• 2%
     • 2%

     • Občianske združenie Pastelka, ktoré založili rodičia Spojenej školy oznamuje, že tlačivo potrebné k darovaniu 2% z dane je k dispozícii na sekretariáte školy. Poskytnú ho aj triedni učitelia žiakov.

      vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

    • My čítame
     • My čítame

     • Projekt Vráťme knihy do škôl je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi. Má ambíciu, aby sa všetci žiaci a študenti na Slovensku spojili prostredníctvom knihy. Žiak si prečíta ľubovoľnú knihu podľa vlastného výberu, v krátkosti popíše, prečo si danú knihu vybral a čo mu jej prečítanie dalo. V tomto školskom roku sa zapojili do projektu nasledujúci žiaci 6. – 9. ročníka: Z. Hašková, B. Hüvösová, N. M. Mazúchová, M. Medveďová, V. Srníková, B. Straková, D. Brodniansky, R. Čunderlík, D. Dobrocký, P. J. Straka. Do súťaže zaslali 18 príspevkov. Vyjadrujeme pochvalu.

    • Rozvíjame zručnosti
     • Rozvíjame zručnosti

     • Práca v tímoch. Riešenie problémových úloh. Spolupráca. Priateľstvo a komunikácia. Aj tieto zručnosti získavajú druháci na matematike.

    • Deň vody v 1 .A
     • Deň vody v 1 .A

     • Prváci sa na tento deň pripravovali na hodinách prvouky počas celého marca. Naučili sa množstvo nových vedomostí. Tieto odprezentovali počas tímovej práce, keď  tvorili pojmové mapy a obhajovali svoje zistenia. Na  prechádzke k blízkemu potoku Štiavnica sa venovali aj ekológii a neobišli ani dudinskú minerálnu vodu.   Slnkom zaliaty jarný deň im v závere netradičnými pokusmi spríjemnili kamaráti z 8. ročníka. 

    • Multikultúra
     • Multikultúra

     • Prečo majú niektorí ľudia inú farbu pleti? Akými jazykmi rozprávajú? Kde žijú? Čo vieme o Európe, Ázii, Afrike, Amerike? Odpovede na tieto otázky hľadali naše deti v ŠKD. Dozvedeli sa veľa nových informácií, zrealizovali rad zaujímavých aktivít, vyrobili krásne plagáty, naučili sa pieseň Chalani a baby. Na záver všetky vedomosti deti prezentovali. Cieľom tejto aktivity bolo učiť deti k tomu, že k rozmanitosti sveta patrí tolerancia, emapia, priateľstvo. 

    • Programujeme
     • Programujeme

     • Projekt, ktorý sa realizuje na hodinách informatiky umožňuje žiakom vyskúšať si základy robotiky. Nové učebné pomôcky ich veľmi zaujímajú a bavia. K robotom Edison pribudla aj robotická stavebnica LEGO Mindstorms Ev3, ktorú sa deviataci chystajú programovať. 

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

     • 21. marca, na Svetový deň Downovho syndrómu sme sa aj my pripojili k tým, ktorí vyjadrili empatiu k inakosti. Obuli sme si rôzne ponožky, aby sme ukázali, že sme škola, ktorá to s rešpektovaním a toleranciou myslí vážne...

    • Vysielame
     • Vysielame

     • Vysielania v školskom rozhlase sa stali pravidelnou súčasťou nášho školského života. Vysielania si pripravujú triedy, žiacky parlament, kolégium Zelenej školy. Rozhlasové okienka prinášajú zaujímavosti a informácie. Pre tých, ktorí vysielajú, sú príležotosťou vyskúšať si rolu rozhlasových redaktorov. 

    • Ako sa šiestaci učili o Afrike
     • Ako sa šiestaci učili o Afrike

     • Šiestacke putovanie Afrikou na hodinách geografie bolo ukončené tímovou prácou. Žiaci spolupracovali na úlohách kvízu, premýšľali, pátrali. Nechýbala ani ochutnávka tradičnej africkej plodiny. Pečené bataty im chutili. Téma Afriky ich zaujala, inšpirovali sa jej kultúrou a na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili pekné masky.

    • Tímová práca na hodine prírodovedy
     • Tímová práca na hodine prírodovedy

     • Tému lesné stromy spracovali štvrtáci v skupinách do zaujímavých projektov, ktoré potom odprezentovali pred spolužiakmi. V tímovej práci každý našiel svoje uplatnenie.

    • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo dňa 18.3. v Krupine. Našu školu reprezentovali piati žiaci a všetci si odniesli krásny úspech. Gratulujeme!

