• Prázdninová zábava

  Prázdninová zábava

  Denný tábor pre žiakov našej školy už začal. Deti zažijú dni plné zábavy a dobrodružstva. 

 • Tretiaci na exkurzii

  Tretiaci na exkurzii

  Posledný školský deň strávili tretiaci na exkurzii. Navštívili obec Horné Semerovce, v ktorej sa preniesli do minulosti. Tkali, miesili hlinu, piekli chlieb. Činnosti sa deťom páčili a ukončili nimi vyučovanie vlastivedy, ktoré v tomto školskom roku venovali spoznávaniu najbližšieho okolia.

 • Ochrana života a zdravia

  Ochrana života a zdravia

  27. 6. 2018 sa naši žiaci učili, ako sa zachovať v krízových situáciách. Spoznali rôzne druhy poplachov, vyskúšali si evakuáciu z budovy školy, trénovali topografiu, podanie prvej pomoci a zahrali sa rôzne didaktické hry.

 • Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž

  V mesiaci marec bola vyhodnotená okresná výtvarná súťaž na tému Ochrana domácnosti pred požiarom. Výtvarné práce našich žiačok Terézia Harachová, Nina Králevičová, Zuzana Hašková boli ocenené. Dievčatám gratulujeme!

 • Plavecký výcvik tretiakov

  Plavecký výcvik tretiakov

  V dňoch 18. – 21. 6. 2018 žiaci tretieho ročníka absolvovali základný plavecký výcvik na Kúpalisku Dudinka. Oboznámili sa so základnými plaveckými štýlmi, technikou dýchania a vyšantili sa pri vodných hrách a na tobogánoch.

 • Naj trieda

  Naj trieda

  Už máme víťazov...V súťaži o naj triedu sa najviac bodov podarilo získať našim prvákom a šiestakom. Body sa získavali za zber, rôzne školské aktivity a vedomosti. Usilovali sa všetky triedy a všetkým patrí veľká POCHVALA! Najúspešnejšie triedy čaká odmena...

 • Atletika

  Atletika

  Najlepší atléti  3. a 4. ročníka z okresu Krupina si zmerali svoje sily. Žiaci súperili v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou, v behu na 50 metrov a štvrtáci aj v behu na 300 metrov. Medzi školami sa nestratili ani naši žiaci. Ako sa im darilo? 

  Skok do diaľky

  2.miesto – Vlastimil Dráb - 4.ročník

  3.miesto  -Simona Jeloková – 3.ročník

  3.miesto – Lea Pásztorová – 4.ročník

  Beh na 300 metrov

  - 2.miesto – Viktória Berkulová – 4.ročník

  Blahoželáme!

 • Štvrtáci na exkurzii

  Štvrtáci na exkurzii

  Posledné dni školského roka si štvrtáci spríjemnili exkurziou v múzeu v Horných Semerovciach. Nielenže si hravou formou zopakovali učivo vlastivedy  keď celý  deň venovali regionálnej výchove, ale  vydali sa na cestu spoznávania jednoduchých tradičných remesiel. Stali sa z nich pekári, hrnčiari a tkáči. Pomáhali im šikovné mladé tety, ktoré im o daných remeslách povedali aj veľa zaujímavostí. Na pamiatku si odniesli vlastnoručne vyrobený hlinený hrnček a brušká zasýtili chrumkavo upečeným svojpomocne zhotoveným rožtekom. No a viete aká pizza je najchutnejšia? No predsa tá, ktorú upečú pred vami a po celý čas vás láka svojou vôňou.

 • 11.6.-16.6.2018 – Škola v prírode TRALALAND

  11.6.-16.6.2018 – Škola v prírode TRALALAND

  Štvrtáci si užili šesť nádherných nezabudnuteľných dní v TRALALANDE. Spoznali nových kamarátov, no hlavne upevnili priateľstvá  v kolektíve. Naučili sa člnkovať, zakladať oheň, orientovať sa v prírode a  tešiť sa z jej  krás. Obdivovali svätojánske mušky, chovali ryby, podnikali túry aj nočné výpravy. Šantili v bazéne, na diskotéke a neúnavne i na chate... S chuťou sa pohrali v Zveroparku v Žarnovici so zvieratkami. Stali sa občanmi prvej detskej prázdninovej republiky, kde denne riešili rôzne úlohy, plnili výzvy guvernérov  a prekonávali svoje sily.   Ako v súboji škôl obstáli? Fantasticky, pretože naši štvrtáci sú fantastické deti!  Získali 1. miesto a domov si odniesli kopec diplomov. Tie im budú ešte dlho pripomínať šťastné chvíle, ktoré spoločne prežili.

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

  Od 11.6. do 16. 6. sú naši štvrtáci v "Škole v prírode". Prajeme im veľa pekných zážitkov a dobré počasie.

 • English week

  English week

  Od 11. 6. do 15. 6. prebieha na našej škole anglický týždeň. Naši žiaci majú možnosť zažiť vyučovanie s anglickým lektorom. Veríme, že sa im podarí zlepšiť ich jazykové zručnosti. Prajeme: Funny week!

 • Výlet

  Výlet

  Žiaci 1. a 2. ročníka sa dňa 30.5. zúčastnili výletu do Modrého Kameňa. Na hrade zažili stredoveký deň, počas ktorého hľadali poklad bezhlavého šafára. Po splnení rôznych úloh sa im ho nakoniec podarilo nájsť v hlbokej pivnici. Po tejto zaujímavej aktivite navštívili  Múzeum hračiek, v ktorom videli, ako vyzerá bábkové divadlo, marionety a hračky, s ktorými sa v minulosti hrali naši predkovia. Domov si odniesli veľa pekných zážitkov.

