• Finančná gramotnosť na 1. stupni
     • Finančná gramotnosť na 1. stupni

     • Prierezová téma, ktorá učí deti zodpovedne a hospodárne nakladať s peniazmi, sa na našej škole učí v každom ročníku. Druháci spoznávali svet peňazí pri tvorbe vlastných peňazí a pri stavaní banky, tretiaci na nákupoch v našom obchodíku. Učenie bolo zábavné... O tom, ako prebiehalo, je prezentácia našich druhákov a fotky tretiakov vo Fotoalbume.

      Financna_gramotnost_v_2.A.pptx

       

    • Finančná gramotnosť na 2. stupni
     • Finančná gramotnosť na 2. stupni

     • Na hodinách OBN vo 8. a v 9. ročníku rozvíjame zručnosti mladých ľudí potrebné pre orientovanie sa vo svete financií prostredníctvom programu POZNAJ SVOJE PENIAZE, ktorý rozvíja finančnú gramotnosť detí, žiakov a  študentov vo vzdelávacom systéme v materských, základných a stredných školách.

       

    • Práca v tíme
     • Práca v tíme

     • Skupinová práca je pre vyučovanie na našej škole veľkým prínosom. Žiaci spoločne pracujú na probléme, hľadajú spoločné riešenia, rozdeľujú si prácu, pomáhajú si a v závere sa tešia zo spoločného diela. Práca v tíme prebieha často aj na hodinách vlastivedy v triede štvrtákov. 

    • Naša škola programovania
     • Naša škola programovania

     • V rámci projektu žiaci  programujú a učia sa v širších súvislostiach. Spoznali najslávnejších priekopníkov tohto fenoménu a  plagát, ktorý vytvorili šiestaci, slúži ako zdroj informácií pre spolužiakov.

    • Ekológia po nemecky
     • Ekológia po nemecky

     • Žiaci ôsmeho ročníka sa aktívne zapojili do plnenia akčného plánu školy v rámci programu Zelená škola. Tému separovania a znižovania množstva odpadu nájdeme v škole už aj v nemčine. Veríme, že žiakom sa takouto zábavnou formou učili slovíčka ľahšie...

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Znalosti z dejepisu naši žiaci predviedli na dejepisnej olympiáde, ktorá sa konala 14. 2. 2019 v CVČ Domček v Krupine. Získali výborné umiestnenia: Bianka Hüvösová v kategórii E získala 1. miesto a Róbert Čunderlík sa umiestnil na 4. mieste. V kategórii F bol medzi najlepšími Štefan Balko, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili ďakujeme za snahu a Bianke a Štefanovi aj za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Súťaž
     • Súťaž

     • Žiacky parlament pripomína, že súťaž o najlepšie zimné fotografické zábery končí 22. 2. 2019. Fotografie môžu žiaci posielať na e-mail: fotografiaskola@gmail.com.

    • Edison
     • Edison

     • Projekt Škola programovania, ktorý realizujeme v rámci grantovej výzvy Nadácie Orange sa realizuje na hodinách informatiky. Žiaci majú možnosť pracovať s robotom Edisonom a takto sa zaúčať do základov robotiky. Atmosféra na hodinách svedčí o tom, že práca s Edisonom je pre žiakov veľkou zábavou.

    • Valentínske tvorenie
     • Valentínske tvorenie

     • O šikovnosti a tvorivosti našich štvrtákov svedčia aj ich výtvory k Valentínu. Určite nimi potešili nejedno srdiečko.

    • Emócie sú dôležité
     • Emócie sú dôležité

     • Spoznávanie emócií, zvládanie emócií, prejavovanie emócií...To všetko je veľmi dôležité. V rámci projektu Škola inkluzionistov sme rozšírili náš didaktický materiál aj o pomôcky, ktoré nám pomôžu pracovať s deťmi práve na sile  a význame pocitov. Aj vďaka takýmto aktivitám prispejeme ku skvalitňovaniu vzťahov.

