• Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • 11. apríl 2019 patril aj na našej škole zbierke pre onkologicky chorých ľudí. Hneď ráno  na školskej chodbe naši dobrovoľníci z deviatej triedy ochotne pripli všetkým, ktorí do zbierky prispeli žltý narcis. Vydali sa aj do ulíc nášho mesta, kde sa ľudia ochotne k zbierke pridali. Vyzbierali sme 198,05€. Všetkým, ktorí prispeli ĎAKUJEME.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Ďalší úspech dosiahli naši žiaci v rámci Biologickej olympiády v časti Zoológia. 2. miesto v kategórii E získala Zuzana Hašková a 3. miesto Laura Franková. Dievčatám gratulujeme!

    • Čítame s Osmijankom
     • Čítame s Osmijankom

     • Poslednou knihou v súťaži Osmijankova literárna záhrada je Pištáčik. Štvrtáci s ním prežívajú rôzne šibalstvá a dobrodružstvá, no zamýšľajú sa aj nad vážnejšími témami ako je pomoc opusteným zvieratkám. Čaká nás posledná úloha, tak držte päste...

    • Netradičná angličtina
     • Netradičná angličtina

     • Vyučovanie cudzieho jazyka nemusí znamenať len učenie sa slovíčok a gramatických pravidiel. Presvedčili sa o tom deviataci na hodinách anglického jazyka, ktorí si svoje komunikačné zručnosti overili prostredníctvom spoločenskej hry - Do you speak English? Podstatou hry je odpovedať na rôzne otázky a dostať sa tak čo najskôr do cieľa. 

    • Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

     • Dňa 10.4.2019 reprezentovalo našu školu v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín päť žiakov, ktorí boli úspešní v okresnom kole. Všetci v silnej konkurencii získali krásny úspech.

      1.kategória  - poézia Lukáš Eduard Horváth – 3. miesto, próza: Terézia Harachová – 3. miesto

      2.kategória – poézia: Samuel Lauko – 1. miesto, próza: Jakub Jelok – 2. miesto

      3.kategória – poézia: Kristína Paulínyová – 3. miesto

      Samko Lauko, ako víťaz kategórie, postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6.5.2019 v Banskej Bystrici. Všetkým súťažiacim gratulujeme a Samkovi držíme palce v ďalšom kole.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 9. apríla 2019 sa v Domčeku CVČ v Krupine konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií  Z6, Z7 a Z8. Našu školu v ňom reprezentovali  šiestačka Natália Mazúchová a siedmačky Bianka Hüvösová a Zuzana Hašková. Úlohou všetkých súťažiacich bolo vyriešiť počas dvoch hodín tri náročné príklady. Najviac sa darilo Bianke Hüvösovej, ktorá ostatným súperom nedala žiadnu šancu a so stratou iba jediného bodu vo svojej kategórii suverénne zvíťazila. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       

    • Anglicko-slovenské divadlo
     • Anglicko-slovenské divadlo

     • Dňa 8.4.2019 si žiaci 2.-8.ročníka mohli preveriť svoje znalosti z anglického jazyka prostredníctvom dvojjazyčného divadelného predstavenia s názvom Pinocchio. Herci zaujímavou formou stvárnili známy príbeh o drevenom chlapcovi a jeho putovaním po svete. Žiakom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo.

    • Náš areál
     • Náš areál

     • Revitalizácia nášho školského areálu pokračuje aj tento školský rok. Úprava prostredia, tvorba účelného priestoru pre hry, učebňa v prírode, to všetko sú naše plány. Veľmi sa tešíme novým hracím prvkom, ktoré umožnia deťom hrať sa nové hry, športovať. Nákup hracích prvkov umožnil finančný grant 2 300€, ktoré škola získala v grantovom programe Športujem rád a bezpečne. Aktivity projektu sa realizujú v našej materskej škole.

    • Tretiaci a ryby
     • Tretiaci a ryby

     • Zážitkové vyučovanie je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Takouto formou sa učili aj tretiaci pri téme o rybách. 

    • V 1. oddelení ŠKD je rušno
     • V 1. oddelení ŠKD je rušno

     • Tematické dni s tvorivými aktivitmi sú pre náš školský klub detí samozrejmosťou. V 1. oddelení bol marec na aktivity veľmi bohatý. Viac sa o nich dozviete v zložke ŠKD a vo Fotoalbume.

