• Septembrové aktivity v ŠKD
     • Septembrové aktivity v ŠKD

     • Deti z 1. oddelenia si poobedia spestrili rôznymi aktivitami. Viac sa o nich dozviete v zložke ŠKD a vo FOTOALBUME.

    • Pomáhame
     • Pomáhame

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej  pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Na našej škole sme vyzbierali  47,47€.  Za pomoc pri organizovaní zbierky ďakujeme našim ôsmakom Kristíne, Rebeke, Viktórii a Maximovi.Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme.

       Garantom zbierky na našej škole je Angela Jakušová.

    • Deň európskych jazykov
     • Deň európskych jazykov

     •  Na našej škole sa dlhodobo snažíme o realizáciu aktivít, ktoré obohacujú vyučovací proces o dôležité témy sveta a spoločnosti. 26. septembra sme sa zapojili do dňa, ktorý hovorí, aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky a spoznávať cudzie kultúry. Žiakov ráno čakal chutný anglický čaj a sušienky, potom hádanie jazyka, ktorý počuli v pesničkách nášho zvonenia a ďalšie pekné aktivity.

    • Voda a jej tajomstvá
     • Voda a jej tajomstvá

     • Realizácia projektu "Voda a jej tajomstvá" je v plnom prúde. Žiaci kreslia, vyrábajú, pátrajú po informáciách, robia pokusy, prezentujú výsledky svojej práce. O priebehu aktivít sa dozviete viac v priečinku PROJEKTY a FOTOALBUM.

    • Zbierame hliník
     • Zbierame hliník

     • Už druhý rok na našej škole prebieha separovanie hliníka. Naši žiaci už vedia, že na ťažbu tohto všestranného kovu treba veľa zdrojov a energie. Chceme aj touto cestou prispieť k šetreniu prírodných zdrojov. Novinka: Tento školský rok prebieha medzi triedami súťaž. Ktorá trieda prinesie najviac hliníka?

    • Krúžková činnosť
     • Krúžková činnosť

     • Krúžková činnosť, ktorá začína v októbri,  je zameraná na rozvoj vedomostí, talentu a zručností našich žiakov.

      Kruzky.docx 


    • Opakujeme učivo
     • Opakujeme učivo

     • Prvý mesiac v škole venujeme opakovaniu učiva. Nezabudnite využiť testy ALF.

    • Zbierame šípky
     • Zbierame šípky

     • Milí žiaci, opäť zbierame šípky. Zapojte sa...

    • Enviroprojekt 2018
     • Enviroprojekt 2018

     • "Voda a jej tajomstvá" je názov nášho projektu, ktorý bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho cieľom je zamerať našu pozornosť na faunu a flóru vodného spoločenstva a vytvoriť v priestoroch školského areálu vodný ekosystém, ktorý bude slúžiť ako učebňa v prírode. Finančný grant na realizáciu aktivít projektu je 2 000€.

    • Odlišnosť je prospešná celku...
     • Odlišnosť je prospešná celku...

     • Škola inkluzionistov je projekt Nadácie pre deti Slovenska, ktorého cieľom je podporiť slovenské školy pri tvorení inkluzívneho prostredia. Naša škola sa dostala medzi prvých 20 škôl, ktorým nadácia poskytne svoju pomoc. Vzdelávanie, spolupráca s konzultantom, finančný grant 2 000€ škole umožnia napredovať v tejto dôležitej otázke dnešného školstva. 

    • ZAČÍNAME
     • ZAČÍNAME

     • Milí žiaci, začína sa školský rok 2018/2019. Prajeme vám, aby bol plný úspechov a pekných zážitkov. V pondelok sa stretneme na slávnostnom otvorení školského roka. V utorok sa začíname učiť podľa rozvrhu, ktorý vám dajú vaši triedni učitelia.