Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk
Florbalový krúžok Nácvik základných herných činnostrí: vedenie lopty, prihrávky, streľba na bránku, obranné a útočné systémy, pravidlá florbalu a hra podľa nich.
Florbalový krúžok II Nácvik základných herných činnostrí: vedenie lopty, prihrávky, streľba na bránku, obranné a útočné systémy, pravidlá florbalu a hra podľa nich.
Folklórny krúžok "Lipka" Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať u žiakov záujem o slovenský folklór, uchovávať slovenské ľudové tradície a zvyky, prehlbovať národné povedomie a upevňovať lásku k svojej krajine prostredníctvom slovenských ľudových piesní a tancov z rôznych regiónov Slovenska.
Kúzelná škola Pohybové a loptové hry, turistika, práca s učebnou pomôckou Lego Dacta, tvorivá dramatika, práca s PC
Stolný tenis
Stolný tenis a bedminton
Šachový krúžok Cieľom činnosti krúžku je u žiakov rozvíjať logické a strategické myslenie. Krúžok je určený nie len pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých.
Šikovníček Cieľom činnosti v krúžku je osvojenie si motorických zručností a vedieť rozpoznať a využiť rôzne druhy materiálov. Žiaci sa naučia pracovať s prírodným materiálom a budú vedieť vytvoriť jednoduché aranžmá, pripraviť šaláty a iné pokrmy z čerstvého ovocia a zeleniny. Okrem toho sa naučia aj esteticky upraviť pokrmy a pripraviť aj slávnostnú tabuľu.
Škola hrou Didaktické hry, rozvoj tvorivosti, pohybovo-tanečné aktivity, hry na rozvoj poznania,jednoduché výtvarné techniky, rozvoj kreativity, využitie IKT-základná práca s počítačom, športová aktivita.
Športové hry mladší žiaci
Turistický krúžok
Veselá škola Práca s učebnou pomôskou LEGO Dacta, práca s PC, šport - atletika, loptové hry, turistika
Zdravotníček Športovo-pohybové činnosti, turistika, hudobno-dramatické činnosti, didaktické hry, praca na PC, kreatívne a estetické činnosti.

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria