• Testovanie

  Dňa 22. novembra sa uskutoční celoslovenské testovanie piatakov. Jeho cieľom je vytvoriť presnejší obraz o vstupnej úrovni vedomostí, ale aj gramotnosti, či zručnostiach piatakov. Našim piatakom držíme palce!

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • 17. november

  17. november je deň, keď vzdávame hold odvahe a túžbe po slobode. Aby naši žiaci vedeli kto, prečo a kedy takto bojoval za lepšiu budúcnosť, piataci pripravili pre ostatných rozhlasové vysielanie.

 • LET´S SPEAK and make friends

  Dňa 8. novembra sa uskutočnil nultý ročník obvodovej súťaže "LET´S SPEAK and make friends" v anglickom jazyku pre žiakov 4. roč. na ZŠ J. Kráľa v Šahách.  Našu školu reprezentovalo dvojčlenné družstvo - Samuel Lauko a Samuel Šajgalík. V silnej konkurencii medzi svojimi rovesníkmi z ďalších piatich škôl chlapci preukázali výborné vedomosti. V kľúčových jazykových kompetenciách získali najvyšší počet bodov. Na všetkých zúčastnených čakali zaujímavé vecné ceny, diplomy, občerstvenie,  ako aj ochutnávka pravého anglického čaju. Veríme, že sa tejto akcie budeme môcť zúčastniť i v nasledujúcom školskom roku.

 • Pokusy v 6. A

  O tom, že vyučovanie fyziky môže byť aj zábava, sa naši šiestaci presvedčili pri predvádzaní svojich pokusov. Učivo o plynných a kvapalných látkach si určite zapamätajú...

 • Rozhlasové okienko

  Vysielanie venované Papierožrútom si môžete prečítať tu:

  Papierozruti.doc

 • Zelená škola

  V rámci plnenia nášho akčného plánu sa naši žiaci zúčastnili prednášky. Počuli všeličo zaujímavé o separovaní, o jeho význame a dopadoch na našu planétu. 

 • Pre starých rodičov

  Október - mesiac úcty k starším, naši žiaci ukončili darčekom pre starých rodičov. Básničky, pesničky, tance, divadielko, hra na klavír, gitaru či harmoniku. To všetko si pripravili, aby starkým vzdali úctu a vďaku. Veríme, že vystúpenie sa všetkým páčilo.

 • Tretiaci a počasie

  Prírodovedné učivo o počasí si tretiaci boli overiť a preskúšať priamo na meteorologickej stanici. Videli prístroje na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, zrážok i vetra. Dokonca, za pomoci pána meteorológa, vyslali správu o aktuálnom stave počasia na zberné miesto do SHMÚ v Bratislave.

 • Objavujeme záhady vesmíru!

  V piatok 20.septembra sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka zúčastnili besedy s pracovníkmi Hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. Nakoľko toto planetárium práve prerábajú a naše deti sa o vesmíre chcú dozvedieť nielen informácie z učebníc, pracovníci planetária prišli za nimi, aby im predstavili najnovšie výskumy a aby im porozprávali vesmírne zaujímavosti. Po rozplynutí jesennej hmly si mohli žiaci pomocou špeciálneho ďalekohľadu pozrieť erupcie na Slnku. Každé dieťa si domov odnieslo nielen nové poznatky, ale aj krásny vesmírny  plagátik.

 • Zber šípok

  225 kg nazbieraných šípok je veľký úspech! Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu. Najusilovnejších zberačov čaká odmena.

 • Úspešný atlét z 9. A

  Veľkým úspechom atletického klubu nášho mesta je víťazstvo Mariána Vanovského v disciplíne - beh 300 m juniori.  Umiestnil sa na 1. mieste a stal sa majstrom Slovenska. V školskom rozhlasovom okienku prezradil spolužiakom niečo o tréningoch, o tréme na súťažiach, o plánoch. Veríme, že jeho úspechy budú pre ostatných motiváciou k športu. Marošovi prajeme ďalšie víťazstvá.

 • Spomienka na leto

  Od 3. – 7. júla 2017  deti našej školy strávili príjemné štyri dni v dennom letnom tábore. O deti sa starali naši pedagógovia Andrejka, Milotka, Danka a Števko, ktorí na tábor spomínajú takto: V prvý deň sme spoznali históriu Krupiny v múzeu a opekali sme si na najveternejšom mieste okresu, na Vartovke...Oheň nám neuhasilo, tak sme sa posilnili a na záver pokochali krásnym výhľadom. V Svätom Antone sme zažili kopec srandy na Ranči dobrej nádeje, kde sme sa  dobre najedli a jazdili sme na koni. Dobre sme sa zabavili aj v zámockom parku, v ktorom sme navštívili múzeum. Tretí deň na Bzovíku nás čakali súťaže v areáli opevneného kláštora, v ktorom sme prebádali  všetky tajomné zákutia. V škole nás  čakal výborný obed od našich milých pani kuchárok. V tvorivých dielňach sme si poskladali pirátske loďky, ktoré sme na potoku púšťali do sveta. Vyrobili sme si aj vlajky a pirátske šatky. Posledný deň bol pirátsky. Hľadal sa poklad, súťažilo sa. Veríme, že deťom sa tábor páčil...

