• Zážitky = vedomosti

  Zážitky = vedomosti

  Zážitkové vyučovanie formou exkurzií je vysoko efektívny spôsob učenia. Začiatok školského roka bol na exkurzie bohatý. Žiaci navštívili čističku odpadových vôd, planetárium, vodný mlyn, divadlo, elektráreň, múzeum, poštu. 

 • Svetový deň zvierat

  Svetový deň zvierat

  Svetový deň zvierat si deti pripomenuli veľmi peknou aktivitou ŠKD. Do školy priniesli svoje zvieratko, aby ho predstavili kamarátom. Prišli psíky, mačičky, rybky, škrečkovia, papagáj, zajačik. Jeden škrečok ostal bývať v škole, a tak k našim rybkám pribudlo ďalšie školské zvieratko. Aktivita deťom pripomenula, ako sa k zvieratkám majú správať, ako sa o ne treba starať. Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli pri organizovaní tejto zvieracej akcie.

 • Energoland Mochovce

  Energoland Mochovce

  Deviataci a ôsmaci boli na dobrodružnej ceste za tajomstvami energie. Exkurzia v najmodernejšom centre o energii a jej výrobe bola veľmi zaujímavá.

 • Čo zažili...?

  Čo zažili...?

  Siedmaci si na anglickom jazyku opakovali minulý čas jednoduchý a učili sa pomenovať rodinných príslušníkov. Aby si svoje poznatky utvrdili, dostali za úlohu napísať o niekom z rodiny, čo zažili počas svojho života. Vznikli  zaujímavé práce, ktoré si budete môcť pozrieť na nástenke v našej škole..

 • Aby sme nezabudli...

  Aby sme nezabudli...

  Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby lepšie pochopili najsmutnejšie dejiny nášho štátu...

 • Moja obľúbená kniha

  Moja obľúbená kniha

  Žiaci 5.ročníka na hodine literatúry prezentovali v rámci Medzinárodného dňa knižníc obľúbené knihy, ktoré čítajú alebo im z nich čítali rodičia, keď boli malí. Každý žiak stručne povedal, ako sa volá kniha, a prečo je obľúbená. Najčastejšie žiaci dostávajú knihy na Vianoce alebo na  narodeniny. Všetky knihy boli zaujímavé. Presvedčiť sa môžete na výstave kníh, ktorú pre Vás pripravujeme.

   

   

 • ALF na anglickom jazyku

  ALF na anglickom jazyku

  Žiaci 5.ročníka si  na hodine anglického jazyka prostredníctvom rôznych cvičení a hier precvičovali a utvrdzovali slovnú zásobu k téme Rodina. Viacerí žiaci povedali, že takéto precvičovanie učiva je zaujímavejšie a tešia sa na ďalšie cvičenia.

 • Svetový deň pošty

  Svetový deň pošty

  Dňa 9.10.2018 sa deti 2.oddelenia ŠKD vybrali na poštu. Exkurzia, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa pošty, bola pre deti veľmi zaujímavá a poučná.

 • Rozlúčka druhákov s babím letom

  Rozlúčka druhákov s babím letom

  Žiaci 2. ročníka sa na krúžku Múdre sovičky lúčili s babím letom. Starému dáždniku dali nové šaty, urobili si módnu prehliadku a nezabudli sa zahrať ľudovú hru „Na slepú babu,“ ktorú sa naučili na hudobnej výchove. Slniečko hrialo a nálada bola super.

 • ALF v 6. A

  ALF v 6. A

  Na hodine literatúry si žiaci 6. A precvičovali učivo ľudovej slovesnosti nielen úlohami v pracovnom zošite, ale pracovali i s programom ALF. Bolo to zaujímavé, niektoré úlohy boli ľahšie, iné náročnejšie. Niektorí žiaci povedali, že si to vyskúšajú aj doma.

 • Technika v 6. A

  Technika v 6. A

  Žiaci sa na hodine Techniky učili o vynálezoch a slávnych vynálezcoch. Na utvrdenie učiva mali vytvoriť vlastný vynález. Ich výtvory boli kreatívne a nápadité.

