• Školské zvonenie 2020/2021

    • 7:55 - 8:05 - ranný kruh

     8:05 - 8:50 - prvá vyučovacia hodina

     5 minútová prestávka

     8:55 - 9:40 - druhá vyučovacia hodina

     15 minútová prestávka

     9:55 - 10:40 - tretia vyučovacia hodina

     10 minútová prestávka

     10:50 - 11:35 - štvrtá vyučovacia hodina

     10 minútová prestávka

     11:45 - 12:30 - piata vyučovacia hodina

     10 minútová prestávka

     12:40 - 13:25 šiesta vyučovacia hodina

     20 minútová prestávka na obed

     13:45- 14:30 - siedma vyučovacia hodina