• Multikultúrna výchova
     • Multikultúrna výchova

     • Spoznávanie tradícií iných národov a kultúr je veľmi dôležitá súčasť vzdelávania. Zábavná angličtina na tému Halloween sledovala akceptáciu kultúrnej rozmanitosti a rešpektu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.

    • Výhra
     • Výhra

     • Výhru súťaže Naj trieda si užili naši druháci a siedmaci až tento školský rok. Jeden školský deň strávili oddychom a zábavou. 

      Druháci prežili super DEŇ! A to vďaka výhre o naj triedu. Navštívili kino, kde si pozreli rozprávku Sherlock Gnomes. Potom sa vybrali na teplú oblátku a nakoniec  svoj super deň zavŕšili hraním rôznych hier a pozeraním rozprávok.

    • Testovanie prvákov
     • Testovanie prvákov

     • V mesiaci október prebehlo celoslovenské testovanie  telesnej  zdatnosti  prvákov. Naši prváci sa s chuťou zapojili do všetkých športových aktivít, v ktorých otestovali svoju rýchlosť, silu, vytrvalosť a obratnosť. Niektoré cvičenia ich síce poriadne potrápili, no nevzdali sa a dokázali sa popasovať s každým cvičením. Doma sa pochválili nielen peknými športovými výkonmi, ale aj zaslúženými medailami .

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • 24. október je venovaný knihám a školským knižniciam. My sme si tento deň pripomenuli výstvou kníh. Vystavovali sa obľúbené knihy našich žiakov. Veríme, že výstava bola inšpiratívna...

    • Knihy v 2. A
     • Knihy v 2. A

     • Aj druháci oslávili Medzinárodný deň školských knižníc. V triede predstavili spolužiakom svoje obľúbené knihy. Prerozprávanie deja knihy zvládli na výbornú. Deň zavŕšili prezeraním kníh, ktoré doniesli ich spolužiaci z iných tried.

    • Máme nový čitateľský kútik
     • Máme nový čitateľský kútik

     • V našej škole sa číta...Dôkazom toho sú obľúbené čitateľské kútiky, v ktorých deti relaxujú a čítajú. V škole už máme tri čitateľské zóny, do ktorých sme zakúpili nové knihy. Aj takto sa snažíme deťom ukázať krásu a múdrosť literatúry. 

    • Voda a jej tajomstvá - záver
     • Voda a jej tajomstvá - záver

     • Téma vody bola pre nás od začiatku školského roka veľmi dôležitá. Realizovali sme výtvarné aktivity, pokusy, exkurzie. Žiaci tvorili podklady pre náučné tabule. V školskom areáli sa vybudovala nová ekoplocha - jazierko. Učitelia a žiaci tvorili učebné pomôcky, ktoré sa budú používať aj v budúcnosti. Nakúpili sme nové knihy a učebné pomôcky. Projekt "Voda a jej tajomstvá" priniesol veľa pekných a zaujímavých aktivít. Poslednou z nich bola záverečná akcia. V škole sa objavili vodníci, medúzy, rybár, rybky a iné vodné bytosti. Spevom a tancom zakončili našu vodnú misiu. Naše pozvanie prijal aj primátor mesta PaedDr. Dušan Strieborný, ktorému sa výstupy projektu veľmi páčili. Deťom priniesol krásne encyklopédie, v ktorých nechýba ani vodná ríša. Pánovi primátori ďakujeme. Ďakujeme aj rodičom, ktorí boli opäť nápadití pri výrobe vodných masiek. 

    • Les na zošitoch
     • Les na zošitoch

     • Naša škola sa zapojila do súťaže o najkrajšie lesné obrázky. Práce našich žiakov síce neuspeli, ale odmenu sme dostali aj my. Lesy SR, š.p. nám poslal zošity. Musíme uznať, že ich obal zdobia krásne výtvarné práce. Ďakujeme. 