 • Prednášky

  Prednášky

  V rámci projektov, ktoré realizujeme, sa uskutočnili aj prednášky. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili prednášky "Svet bobra".  Spoznali zaujímavého obyvateľa našich vôd a rozšírili svoje vedomosti v rámci projektu "Voda a jej tajomstvá". V projekte "Zelená škola" sa venujeme aj tento školský rok téme Odpad. Prednáška pre piatakov, šiestakov a siedmakov mala názov "Neodpadni z odpadov" a prispela k umocneniu hlavnej myšlienky projektu.

 • Školský časopis on line

  Školský časopis on line
 • Úspech v škole - pevný základ do života

  Úspech v škole - pevný základ do života

  Kľúčová problematika dnešného školstva je tvorba inkluzívneho prostredia, v ktorom sa má každý žiak cítiť dobre a pri učení má zažívať úspech. Naša škola využila možnosť získať v rámci výzvy "V základnej škole úspešnejší" finančné krytie na plat dvoch asistentov učiteľa na dobu troch rokov. Veríme, že názov nášho projektu, sa nám podarí napĺňať aj posilnením nášho pedagogického tímu. Nenávratný finančný príspevok pre školu je 59 166€, spoluúčasť zriaďovateľa školy bude 3 114€.

 • Zber papiera

  Zber papiera

  Začíname 15. 10. 2018.

 • Prvácka jeseň

  Prvácka jeseň

  Príroda nás očarila, prváčikov potešila. V parku spolu cvičíme, pekné práce robíme.

 • Separujeme

  Separujeme

  Práca na projekte Zelená škola pokračuje. Separovanie je v plnom prúde. Druháci sú usilovní a ich vrece s hliníkom je stále plnšie.

 • Návšteva planetária

  Návšteva planetária

  Naši štvrtáci a piataci boli na exkurzii v Žiari nad Hronom, v Krajskej hvezdárni a v planetáriu. Učivo o vesmíre si tak zážitkovou formou priblížili vo Hviezdnej sále, kde im premietali simulovaný pohľad na oblohu z ktoréhokoľvek miesta na Zemi. Prenikali do tajov zákonitostí priebehu zmien dňa a noci, či špecifík pohybov telies vo vesmíre. Keďže nám prialo počasie, mohli žiaci prostredníctvom špeciálneho ďalekohľadu pozorovať slnko.

 • Návšteva divadla

  Návšteva divadla

  Dňa 10.októbra 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení Orol tatranský v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Autorská inscenácia Orol tatranský bola napísaná špeciálne pre DJGT pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Poeticko-dramatickou kompozíciou Juraja Sarvaša OROL TATRANSKÝ Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pokračuje v línii uvádzania pôvodných dokumentárnych hier o osobnostiach, ktoré sú súčasťou dejín regiónu. Jedným z východísk inscenácie je fakt, že Ľudovít Štúr bol vyslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde bojoval za národné práva a uznanie slovenskej reči. Okrem zlomových súkromných a historických okamihov (vo Zvolene, Hradci Králové, Bratislave) ktoré sa v Štúrovom živote výrazne prelínali, štruktúru hry dopĺňajú originálne ukážky z dobovej literatúry a štúrovské básne v podobe songov. Scenár napísal známy herec, divadelný pedagóg a znalec Štúrovho života a diela, ktorý už svojským autorským a režijným rukopisom pripravil kompozíciu Vyslanec zvolenský v Divadle JGT v roku 2003.

 • Exkurzia

  Exkurzia

  Žiaci z každého ročníka sa zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili Bohunice, aby si pozreli historickú pamiatku. Atmosféra vodného mlyna ich očarila. Videli a počuli, ako sa žilo v mlyne kedysi, dozvedeli sa, ako sa v ňom rodila múka. Exkurzia sa konala v rámci projektu "Voda a jej tajomstvá" a deťom ukázala silu a výnimočnosť vody. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince
  Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
 • 045/5583175

Fotogaléria