      1. kategória  - poézia Lukáš Eduard Horváth – 3. miesto, próza: Terézia Harachová – 2. miesto
      2. kategória – poézia: Samuel Lauko – 1. miesto, próza: Jakub Jelok – 3. miesto
      3. kategória – poézia: Kristína Paulínyová – 2. miesto

      Všetkým súťažiacim držíme päste v regionálnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 10. apríla vo Zvolene.

    • Krajské kolo
     • Krajské kolo

     • Dňa 12.3.2019 sa na Radnici v  Lučenci uskutočnilo krajské kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko. Maroš Izák, žiak 7.ročníka, v silnej konkurencii získal 1. miesto a 29.3.2019 bude našu školu reprezentovať v Šali na celoslovenskom kole.

    • Prvácky "Plastožrút"
     • Prvácky "Plastožrút"

     • Aj prváci sa učia separovať. V triede už separujú papier a hliník a spoločne si vyrobili svojho plastožrúta, ktorý ich učí triediť  všetko to, čo chutí len a len jemu – plasty.

      PLASTY SÚ MŇAM

      VŠETKY POPAPÁM!

      Určite aj týmto spôsobom pomôžeme našej nádhernej planéte.

    • Divadelné predstavenie v Nitre
     • Divadelné predstavenie v Nitre

     • Dňa 13.3.2019  žiaci 7.-9.ročníka navštívili Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ktoré si pre mladé obecenstvo  pripravilo vtipnú a zábavnú, drsne prekvapivú aj dojímavo ľudskú  hru britského autora Davida Greiga  s názvom Prízraky. Chvíľami akčná groteska, inokedy komédia omylov, možno mini muzikál, miestami rodinná dráma, občas romantická love story pre –násťročných rozpráva príbeh o šestnásťročnej Duk, ktorá po smrti matky žije iba s  otcom, ktorý je bývalý motorkár a celé noci trávi pri počítači a napcháva sa pizzou a kokosovými sušienkami. Až doteraz sa obaja ako-tak pretĺkali životom, ale zrazu im na dvere klope milá dáma zo sociálky. Dukin otec je vážne chorý a ich dvojčlenná rodina sa ocitá na pokraji katastrofy –hrozí im rozdelenie. Duk má plán, ako všetko zvládnuť, ale čoraz viac sa zamotáva do vlastných klamstiev. Situáciu zhorší príchod otcovej známosti z Nórska a návrhy Dukinho spolužiaka. Chaos sa zväčšuje a Duk sa všetko vymyká spod kontroly. A to všetko najmä preto, že v predsieni striehne prízrak.

    • "Zelené" aktivity v 4. A
     • "Zelené" aktivity v 4. A

     • Štvrtáci vytvorili v rámci projektu Zelená škola plagát na tému OCHRANA PRÍRODY. Tak ako každý prispel vlastnou rukou na plagát, chcú vlastným úsilím chrániť prírodu.

      Na krúžku Zábavná škola  si vyskúšali rolu učiteľov a vybrali sa učiť mladších spolužiakov z I. oddelenia ŠKD ako treba triediť odpad. Pracovali v skupinách a štvrtáci odovzdali prváčikom všetky vedomosti, ktoré už o tejto problematike vedia.

       

    • "Zelené" aktivity v 1. klube ŠKD
     • "Zelené" aktivity v 1. klube ŠKD

     • Deti 1. oddelenia sa zapojili do aktivít projektu Zelená škola. Doma zbierali plastové obaly z mlieka a z ovocných nápojov, ktoré potom v školskom klube premenili na krásne a užitočné vtáčie búdky. Búdky naplnili slnečnicovými semienkami a rozvešali ich v školskom areáli. V triede si vytvorili  vtáčiky a tak vznikali krásne výtvarné práce. Deťom sa aktivity, ktoré pestujú ich kladný vzťah k prírode a k ochrane životného prostredia veľmi páčili.

    • Divadielko
     • Divadielko

     • Medzi najobľúbenejšie detské knihy určite patrí  Danka a Janka. Jej divadelné spracovanie urobilo radosť našim najmladším - prvákom, druhákom a škôlkarom. Predstavenie rozosmialo, roztancovalo a potešilo všetkých malých divákov. 

    • Práca s odpadovým materiálom na výtvarnej výchove
     • Práca s odpadovým materiálom na výtvarnej výchove

     • Druháci na výtvarnej výchove využili odpadový materiál - plastové fľaše. Plánujú pozorovať rastlinky, a preto pomocou fantázie a tvorivosti vytvorili črepníky. Vyrobili aj Plastožrúta, do ktorého budú triediť plasty. Aj týmito aktivitami pomôžu chrániť našu planétu.