• Nadpis

    • Súťaž medzi triedami

     Vyhrá ju trieda, ktorá získa najviac bodov za rôzne školské aktivity.

     Náš cieľ:

     smileyumožniť žiakom prejaviť svoju šikovnosť, fantáziu, tvorivosť,

     smileypodporiť tímového ducha v triedach,

     smileymotivovať deti k spolupráci.

     ODMENA pre víťaza - PREKVAPENIE!

     2018/2019

     Naše aktivity:

     zber šípok

     zber hliníka

     súťaž žiackeho parlamentu - Deň európskych jazykov

     aktivita ku Dňu školských knižníc