• Škola priateľská k deťom

    •                                                                        

     Už aj my sme súčasťou programu Škola priateľská k deťom...

     Považujeme ho za kľúčovú aktivitu pri humanizácii výchovno - vzdelávacieho procesu na našej škole. Naše úlohy:

     smileyvytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou,

     smileyplnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy,

     smileyučiť deti, aké majú práva, tolerancii ako aj zodpovednosti voči druhým,

     smileyučiť deti meniť svoje okolie k lepšiemu.