• Súťaž

    • Súťaž medzi triedami

     Vyhrá ju trieda, ktorá získa najviac bodov za rôzne školské aktivity.

     Náš cieľ:

     smileyumožniť žiakom prejaviť svoju šikovnosť, fantáziu, tvorivosť,

     smileypodporiť tímového ducha v triedach,

     smileymotivovať deti k spolupráci.