• Návšteva
     • Návšteva

     • V rámci projektu "Mediálne hviezdy z 8. A" sa uskutočnilo veľmi milé stretnutie našich ôsmakov a žiakov zo Základnej školy Pavla Križku v Kremnici. Téma projektu - nástrahy virtuálneho sveta a moderných technológií, sprevádzala počas roka našich žiakov i žiakov z Kremnice. Aby si žiaci vymenili poznatky, predstavili výstupy svojej projektovej práce, prebehlo stretnutie "naživo". Myšlienku stretnutia umocnilo aj divadelné predstavenie nášho dramatického krúžku, ktorý vedie Mgr. Pavlíková. Divadielko o tom, ako mobilný telefón ovládol mladú generáciu bolo ukážkou reality dnešnej doby. Veríme, že takéto partnerstvo s inou školou obohatí náš školský život aj v budúcnosti.

    • Interaktívne učenie
     • Interaktívne učenie

     • Naša škola sa v snahe zvýšiť interaktívny ráz vzdelávania rozhodla využívať program Alf. Jeho súčasťou sú testy, úlohy, ktoré umožnia žiakovi zábavnou formou preveriť svoje vedomosti. Veríme, že zakúpením rozšírenej verzie tohto programu pre školy sa nám podarí zefektívniť vyučovací proces. Našim žiakom prajeme veľa zábavy pri testoch.

    • Výlet Tatranskí rytieri – 3.ročník
     • Výlet Tatranskí rytieri – 3.ročník

     • V dňoch 24. a 25. mája boli tretiaci na výlete vo Vysokých Tatrách. Tento výlet vyhrali v projekte Tatranskí rytieri ako odmenu za 1. miesto. Počasie prialo a tretiakom sa naskytli nádherné scenérie našich veľhôr. Absolvovali dve turistické vychádzky. Na Štrbskom plese si vyskúšali znalosti z prírodovedy a vlastivedy a obdivovali tatranskú prírodu. Na Hrebienok sa vyviezli pozemnou lanovkou, kde si po turistike odpočinuli  v novej ralax zóne v spoločnosti drevených medveďov. Svet optických ilúzií si deti vyskúšali v múzeu Tricklandia v Starom Smokovci. Ubytovanie a stravu si užili v krásnom Grandhoteli Starý Smokovec. Priniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

    • Výlet za odmenu
     • Výlet za odmenu

     • Dňa 21. 5. sa vybrali naši šiestaci  objavovať tajomnú dobu praveku do Bojníc, ktoré sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku. Prostredníctvom vzdelávacieho programu zažili "na vlastnej koži" originálne tvorivé dielne zrealizované  pracovníčkou múzea. V areáli pravekých neandertálcov objavili  pravekého nosorožca,  nahliadli do príbytku praľudí a dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o ich živote. Prehliadka kúpeľného mesta s rozprávkovým zámkom a návšteva zoologickej záhrady boli spestrením školského výletu. Ten získali šiestaci výhrou vo výtvarnej súťaži, ktorú  zorganizovalo Múzeum praveku v Bojniciach.

    • Modrý gombík 2018
     • Modrý gombík 2018

     • Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou modrého gombíka pomohli deťom, ktoré to potrebujú...

      Vyzbierali sme: 108,58€.

      Zbierku za pomoci našich žiačok organizovala p. Jakušová.

    • Vybíjaná
     • Vybíjaná

     • 21.mája sa žiaci 4.A zúčastnili 21.ročníka turnaja vo vybíjanej v Šahách. V konkurencii šahanských základných škôl si po skvelom výkone vybojovali krásne 2.miesto. Školu reprezentovali: Berkulová Viktória, Bicka Peter, Dráb Vlastimil, Gregušková  Melany, Halajová Monika, Jančiar Filip, Laurinc Simon, Pásztorová Lea a Vilaška Tomáš.  Blahoželáme!

    • Pre mamičky
     • Pre mamičky

     • Druhá májová nedeľa je výnimočná. Mamy majú sviatok. Naši žiaci nezabudli a dlhší čas sa na tento sviatok chystali. Výsledkom ich snaženia a spolupráce našich pedagógov základnej školy a základnej umeleckej školy bolo veľmi pekné vystúpenie, za ktoré všetky mamy ďakujú...

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Dňa 5. mája sa naši žiaci zúčastnili okresného kola speváckej súťaže. Vyspievali si veľmi pekné umiestnenie. V 1. kategórii obsadila 2. miesto žiačka tretieho ročníka Simona Jeloková. V 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnil žiak šiesteho ročníka Maroš Izák. Našim slávikom gratulujeme!

    • Prekvapenie pre našich prvákov
     • Prekvapenie pre našich prvákov

     • Prváci zažili milé prekvapenie. Stará mama našej Emmky Vrcovej pani Elenka Schvarcbacherová uštrikovala každému žiakovi a aj pani učiteľke krásne papučky. Šikovnej pani Elenke veľmi pekne ďakujeme, papučky nám urobili veľkú radosť.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 11. mája sa uskutočnil pre žiakov 1. - 9. ročníka hudobno-výchovný koncert Svet peňazí, ktorý sa dotýkal témy peňazí, úverov, úrokov. Nechýbali pojmy banka, investovanie, sporenie, účet a podobne. Dúfame, že aj takáto hudobná forma pomôže deťom bližšie pochopiť nástrahy sveta peňazí.

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • 10. 5. 2018 sa uskutočnilo pokračovanie súťaže v rétorike Štúrov Zvolen – regionálne kolo v CVČ Domino Zvolen. Tamara Vankovicová, žiačka 4. ročníka, získala v  I. kategórii (4.-6.ročník) krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • 25. apríla 2018 sa v Domčeku – CVČ v Krupine uskutočnil XXXII. ročník súťaže v rétorike. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov a rozvíjanie ich nadania. Úlohou v I. kategórii je rozpovedať obsah vyžrebovaného textu so samostatným dotvorením konca príbehu a v II. kategórii predniesť vopred pripravenú úvahu (1. časť súťaže) a podľa vyžrebovanej témy (napr. médiá, internet, knihy...) vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia rečníckeho žánru (2. časť súťaže).

      Našu školu v tejto veľmi náročnej súťaži úspešne reprezentovali žiačky:

      Ela Guttenová, žiačka 5. A, získala v I. kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka)

      1. miesto,

      Tamara Vankovicová, žiačka 4. A, obsadila v I. kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka)

      3. miesto,

      Kristína Paulínyová, žiačka 7. A, získala v II. kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka)

      3. miesto.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v regionálnej súťaži.

      foto tu: FOTO.docx​​​​​​​

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Aktivity s témou prírody sú dôležitou súčasťou nášho vzdelávania. Aj tento rok sme si pripomenuli dôležitosť ochrany Zeme peknými zážitkovými činnosťami. Nechýbali prezentácie žiakov, tvorba plagátov, čistenie areálu školy. Záver tohto tematického dňa zavŕšila tvorivosť a nápaditosť, ktorú deti predviedli pri speve vlastných pesničiek a pri módnej prehliadke. 

    • LIPKA pri "Stavaní mája"
     • LIPKA pri "Stavaní mája"

     • V spolupráci so spoločenskou organizáciou Jednota dôchodcov Slovenska, Mestom Dudince a OOCR sa  žiaci z folklórneho krúžku LIPKA zúčastnili už po štvrtý krát na kultúrnom podujatí  "STAVANIE MÁJA"  v Dudinciach. Svojim spevom i tancom spestrili túto tradičnú mestskú akciu a potešili všetkých priaznivcov slovenského folklóru.