UNICEF

Škola priateľská k deťom

                                                                       

Už aj my sme súčasťou programu Škola priateľská k deťom...

Považujeme ho za kľúčovú aktivitu pri humanizácii výchovno - vzdelávacieho procesu na našej škole. Naše úlohy:

smileyvytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou,

smileyplnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy,

smileyučiť deti, aké majú práva, tolerancii ako aj zodpovednosti voči druhým,

smileyučiť deti meniť svoje okolie k lepšiemu.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria