• Týždeň boja proti drogám
     • Týždeň boja proti drogám

     • Opäť sme sa aktivitami počas vyučovacieho procesu zapojili do boja proti drogám. Veď učiť deti správne životné postoje v krízových momentoch je jednou z najdôležitejších úloh školy...

    • Bubnovačka 2021
     • Bubnovačka 2021

     • PREČO AJ MY DNES BUBNUJEME?

      Bubnovačka 2021

      „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“

      19. novembra 2021 je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Dnes sa uskutočnil na Slovensku už ôsmy ročník sprievodnej akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“. Akcia má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Spoločne sme si v čase medzi 10,00 - 11,00 bubnovaním pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

      Garantom akcie je pani prezidentka Zuzana Čaputová.

       

    • Zber šípok
     • Zber šípok

     • Krásna jeseň určite prispela k tomu, že zber šípok bol veľmi úspešný. Usilovní "zberači" nazbierali spolu 175kg šípok. Najviac šípok priniesli žiaci: N. Tretinová 32kg, V. Penčíková 18,4kg, D. Csala 14,5kg, A. Beňová 10kg, L. Marčeková 7kg, B. Bobišová 5,3kg a S. Šípková 5,3kg. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili,  ďakujeme. Finančné prostriedky, ktoré za šípky získame použijeme na nákup novej literatúry do našich čitateľských kútikov. 

    • UNICEF 2021
     • UNICEF 2021

     • RADOSŤ  ROZDÁVANÍM  RASTIE

      UNICEF je nezisková organizácia, ktorá pomáha vďaka dobrovoľným darom. 

      Prečo sme sa rozhodli pomôcť aj my, žiaci 7. – 9. ročníka?

      Dostal sa nám do rúk leták UNICEF pri príležitosti 75. výročia založenia tejto organizácie, na vyučovacej hodine sme sa oboznámili s možnosťami pomoci: DARUJ DOBRÝ POCIT, SVETOVÝ RODIČ UNICEF, zaslanie dobrovoľného príspevku  na účet UNICEF, zaslanie SMS na 844 (v hodnote 3 €).

      Prišlo nám na um, že urobíme zbierku v našej škole. Keď sme zistili, že môžeme zorganizovať túto aktivitu, pod vedením Mgr. Bielikovej sme začali s prípravami: štúdium materiálov o UNICEF, príprava plagátov do tried, textu na webovú stránku školy, rozhlasového vysielania, lístkov pre triednych učiteľov, materiálov                      na nástenku, zhotovenie pokladnice,  plagátu AJ MY CHCEME POMÔCŤ, no a, samozrejme, zabezpečenie samotnej zbierky v škole.

      Ako to všetko dopadlo?

      • Vyzbierali sme 130,35 €.
      • 6 rodičov jednorazovo prispelo ľubovoľnou sumou v programe SVETOVÝ RODIČ UNICEF.
      • 1 rodič sa rozhodol pravidelne prispievať v programe SVETOVÝ RODIČ UNICEF.
      • 1 žiak spolu s rodičom zakúpil pohľadnicu DOBRÉHO POCITU na stránke www.darujdobrapocit.sk – za 3 € tak darovali 3 deťom dennú dávku nutričnej výživy.
      • 3 žiaci spolu s rodičmi zaslali SMS na 844 (1 SMS = 3 €) – za 9 € tak darovali 9 deťom dennú dávku nutričnej výživy.

      Táto aktivita nás potešila a veríme, že vyčarí úsmev na tvári tým, ktorí našu pomoc veľmi potrebujú. Viac našich názorov, ako nás obohatila aktivita súvisiaca s UNICEF, si môžete prečítať v školskom časopiseJ.

      ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI NA DOBRÚ VEC.

      Žiaci 7. – 9. ročníka

    • Témy tolerancie na ETV
     • Témy tolerancie na ETV

     • Všetci sme iní a predsa sme si všetci rovní. Na svete žije niekoľko miliárd ľudí a ani jeden nie je taký istý ako ten druhý. Na hodinách etickej výchovy sme sa učili o tom, že všetci musíme otvoriť svoje mysle a srdcia ostatným, nemať v nich len seba a strach z neznámeho a odlišného.