 • Ako sa prváci a druháci učili o praveku

  Ako sa prváci a druháci učili o praveku

  Naši prváci a druháci spojili svoje sily, aby spoločne hľadali informácie o praveku. Pomocou internetu a encyklopédií sa dozvedeli všeličo zaujímavé. Spoločne si vytvorili jaskynné maľby a obliekli sa za pravekých ľudí. Nechýbali ani podomácky vyrobené nástroje pravekých ľudí z dreva a kameňa, lebka a šperky vyrobené zo zvieracích zubov a kostí. 

   

 • Krúžková činnosť

  Krúžková činnosť

  Prváci sa na krúžku Múdre sovičky hrali spoločenské hry. Dôležitým prvkom hry boli pravidlá. Deti sa učili, že pravidlá sú pri hre veľmi dôležité a že ich musia dodržiavať. Učili sa hrať fair play, spolupracovať, prijať prehru a zagratulovať víťazovi.

 • Čítajme si

  Čítajme si

  Už jedenásty krát sa po celom Slovensku v stredu 30. mája stretli deti v knižniciach, v školách a na ďalších miestach pri spoločnom čítaní. Projekt „Čítajme si“ odštartoval úderom deviatej hodiny a čitateľský maratón trval až do tretej.  Naša škola sa opäť do tejto aktivity zapojila a čítalo 125 našich detí. Cieľom tejto najväčšej čitateľskej akcie na Slovensku je poskytnúť deťom zážitok zo zdieľania fantastických príbehov a ukázať im, že dobrodružstvo sa dá zažiť nielen na internete a na sociálnych sieťach, ale aj nad knižnými stránkami. Čítanie totiž podľa odborníkov v detskej duši podnecuje fantáziu a predstavivosť, schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, vzbudzuje emócie a učí s nimi deti zaobchádzať. Okrem toho má výrazne pozitívny vplyv na rozvoj slovnej zásoby, vzájomnú komunikáciu, koncentráciu a kreativitu. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa spisovateľka. Akciu na našej škole zastrešuje pani A. Jakušová.

   

 • Návšteva

  Návšteva

  V rámci projektu "Mediálne hviezdy z 8. A" sa uskutočnilo veľmi milé stretnutie našich ôsmakov a žiakov zo Základnej školy Pavla Križku v Kremnici. Téma projektu - nástrahy virtuálneho sveta a moderných technológií, sprevádzala počas roka našich žiakov i žiakov z Kremnice. Aby si žiaci vymenili poznatky, predstavili výstupy svojej projektovej práce, prebehlo stretnutie "naživo". Myšlienku stretnutia umocnilo aj divadelné predstavenie nášho dramatického krúžku, ktorý vedie Mgr. Pavlíková. Divadielko o tom, ako mobilný telefón ovládol mladú generáciu bolo ukážkou reality dnešnej doby. Veríme, že takéto partnerstvo s inou školou obohatí náš školský život aj v budúcnosti.

 • Interaktívne učenie

  Interaktívne učenie

  Naša škola sa v snahe zvýšiť interaktívny ráz vzdelávania rozhodla využívať program Alf. Jeho súčasťou sú testy, úlohy, ktoré umožnia žiakovi zábavnou formou preveriť svoje vedomosti. Veríme, že zakúpením rozšírenej verzie tohto programu pre školy sa nám podarí zefektívniť vyučovací proces. Našim žiakom prajeme veľa zábavy pri testoch.

 • Výlet Tatranskí rytieri – 3.ročník

  Výlet Tatranskí rytieri – 3.ročník

  V dňoch 24. a 25. mája boli tretiaci na výlete vo Vysokých Tatrách. Tento výlet vyhrali v projekte Tatranskí rytieri ako odmenu za 1. miesto. Počasie prialo a tretiakom sa naskytli nádherné scenérie našich veľhôr. Absolvovali dve turistické vychádzky. Na Štrbskom plese si vyskúšali znalosti z prírodovedy a vlastivedy a obdivovali tatranskú prírodu. Na Hrebienok sa vyviezli pozemnou lanovkou, kde si po turistike odpočinuli  v novej ralax zóne v spoločnosti drevených medveďov. Svet optických ilúzií si deti vyskúšali v múzeu Tricklandia v Starom Smokovci. Ubytovanie a stravu si užili v krásnom Grandhoteli Starý Smokovec. Priniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

 • Výlet za odmenu

  Výlet za odmenu

  Dňa 21. 5. sa vybrali naši šiestaci  objavovať tajomnú dobu praveku do Bojníc, ktoré sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku. Prostredníctvom vzdelávacieho programu zažili "na vlastnej koži" originálne tvorivé dielne zrealizované  pracovníčkou múzea. V areáli pravekých neandertálcov objavili  pravekého nosorožca,  nahliadli do príbytku praľudí a dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o ich živote. Prehliadka kúpeľného mesta s rozprávkovým zámkom a návšteva zoologickej záhrady boli spestrením školského výletu. Ten získali šiestaci výhrou vo výtvarnej súťaži, ktorú  zorganizovalo Múzeum praveku v Bojniciach.

 • Modrý gombík 2018

  Modrý gombík 2018

  Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou modrého gombíka pomohli deťom, ktoré to potrebujú...

  Vyzbierali sme: 108,58€.

  Zbierku za pomoci našich žiačok organizovala p. Jakušová.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince
  Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
 • 045/5583175

Fotogaléria