• Oznam

  Oznam

  Dňa 14. 12. 2018 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. stupňa - 4 vyučovacie hodiny, žiaci 2. stupňa - 5 vyučovacích hodín. Činnosť ŠKD nebude.

 • Fenomény sveta

  Fenomény sveta

  Vedomostná súťaž s youtuberom Bačom pokračuje štvrtým kolom, v ktorom žiaci objavia skryté klenoty nášho Slovenska. Stačí, ak sa prihlásia do svojho účtu na FenomenySveta.sk, pozrú si najnovšie video a zdolajú kvíz. Pokiaľ to stihnú do konca týždňa, sú v hre o úžasné ceny. Hlavnou cenou v súťaži Expedícia s Bačom je skutočná expedícia do Nórska pre celú triedu.

  https://www.fenomenysveta.sk/vstup

 • Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu

  Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu

  Štvrtáci za zapojili do súťaže v písaní slohových prác "Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu". Niektoré práce boli odoslané do regionálneho kola na posúdenie odbornou porotou. Naša žiačka Viktória Teťáková bola v tomto kole úspešná a jej práca bola odoslaná do celoslovenského kola. Gratulujeme!

 • Čítajme s Osmijankom

  Čítajme s Osmijankom

  Štvrtáci sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada. Súťaž podporuje čítanie kvalitnej detskej literatúry a prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci hravou formou súťažia medzi sebou i v rámci iných škôl na Slovensku. Prvú úlohu majú zvládnutú – vytvorili si triedny Stirigoježibabinec – atlas jedovitých ježibáb a strigôňov.

 • Projekt Pohodovo

  Projekt Pohodovo

  Aj tento rok sa žiaci 2. ročníka opäť so svojou pani učiteľkou rozhodli zapojiť do projektu Pohodovo a takto darovať Vianoce neznámym starkým z domovov dôchodcov. Okrem krásnych pozdravov, ktoré vyrobili, poslali aj darčeky, ktorými potešia nejedno srdiečko. Veria, že starkým vyčaria úsmev a pocit samoty im na chvíľočku zmizne z mysle.

 • Siedmaci a ich odmena

  Siedmaci a ich odmena

  Siedmaci si svoju odmenu v súťaži o NAJ triedu skutočne vychutnali nielen v pizzérii, ale aj v bowling centre v hoteli Hviezda, ako  aj pri sledovaní kultového sci-fi  filmu Jurský park -  zánik ríše.

 • Druháci a ALF

  Druháci a ALF

  Aj keď druháci ešte nemajú informatickú výchovu, sú veľmi šikovní  a už vedia s programom Alf pracovať aj na počítači.

 • Mikulášska nádielka

  Mikulášska nádielka

  Stretnutie s Mikulášom bolo veselé, pesničkové, básničkové, darčekové... Ďakujeme primátorovi mesta PaedDr. Dušanovi Striebornému, ktorý výťažok z mikulášskeho punču - 600€ - venoval našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vybavenia našich zložiek - MŠ, ŠKD a ZUŠ. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a podporili nás. 

 • Mikuláš v našom meste

  Mikuláš v našom meste

  Milí žiaci, rodičia, starí rodičia, priatelia... Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré bude 7. 12. 2018 o 15,30 na pešej zóne.

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia, úhrady školného za MŠ, ZUŠ, ŠKD  a príspevok na ŠJ, ktoré uhrádzate na účet č. SK67 0900 0000 0004 0203 3630 budeme prijímať len do  20.12.2018 / z dôvodu zúčtovania na konci roka / -  po tomto termíne úhrady na účet prijímať nebudeme a platby sa vám vrátia späť!

 • Škola programovania

  Škola programovania

  V rámci programu "Školy pre budúcnosť", ktorý každoročne vyhlasuje Nadácia Orange sme boli opäť úspešní. Náš projekt, ktorý bude zameraný na programovanie je podporený. Finančný grant 1 000€ použijeme na nákup  stavebníc a na hodinách informatiky sa naši žiaci naučia základy robotiky. O priebehu projektu budeme informovať.