       

    • Jesenná túra
     • Jesenná túra

     • Kúzlo tohoročnej farebnej jesene si vychutnali štvrtáci na turistickej vychádzke do lesoparku Búroš. Nadýchali sa čerstvého vzduchu, zažili listovú vojnu, ale nezabudli aj na učenie. Pomenúvali stromy a rôzne prírodniny, určovali svetové strany a naučili sa aj nové informácie o dudinských prameňoch. Pochutnali si na našej  vode a vychutnali si spoločne asi posledné jesenné slnečné lúče.

    • Kométy priateľstva
     • Kométy priateľstva

     • Druháci na vychádzke do kúpeľného parku nazbierali za košíček gaštanov. Na výtvarnej výchove sa naučili, ako z nich vyrobiť kométy s krásnymi farebnými chvostami. Nemyslite, že to bolo pre nich jednoduché! Využili však niektoré z CELOŽIVOTNÝCH PRAVIDIEL a ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ, ktoré sa  sa učia už od prvej triedy.  Viete, ktoré to boli?

      • Aktívne počúvanie
      • Najlepší osobný výkon
      • Spolupráca
      • Sebadôvera
      • Snaha
      • Komunikácia
      • Priateľstvo

      Nakoniec dokázali vyrobiť toľko komét, že sa rozhodli podeliť sa s ostatnými kamarátmi z prvého stupňa. Viac napovie Fotoalbum.

    • Tvorba pohľadníc 5. A
     • Tvorba pohľadníc 5. A

     • Piataci sa už v novembri naladili na blížiace sa Vianoce. Na hodinách slovenského jazyka sami vytvorili pohľadnicu, individuálne navrhli jej dizajn a napísali želanie. Práca ich zaujala, vytvorili naozaj nádherné pohľadnice a naučili sa správne napísať nielen adresáta, ale i text pohľadnice.

    • Halloween 4.A
     • Halloween 4.A

     • Niektoré dni sú tradičné, iné naopak mimoriadne. Takým dňom bol pre štvrtákov aj posledný deň pred jesennými prázdninami. Učili sa, ale za úplne iných podmienok A ako sa mali?

       

      Pozrite si naše video:

    • Dotazník pre žiakov a rodičov týkajúcich sa prevencii závažných chorôb.
     • Dotazník pre žiakov a rodičov týkajúcich sa prevencii závažných chorôb.

     • Liga proti rakovine pripravila krátky dotazník. Jeho cieľom je pritiahnúť pozornosť k prevencii závažných chorôb. Pozostáva zo 6 jednoduchých otázok. Za každú správnu odpoveď rodič získa 1 bod pre školu. Naša škola súťaží po celom Slovensku MYSTERY BOX, aby vedeli správne identifikovať našu školu, v prvej otázke je potrebné správne zadať presný kód školy.

       

      Našej škole bol pridelený kód: D442. Dotazník je možné odoslať do 8. november (vrátane tohto dňa), víťaznú školu oznámia 18. novembra.

       

      Veríme, že nám spoločne záleží na tom, aby mládež tohto storočia bola uvedomelá a zodpovedná v oblasti starostlivosti o zdravie. Ďakujeme, ak svoj záujem prejavíte práve odoslaním dotazníka.

       

      Dotazník nájdete tu:

    • Šikanovaniu hovoríme NIE!
     • Šikanovaniu hovoríme NIE!

     • Ranné kruhy sú na našej škole už tradičným začiatkom dňa. Je to priestor pre upevňovanie vzťahov v triedach a priestor na riešenie problémov. Triedy na ranných kruhoch venovali čas rozhovorom o šikane. Plagáty, ktoré vytvorili, hovoria o tom, že všetci problému rozumejú a všetci k nemu zaujali správny postoj. Veríme, že aj takto sa nám darí bojovať proti tomuto nepríjemnému javu, ktorý sa občas medzi deťmi vyskytuje. Plagáty nájdete v našom Fotoalbume.

    • Divadielko štvrtákov
     • Divadielko štvrtákov

     • V októbri sme na našej škole oslávili Deň školských knižníc divadelnými predstaveniami, ktoré inscenovali a režírovali samotní žiaci. Výsledkom tvorivého predpoludnia boli krásne bábky, maňušky a divadelné kulisy. Veľmi dobre sa žiaci zhostili aj úlohy, zahrať divadielko. To štvrtácke si môžete pozrieť tu:

    • Cestovanie v čase
     • Cestovanie v čase

     • Dejepis je predmet, na ktorom žiaci spoznávajú históriu, doby, ktoré boli zaujímavé, dôležité a pre niektorých aj lákavé. Na hodinách dejepisu v 5.ročníku sme preto vytvorili katalóg destinácii na leto 2022.