 • Jedlá zmena

  V minulom školskom roku sme úspešne ukončili projekt Jedlá zmena. Pre žiakov a učiteľov našej školy sme v závere projektu o potravinách pripravili slávnostný deň. Žiaci mali prednášku na tému „Prečo nekupovať potraviny, ktoré obsahujú palmový olej.“, tvorili sa plagáty, ochutnávala sa čokoláda bez palmového oleja, čítali sa informácie o čokoláde. Okrem toho sme pre všetkých upiekli výborný mrkvový koláč, na ktorý sme pozvali aj našich škôlkarov. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí tvorili akčný tím a zaslúžili sa o úspešnú realizáciu projektu. 5.10.2017 si dvaja zástupcovia tímu prevzali v aule Technickej univerzity vo Zvolene diplom. Odmenou za úspešne zvládnutý projekt bol aj krásny kultúrny program, ktorý moderoval Gregor Mareš. Slávnostné odovzdávanie diplomov prebehlo za účasti pána prezidenta SR Andrea Kisku.

  pozri Video

 • Atletická súťaž

  Dňa 21.9.2017 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže pre 1. stupeň ZŠ, ktorá sa konala v Šahách v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom. Pretekov s názvom Detská atletika sa zúčastnilo celkovo 9 družstiev. Súťažilo sa v trojminútovom vytrvalostnom behu, v hode plnou loptou, v behu po prekážkovej dráhe, v hode detským oštepom, v skoku do diaľky z miesta, v behu cez prekážky, v poskokoch do strán a v skoku cez švihadlo. Žiaci našej školy obsadili 4.miesto. Školu reprezentovali: Bicka Peter,  Dráb Vlastimil, Laurinc Simon, Vilaška Tomáš, Ošust Adam, Oláchová Dagmar,  Pásztorová Lea, Vankovicová Tamara. Za dosiahnuté výkony  súťažiacim  srdečne blahoželáme a ďakujeme  im za  reprezentáciu  našej školy.

 • Účelové cvičenie

  Milí žiaci druhého stupňa, 5. októbra a 6. októbra sa bude realizovať účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody. 6. októbra je skrátené vyučovanie, bude 5. vyučovacích hodínsmiley.

 • Európsky deň jazykov

  26. septembra sme si opäť pripomenuli jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu.  Aktivita, ktorú pripravila pani učiteľka Milota Antonická bola veľmi zaujímavá. V školskom rozhlase odzneli úryvky z troch rozprávok. Deťom ich po anglicky prečítali spolužiaci. Kto dobre počúval, názvy rozprávok určite uhádol. Na deti, ktoré správne odpovedali, čaká malá odmena. Tešíme sa na ďalšie vysielanie v cudzom jazyku...

 • Deň srdca

  Aký dôležitý je pohyb či správna životospráva pre naše srdce, sme  si s našimi žiakmi pripomenuli 29. 9. 2017. Deti sa vybrali na prechádzku, zúčastnili sa besedy s pánom doktorom, po obede si dali ovocie a na záver dňa si zatancovali na diskotéke. Ostáva už len veriť, že i tento deň prispel k tomu, aby si mladí ľudia vážili svoje zdravie a že nazabudnú na radu pána doktora - o naše srdce sa treba starať s láskou.

  Ďakujeme MUDr. Ivanovi Hrivnákovi, že si našiel čas a prijal pozvanie na besedu.

 • Šport je pre nás dôležitý

  Tradičná jesenná športová udalosť venovaná športu sa opäť vydarila. Žiaci si zmerali sily v rôznych disciplínach, prejavili športového ducha a potvrdili, že vedia čo znamená fair - play. Všetkým gratulujeme k športovým výkonom.

 • Aktivita v ŠKD

  Svetový deň vďačnosti

  21. september je príležitosťou prejaviť svoju vďačnosť a uznanie. Deti v treťom oddelení školského klubu pripravili krásne kresby pre tých, ktorým sú za niečo vďační. Poďakovali rodičom za to, že sa o nich starajú, že ich ľúbia,  kamarátom, že s nimi radi trávia voľný čas, že im podajú pomocnú ruku a učiteľom, že ich veľa naučia. Deti zažili  vďaka tejto peknej aktivite krásne a poučné  popoludnie a s dobrým pocitom  odchádzali domov.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli...

  Dňa 22. septembra  sa  na našej škole opäť uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka, ktorej cieľom je podpora ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ambasádorom Bielej pastelky 2017 bol Marek Hamšík. Naša škola prispela sumou 55,43€.  Ďakujeme našim deviatačkám za aktívnu pomoc pri organizovaní zbierky.

  Garantom zbierky na našej škole je Angela Jakušová.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince
  Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
 • 045/5583175

Fotogaléria