 • Premeny stromu

  Premeny stromu

  Súťaž, ktorú vyhlásil žiacky parlament bola ukončená. Fotografie si môžete prezrieť v prezentácii. 

  Milí žiaci, sledujte oznamy ŽP.

  Premeny_jesenneho_stromu-_fotograficka_sutaz_ZP.ppt​​​​​​​

 • Tvorivé dielne trocha inak

  Tvorivé dielne trocha inak

  Dňa 28. novembra sa uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie, ktoré pripravila Mgr. Čunderlíková. Siedmaci a duháci sa stretli na tvorivej dielni, na ktorej siedmaci pomáhali druhákom vyrábať vianočných škriatkov, anjelikov a vianočné pozdravy. Pomáhali im strihať, lepiť, skladať materiál potrebný na výrobu vianočných ozdôb. Žiaci prežili príjemné popoludnie, počas ktorého vládla dobrá nálada. Veľké poďakovanie patrí žiakom 7. ročníka - Bianke, Robkovi Č., Dade, Eli, Paťovi a Zuzke, ich triednej pani učiteľke a pani vychovávateľke Juráňovej.

 • Šarkan letí, šarkan letí. Za ním chlapci, za ním deti a všetci sa hrnú von, vykrikujú, robia zhon.

  Šarkan letí, šarkan letí. Za ním chlapci, za ním deti a všetci sa hrnú von, vykrikujú, robia zhon.

  Už tradične sa v školskom klube detí konala šarkaniáda. V každom oddelení sme si vyrobili šarkana a jedno jesenné popoludnie naše šarkany zaplnili školský dvor. Lietali nám krásne do výšky, z čoho mali všetky deti veľkú radosť.

 • Čítame

  Čítame

  Dobrých kníh nikdy nie je dosť...Aj preto pokračujeme v nákupe kníh pre našich čitateľov. Nové a krásne tituly nájdu v čitateľských kútikoch.

 • Fenomény sveta

  Fenomény sveta

  Naša škola sa zapojí do dobrodružnej expedície pre žiakov druhého stupňa. Je potrebná registrácia žiakov. Prosíme rodičov o spoluprácu. 

  https://www.fenomenysveta.sk/expedicie

   

 • Týždeň boja proti drogám

  Týždeň boja proti drogám

  Školský klub detí v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám pripravil pre deti popoludnie športu. Po dôkladnej rozcvičke sa deti rozdelili do skupín a súťažili. Na záver si spoločne zakričali "Športu ZDAR a drogám STOP".

 • Plníme kritériá programu "Škola priateľská k deťom"

  Plníme kritériá programu "Škola priateľská k deťom"

  Naša škola, ktorá je ŠKOLA PRIATEĽSKÁ  K DEŤOM, sa prostredníctvom slovenského výboru pre UNICEF rozhodla darovať deťom v krajinách tretieho sveta to najcennejšie – život. Do procesu rozhodovania sme prizvali všetkých žiakov. Výsledky ich hlasovania nájdete tu:

  hlasovanie_UNICEF_-_vysledky.docx

 • Lego rozvíja myslenie

  Lego rozvíja myslenie

  Rozvíjať u žiakov konštruktívne zručnosti pomáha aj Lego Dacta. Svoje stavby mohli prostredníctvom Lega zrealizovať  žiaci 2. ročníka na krúžku Múdre sovičky. Učenie o písmenách pomocou tejto nadčasovej stavebnice sa realizovalo v triede prvákov.

 • Rovesnícke vzdelávanie

  Rovesnícke vzdelávanie

  Siedmaci si dňa 19.11.2018 vyskúšali aké je to byť v roli učiteľa. Zúčastnili sa rovesníckeho vzdelávania v piatom ročníku na hodine geografie. Pre svojich mladších spolužiakov si na hodinách anglického jazyka pripravili učivo o Slnečnej sústave a vytvorili projekty o jednotlivých planétach. Okrem toho pripravili jednoduchý pracovný list, ktorý piataci museli vypracovať, a preverili si tak porozumenie textu v cudzom jazyku.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince
  Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
 • 045/5583175

Fotogaléria