie. Práca ich zaujala, vytvorili naozaj nádherné pohľadnice a naučili sa správne napísať nielen adresáta, ale i text pohľadnice.

   • Tvorba pohľadníc 5. A: Čítať viac
  • Halloween 4.A
   • Halloween 4.A
   • 9. 11. 2021
   • Niektoré dni sú tradičné, iné naopak mimoriadne. Takým dňom bol pre štvrtákov aj posledný deň pred jesennými prázdninami. Učili sa, ale za úplne iných podmienok A ako sa mali?

    Pozrite si naše video:

   • Halloween 4.A: Čítať viac
  • Dotazník pre žiakov a rodičov týkajúcich sa prevencii závažných chorôb.
   • Dotazník pre žiakov a rodičov týkajúcich sa prevencii závažných chorôb.
   • 4. 11. 2021
   • Liga proti rakovine pripravila krátky dotazník. Jeho cieľom je pritiahnúť pozornosť k prevencii závažných chorôb. Pozostáva zo 6 jednoduchých otázok. Za každú správnu odpoveď rodič získa 1 bod pre školu. Naša škola súťaží po celom Slovensku MYSTERY BOX, aby vedeli správne identifikovať našu školu, v prvej otázke je potrebné správne zadať presný kód školy.

   • Dotazník pre žiakov a rodičov týkajúcich sa prevencii závažných chorôb.: Čítať viac
  • Šikanovaniu hovoríme NIE!
   • Šikanovaniu hovoríme NIE!
   • 3. 11. 2021
   • Ranné kruhy sú na našej škole už tradičným začiatkom dňa. Je to priestor pre upevňovanie vzťahov v triedach a priestor na riešenie problémov. Triedy na ranných kruhoch venovali čas rozhovorom o šikane. Plagáty, ktoré vytvorili, hovoria o tom, že všetci problému rozumejú a všetci k nemu zaujali správny postoj. Veríme, že aj takto sa nám darí bojovať proti tomuto nepríjemnému javu, ktorý sa občas medzi deťmi vyskytuje. Plagáty nájdete v našom Fotoalbume.

   • Šikanovaniu hovoríme NIE!: Čítať viac
  • Divadielko štvrtákov
   • Divadielko štvrtákov
   • 3. 11. 2021
   • V októbri sme na našej škole oslávili Deň školských knižníc divadelnými predstaveniami, ktoré inscenovali a režírovali samotní žiaci. Výsledkom tvorivého predpoludnia boli krásne bábky, maňušky a divadelné kulisy. Veľmi dobre sa žiaci zhostili aj úlohy, zahrať divadielko. To štvrtácke si môžete pozrieť tu:

   • Divadielko štvrtákov: Čítať viac
  • Cestovanie v čase
   • Cestovanie v čase
   • 2. 11. 2021
   • Dejepis je predmet, na ktorom žiaci spoznávajú históriu, doby, ktoré boli zaujímavé, dôležité a pre niektorých aj lákavé. Na hodinách dejepisu v 5.ročníku sme preto vytvorili katalóg destinácii na leto 2022.

    Teraz už len vynájsť dopravný prostriedok na cestovanie v čase a môžete si vybrať...

   • Cestovanie v čase: Čítať viac
  • Stretnutie s vinárom
   • Stretnutie s vinárom
   • 2. 11. 2021
   • V júni minulého školského roka sa nám podarilo na školskom pozemku vysadiť vinič. Za pomoci pána školníka žiaci postavili opornú konštrukciu, aby sa mohol rozrastať a prinášal nám úrodu. Aby žiaci vedeli, ako sa správne starať o sadenice, pozvali sme na besedu miestneho vinára. Stretnutie bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. Vyskúšali si prešovanie hroznovej šťavy, odmerali jej cukornatosť a nakoniec nasledovala degustácia muštu. Všetci zúčastnení si toto podujatie veľmi pochvaľovali.

   • Stretnutie s vinárom: Čítať viac
  • Druháci sa učia aj vonku
   • Druháci sa učia aj vonku
   • 2. 11. 2021
   • Babie leto a krásne slnečné dni vytiahli našich druhákov z triedy von na čerstvý vzduch. Okrem pohybu a didaktických hier mali na školskom dvore výtvarnú a hudobnú výchovu, slovenský jazyk, čítanie aj matematiku.

   • Druháci sa učia aj vonku: Čítať viac
   • Sme škola inkluzionistov.
   • Sme škola s hodnotami.
   • Sme Zelená škola.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4