    • Vynášanie Moreny
     • Vynášanie Moreny

     • Morena, Morena , kde si prebývala?

      Aj takýmito slovami 9. apríla 2019 vyniesli deti školského klubu detí Morenu, aby mrzutú zimu zo sveta vyhnali a vítali zelené púčiky jari. Letečko ozdobené vajíčkami a farebnými stužkami, ktoré symbolizujú prebúdzajúcu sa prírodu a živú silu slávnostne odovzdali pani riaditeľke a pani zástupkyni. So spevom išli ulicami mesta k potoku a tam Morenu zapálili  a hodili do potoka. S Morenou sa rozlúčili so želaním, aby boli všetci zdraví a šťastní.

    • Aj v matematike sa nám darí
     • Aj v matematike sa nám darí

     • Pytagoriáda okresné kolo Krupina 26.3.2019 - výsledky:

      P3 Kvetka Sládeková – úspešná riešiteľka

      P4 Lilien Brodnianska - 1.miesto

            Frederik Rajčan – úspešný riešiteľ

      P5 Samuel Šajgalík – 2. miesto

            Samuel Lauko – 3.miesto     

    • English Week
     • English Week

     • Intenzívny týždeň anglického jazyka s anglickým lektorom Markom skončil...Veríme, že prispel k zdokonaleniu jazykových kompetencií našich žiakov. V takejto forme spolupráce s jazykovou školou TalkTalk budeme pokračovať.

    • Veľký úspech
     • Veľký úspech

     • 29. marca 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Šali uskutočnila celonárodná súťaž v prednese slovenskej povesti „ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO“. Našu školu mimoriadne úspešne reprezentoval Maroš Izák, ktorý sa v silnej konkurencii najlepších súťažiacich z celého Slovenska umiestnil na nádhernom 3. mieste.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i mesta.

       

    • Deň KNIHY
     • Deň KNIHY

     • Žiaci našej školy sa dňa 28.3.2019 venovali rôznym aktivitám, ktoré pre nich pripravili vyučujúce v rámci mesiaca knihy. Okrem pravidelných aktivít s textom v učebniciach, knihách a pracovných listoch, žiaci mohli ukázať svoje schopnosti a zručnosti aj v inej podobe. Už ráno žiakov v triedach čakala Knižná šifra, aktivita ktorá spočívala v tom, že žiaci hľadali názvy kníh, ktoré boli zašifrované v obrázkoch. Najlepšie sa vydarila deviatakom, ktorí uhádli 27 kníh z 33. V tento deň si mali žiaci priniesť svoju obľúbenú knihu, spolu s triednymi učiteľkami sa o knihách porozprávali, mnohí si urobili vlastnú triednu výstavku a vyrobili plagáty s tematikou kníh. Žiaci si s ľahkosťou poradili  aj s Literárnym kvízom, v ktorom museli odpovedať na niekoľko otázok o literatúre a knihách. Aj takouto aktivitou sme chceli žiakom ukázať, že kniha je fenomén, ktorý si zaslúži našu pozornosť...

      Najrychlejsi_citatel.docx​​​​​​​

    • Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

     • Veľkú noc si žiaci 2. ročníka pripomenuli na jarných tvorivých dielňach. Prišli rodičia, starí rodičia, súrodenci a spoločné tvorenie veľkonočných ozdôb sa mohlo začať. Používal sa aj odpadový materiál a nepotrebný materiál deti triedili do Plastožrútov a Papierožrútov a aj takto prítomným ukázali, že na ciele programu Zelená škola nezabúdajú nikdy.  Ďakujeme všetkým, ktorí prišli za príjemné popoludnie.

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • 29. 03. 2019 sa uskutočnilo školské kolá I. kategórie súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťažiaci v I. kategórii (4. – 6. ročník) si vyžrebovali text (rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod.), ktorú nám prerozprávali a samostatne dotvorili koniec príbehu. Do okresného kola postupujú prví dvaja z kategórie.

      Vyhodnotenie

      I. kategória:1. miesto: Tamara Vankovicová (5.roč.), 2. miesto: Viktória Teťáková (4.roč.), 3. miesto: Lilien Brodnianska (4.roč.),  Adam Ošust (5.roč). Blahoželáme!