    • Jesenné práce
     • Jesenné práce

     • Skrášľovanie školského areálu pokračuje. Žiaci sa postarali o vyvýšené záhony, sadili kvety, kríky, stromčeky. Vytvorili pekný kútik pod stromami, pomohli pri tvorbe jazierka. Spoločne tvorený priestor im bude robiť radosť, budú tu oddychovať, učiť sa, relaxovať. Žiakom, za ochotu pomáhať a za nadšenie, ktoré pri tvorbe záhrady prejavili, ďakujeme!

    • Zážitky = vedomosti
     • Zážitky = vedomosti

     • Zážitkové vyučovanie formou exkurzií je vysoko efektívny spôsob učenia. Začiatok školského roka bol na exkurzie bohatý. Žiaci navštívili čističku odpadových vôd, planetárium, vodný mlyn, divadlo, elektráreň, múzeum, poštu. 

    • Svetový deň zvierat
     • Svetový deň zvierat

     • Svetový deň zvierat si deti pripomenuli veľmi peknou aktivitou ŠKD. Do školy priniesli svoje zvieratko, aby ho predstavili kamarátom. Prišli psíky, mačičky, rybky, škrečkovia, papagáj, zajačik. Jeden škrečok ostal bývať v škole, a tak k našim rybkám pribudlo ďalšie školské zvieratko. Aktivita deťom pripomenula, ako sa k zvieratkám majú správať, ako sa o ne treba starať. Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli pri organizovaní tejto zvieracej akcie.

    • Energoland Mochovce
     • Energoland Mochovce

     • Deviataci a ôsmaci boli na dobrodružnej ceste za tajomstvami energie. Navštívili moderné centrum o energii a jej výrobe. Exkurzia bola veľmi zaujímavá.

    • Čo zažili...?
     • Čo zažili...?

     • Siedmaci si na anglickom jazyku opakovali minulý čas jednoduchý a učili sa pomenovať rodinných príslušníkov. Aby si svoje poznatky utvrdili, dostali za úlohu napísať o niekom z rodiny, čo zažili počas svojho života. Vznikli  zaujímavé práce, ktoré si budete môcť pozrieť na nástenke v našej škole..

    • Aby sme nezabudli...
     • Aby sme nezabudli...

     • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby lepšie pochopili najsmutnejšie dejiny nášho štátu...

    • Moja obľúbená kniha
     • Moja obľúbená kniha

     • Žiaci 5.ročníka na hodine literatúry prezentovali v rámci Medzinárodného dňa knižníc obľúbené knihy, ktoré čítajú alebo im z nich čítali rodičia, keď boli malí. Každý žiak stručne povedal, ako sa volá kniha, a prečo je obľúbená. Najčastejšie žiaci dostávajú knihy na Vianoce alebo na  narodeniny. Všetky knihy boli zaujímavé. Presvedčiť sa môžete na výstave kníh, ktorú pre Vás pripravujeme.

       

       

    • ALF na anglickom jazyku
     • ALF na anglickom jazyku

     • Žiaci 5.ročníka si  na hodine anglického jazyka prostredníctvom rôznych cvičení a hier precvičovali a utvrdzovali slovnú zásobu k téme Rodina. Viacerí žiaci povedali, že takéto precvičovanie učiva je zaujímavejšie a tešia sa na ďalšie cvičenia.

    • Svetový deň pošty
     • Svetový deň pošty

     • Dňa 9.10.2018 sa deti 2.oddelenia ŠKD vybrali na poštu. Exkurzia, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa pošty, bola pre deti veľmi zaujímavá a poučná.

    • Rozlúčka druhákov s babím letom
     • Rozlúčka druhákov s babím letom

     • Žiaci 2. ročníka sa na krúžku Múdre sovičky lúčili s babím letom. Starému dáždniku dali nové šaty, urobili si módnu prehliadku a nezabudli sa zahrať ľudovú hru „Na slepú babu,“ ktorú sa naučili na hudobnej výchove. Slniečko hrialo a nálada bola super.