e-Twinning Triedne projekty Zelená škola Čitateľská gramotnosť Moja prvá škola Jedlá zmena Školy pre budúcnosť Tatranskí rytieri Projekt Moderná škola

Projekty

e-Twinning

Program eTwinning predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania informačných a komunikačných technológií, kde žiaci i pedagógovia získavajú nové poznatky a skúsenosti. V projekte žiaci rozvíjajú svoju vlastnú tvorivosť, originalitu a  fantáziu. Zdrojom získaných informácií sú nielen učebnice, ale predovšetkým komunikácia s rovesníkmi z iných krajín. Výsledky svojej práce  môžu prezentovať  v bezpečnom  virtuálnom priestore eTwinningu, neskôr i vo vzájomných stretnutiach.  Koordinátorom samostatnej práce žiakov je učiteľ, ktorý ich vedie k správnemu výberu činností zameraných k dosiahnutiu cieľa projektu.

V školskom roku 2016/2017 sme začali  aktívne spolupracovať s viacerými zahraničnými školami. Všetky výmenné  komunikačné a prezentačné  aktivity sú realizované v anglickom jazyku.

Medzinárodný  projekt: CHRISTMAS CARDS EXCHANGE

Realizácia projektu: október -  december 2016

Zostaviteľ projektu: Milota Antonická - Slovensko

                                   Dawid Glaznewski - Poľsko

Členovia - učitelia:   Fiorella Graziano - Taliansko

                                   Katarina Dimou - Grécko

                                   Elisabet Elies - Španielsko

                                   Svetlana Cvetkova - Litva

Cieľ projektu:

           - získať všeobecné informácie o partnerských školách zapojených v projekte

           - vytvoriť vianočné želanie v dvoch jazykoch  /v materinskom a v anglickom jazyku/  

           - vzájomne si vymeniť  vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice

Informačné nástroje: prostredníctvom prezentácií, videí, padletu a iných prezentačných nástrojov predstavila každá pracovná skupina svoju krajinu, mesto, školu a ďalšie aktivity súvisiace s cieľom projektu.

Pracovná skupina: - žiaci 4. ročníka /spolupracovali žiaci 3. roč. a ŠKD/

                                 -učitelia: Mgr. Milota Antonická, Mgr. Eva Jamborová, Mgr. Marcela Čunderlíková, Mgr. Andrea Udayová, Ing. Alena Ošustová, Drahomíra Juráňová, Daniela Riečanová

Výsledok projektovej práce:

Vyrobili sme takmer 130 vianočných pohľadníc so želaniami, ktoré sme poslali do piatich krajín Európy. Výsledky svojej práce sme predstavovali priebežne partnerským školám v eTwinningovom priestore. Vianočné pohľadnice od našich projektových partnerov sme vystavili na nástennej tabuli v interiéri základnej školy. Žiaci  mali možnosť získať znalosť o vianočných želaniach nielen v anglickom jazyku, ale i v materinskom jazyku partnerskej školy.

 

Medzinárodný  projekt: OUR HOMETOWNS IN AN ENVELOPE

Termín projektu: október -  december 2016

Realizátori projektu:  Milota Antonická - Slovensko

                                      Magdalena Opoka - Poľsko

                                      Bahriye Senaras - Turecko

Cieľ projektu:

           - získať všeobecné informácie o partnerských školách zapojených v projekte

           - vytvoriť fotografie rôznych budov, zaujímavostí v meste

           - stručne opísať jednotlivé miesta na fotografiách

Informačné nástroje: prostredníctvom prezentácií, videí, informačných materiálov predstavila každá pracovná skupina zaujímavé miesta v meste, v ktorom sa nachádza  partnerská škola

Pracovná skupina: - žiaci 5. ročníka

                                 - učitelia: Mgr. Milota Antonická, Mgr. Jozef Filo, Mgr. Katarína Devečková

Výsledok projektovej práce:

Z fotografií mesta sme vyrobili farebné pohľadnice, na ktoré každý žiak napísal stručný popis miesta, ktoré sa nachádzalo na vyobrazenej pohľadnici. Zhotovili sme 36 zaujímavých pohľadníc z nášho mesta, ktoré sme poslali dvom partnerským školám. Prostredníctvom projektu - Naše mestá v obálke získali žiaci zaujímavé informácie o mestách Istanbul a Nowy Sacz.

 

Medzinárodný  projekt: Pippi Longstocking Day

Termín projektu: október 2016 -  jún 2017

Realizátori projektu:  Eva Jamborová - Slovensko

                                     Luisa Ceccarelli - Taliansko

Cieľ projektu:

           - spoznať jednu z najzaujímavejších literárnych postáv - Pipi Dlhú Pančuchu

           - kresliť obrázky, tvoriť plagáty 

           - stručne opísať Pipi, jej kamarátov, tvoriť jednoduché vety 

           - zorganizovať Deň Pipi Dlhej Pančuchy

Informačné nástroje: prezentácia, video

Pracovná skupina: - žiaci 3. ročníka

                                 - učitelia: Mgr. Eva Jamborová, Mgr. Milota Antonická

Výsledok projektovej práce:

Žiaci spoznali autorku knihy, čítajú si príbehy o Pipi. Už vedia, že Pipi je symbol priateľstva, úprimnosti, vzájomnej pomoci. Nakreslili o nej obrázky. Výsledky ich projektovej práce sú umiestnené v priestore Twinspace. Tu si ich môžu pozrieť ich kamaráti z Talianska. Nakoľko ide o dlhodobý projekt, čakajú ich ešte ďalšie úlohy...

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria