• Žiacky parlament

    • Školský rok 2021/2022

      

     Predseda ŽP: Tamara Vankovicová (8.A)
     Podpredseda: Adam Ošust (8.A)
     Členovia: Teodor Štefánik (9.A), Dorian Brodniansky (9.A),
     Dominika Klapalová (7.A), Alexandra Krupčiaková(7.A),
     Kvetoslava Sládeková (6.A), Filip Kliment (6.A),
     Stela Hullová (5.A), Jasmína Heclová (5.A),
     Nikola Vaľková (4.A), Jakub Sever (4. A)

     Koordinátor ŽP: Mgr. Milota Antonická