      Teraz už len vynájsť dopravný prostriedok na cestovanie v čase a môžete si vybrať...

    • Stretnutie s vinárom
     • Stretnutie s vinárom

     • V júni minulého školského roka sa nám podarilo na školskom pozemku vysadiť vinič. Za pomoci pána školníka žiaci postavili opornú konštrukciu, aby sa mohol rozrastať a prinášal nám úrodu. Aby žiaci vedeli, ako sa správne starať o sadenice, pozvali sme na besedu miestneho vinára. Stretnutie bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. Vyskúšali si prešovanie hroznovej šťavy, odmerali jej cukornatosť a nakoniec nasledovala degustácia muštu. Všetci zúčastnení si toto podujatie veľmi pochvaľovali.

      Ďakujeme pánovi Gunárovi, ktorý svoj čas venoval našim žiakom.

    • Druháci sa učia aj vonku
     • Druháci sa učia aj vonku

     • Babie leto a krásne slnečné dni vytiahli našich druhákov z triedy von na čerstvý vzduch. Okrem pohybu a didaktických hier mali na školskom dvore výtvarnú a hudobnú výchovu, slovenský jazyk, čítanie aj matematiku.

    • Technika
     • Technika

     • Žiaci ôsmeho ročníka mali na hodinách Techniky po teoretickej výuke zapájania elektrických obvodov aj praktickú činnosť. Svoje vedomosti si preskúšali vytváraním rôznych variácií zapojení elektrických obvodov pomocou stavebnice Boffin. Tieto pomôcky, tak ako aj mnohé ďalšie, boli zakúpené v rámci projektu modrenizovania našich učební. Na Technike využijú žiaci mnoho iných stavebníc, ktoré výrazne zvýšia vizualizáciu a aktraktivitu učiva. 

    • Prvácka jeseň
     • Prvácka jeseň

     • V 1. A a v 1. odd.ŠKD sa uskutočnili jesenné tvorivé dielne. Prváci sa najprv porozprávali s pani učiteľkami o jeseni, o prírode, o zvieratkách. Potom sa pustili do tvorenia. Pracovali usilovne ako včeličky a vyrobili krásne práce, ktoré si môžete pozrieť v našom videu. Prváci prajú všetkým peknú farebnú jeseň!

      Jesenne_tvorive_dielne.mp4

    • Mesiac úcty k starším v 1.A
     • Mesiac úcty k starším v 1.A

     • Prváci si so svojou pani učiteľkou a pani vychovávateľkou pripravili pre starých rodičov krátke vystúpenie, ktorým by im chceli vyčariť úsmev na tvári a potešiť ich. Taktiež vystúpenie venujú všetkým  starkým na celom Slovensku.

      Po kliknutí na tento odkaz, vás stránka presmeruje na školský videoalbum, kde si môžete pozrieť video prvákov k mesiacu úcty k starším.

    • Spolupráca s UNICEF
     • Spolupráca s UNICEF

     • UNICEF  je nezisková organizácia, ktorá pomáha vďaka dobrovoľným darom. Na hodine literatúry sme sa oboznámili s nadáciou UNICEF, jej poslaním a aktivitami,  a preto sme sa rozhodli pomôcť rozdaním letákov a ďalšími aktivitami.

      Prečo treba pomáhať?

      Každé dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť nádej. Na svete je veľmi veľa detí, ktoré trpia podvýživou, nevzdelaním, dehydratáciou... A my im ideme pomôcť.

      Ak sa chcete pridať k nám, môžete sa zapojiť do niektorých z týchto aktivít:

      • DARUJ DOBRÝ POCIT
      • SVETOVÝ RODIČ UNICEF
      • ZBIERKA V ŠKOLE
      • Viac o aktivitách nájdete tu: UNICEF.docx

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridajú...

    • ZATOČ S ODPADOM
     • ZATOČ S ODPADOM

     • ... a zaži zmenu na sebe!

      Naša škola sa stala súčasťou kampane, ktorá ja zameraná na zvýšenie informovnosti o odpadovom hospodárstve. Skutočnosť, že každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie, nás núti zoberať sa touto problematikou a tak sa počas celého roka budeme so žiakmi  snažiť zistiť, ako môžeme s odpadom zatočiť aj my....