    • Stretnutie s Danielom Hevierom
     • Stretnutie s Danielom Hevierom

     • Stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom, na ktorom pán Hevier deťom predstavil svoju novú interaktívnu knihu Chymeros, bolo veľmi zaujímavé. Daniel Hevier deti pozval do spolupráce na pokračovaní tejto knihy, prezradil im niečo o sebe, zahral im na klavíri a dokonca im aj zarepoval. Vidieť a počuť takúto osobnosť detskej literatúry bol pre nás výnimočný zážitok. 

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 30. januára 2019 sa v Domčeku CVČ v Krupine konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií  Z5 a Z9, teda najmladších a najstarších účastníkov súťaže. Našu školu v ňom reprezentovali  piatak Samuel Šajgalík a deviatak Patrik Straka. Piataci riešili počas dvoch hodín tri úlohy, deviataci počas štyroch hodín štyri náročné úlohy. Samko Šajgalík pri svojej premiére v tejto súťaži obsadil pekné tretie miesto, Paťo Straka vo svojej kategórii suverénne zvíťazil. Obaja získali aspoň polovicu počtu všetkých bodov, takže sú zároveň úspešnými riešiteľmi okresného kola. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Okresné kolo florbal
     • Okresné kolo florbal

     • Na základnej škole v Sebechleboch sa dňa 24.1.2019 uskutočnil turnaj vo florbale starších žiačok v Krupine. Dievčatá zo  Spojenej školy Dudince vyhrali všetky vzájomné zápasy a obsadili najvyššiu priečku. Získali 1.miesto a postúpili na regionálne kolo do Detvy, ktoré sa odohrá 22.2.2019. Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa zdaru i v ďalších súťažiach. Školu reprezentovali: Kirthová Sára, Paterová Dominika,  Pásztorová Alexandra, Gregušková Michaela, Kúšová Rebeka, Majerová Barbora, Paulínyová Kristína,  Teťáková Diana, Hatalová Viktória, Srníková Valéria

       

       

    • e-knihy na 2. stupni
     • e-knihy na 2. stupni

     • Veľmi sa tešíme, pretože žiaci druhého stupňa majú možnosť čítať nové e-knihy v školských tabletoch.

      Môžu si  vybrať z nasledujúcich e-kníh:

      • Peter Opet: Život Adama
      • Enid Blyton: Slávna päťka na ostrove pokladov
      • Zuzana Štelbaská: 14-roční
      • Zuzana Štelbaská: 15-roční
      • Wendy Mass: Konečne dvanásťročná
      • Wendy Mass: Len nie  desaťročná
      • Wendy Mass: Za trest trinásťročná
      • Wendy Mass: Zakliate jedenáste narodeniny
      • John Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame
      • Maggie Stiefvater: Havraní chlapci
      • Zuzka Šulajová: Džínsový denník 1
      • Natalja Ščerba: Časodejovia: Kľúč k času
    • Výučbové programy na hodinách SJL a OBN
     • Výučbové programy na hodinách SJL a OBN

     • Na hodinách SJL (v 6. – 9. ročníku) a OBN (vo 8. a v 9. roč.) žiaci okrem programu ALF precvičujú a zdokonaľujú svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom výučbových programov DIDAKTA, ktoré sú zamerané najmä na testovanie a overovanie znalostí. Pútavé grafické spracovanie, animácie, zvukové efekty, kvalitný obsah a motivačné prvky zaručujú atraktívne spojenie zábavy a výučby.

       

    • Naše enviro aktivity pokračujú
     • Naše enviro aktivity pokračujú

     • Cesta za označením Zelená škola pokračuje. Plníme akčný plán, venujeme sa aktuálnym témam, separujeme odpad. V školskej kuchyni sa začína všetok bioodpad kompostovať. O našich aktivtách budeme informovať...