Triedne projekty Zelená škola Školy pre budúcnosť Tatranskí rytieri e-Twinning Čitateľská gramotnosť Jedlá zmena Moja prvá škola Projekt Moderná škola Interaktívna nemčina

Projekty

Triedne projekty

  Projekty tretiakov o stave životného prostredia v ich najbližšom okolí ukázali, že deti problematika zaujíma. Svoje zistenia sa rozhodli predstaviť pánovi primátorovi Dudiniec. Stretnutie na mestskom úrade bolo zaujímavou formou vlastivedy. Ďakujeme PaedDr. Dušanovi Striebornému za malú besedu.

  Tretiaci preskúmali svoje okolie. Vlastivedná prechádzka bola poučná a zábavná.

  Jarné slovíčka na anglickom jazyku v 1. A.

 Naša krajina očami tretiakov. Vyučovanie vlastivedy spestrila práca na tabletoch.

   Grafy na matematike. Siedmaci sa venovali problematike odpadov.

 Prváci sa hrajú a zároveň učia anglické slovíčka. Ich pomocníkom boli kocky Lega.

 Počas marca sa trochu viac ako v iné mesiace venujeme knihám, ich čítaniu, poznávaniu literárnych postáv i vlastnej tvorbe. Tretiaci čítali knihy a časopisy, urobili projekt o prečítanej knihe a zahrali sa na básnikov – napísali milé básničky o knihách.

 Tretiaci sa na vlastivede učia o bezpečnosti. Vyrobili si krásne učebné pomôcky.

Interaktívne vzdelávanie v 2. A si môžete pozrieť tu: Cokolada.mp4 / Druhaci_v_mravenisku.mp4 / Den_vody.mp4

Zážitkové vyučovanie o včelách prebehlo v triede štvrtákov a tretiakov.

Prváci sa na prvouke učili o vode.  Už poznajú skupenstvá vody, význam vody a dozvedeli sa, ako funguje kolobeh vody v prírode. Zábavné učenie pokračovalo aj po vyučovaní, kolobeh vody si spoločne vytvorili na krúžku Múdre sovičky. Boli veľmi usilovní a práca sa im podarila.

 Prváci vedia nové slovíčka. Popri učení kreslili, spievali, písali a nakoniec prezentovali výsledok svojej práce.

    Naše mesto z Lega vytvorili tretiaci na hodine vlastivedy. Učili sa o významných objektoch mesta Dudince.

Prváci spoznávajú nebezpečné situácie, s ktorými sa môžu stretnúť. Učia sa, ako sa v nich zachovať. Pomáha im pri tom projekt Ministerstva vnútra SR "ZáchranáRik". 

   Občianska náuka v šiestom ročníku - projekt " Moja rodina".

 Nová slovná zásoba prvákov - názvy zvierat po anglicky.

   Tretiaci vytvorili mini projekty o svojej obci. Učia sa o nej na hodine vlastivedy. Jednou z tém bola aj najvýznamnejšia športová udalosť v Dudinciach. Tretiaci si Dudinskú 50ku vymodelovali z plastelíny. Boli šikovní...

Takto to vyzeralo, keď druháci skúmali pôdu.

 Prváci sa usilovne učia po anglicky. Nechýba pri tom zábava, tvorivosť, spev. Takto sa učili zimné slovíčka.

 Druháci vymýšľali rýmy, kreslili obrázky a teraz majú vlastnú knihu. A ako správni spisovatelia, knihu aj pokrstili...

 Aj v tomto školskom roku sa druháci našej školy nevedeli dočkať Vianoc. Odpočítavali zostávajúci čas netradičným KNIŽNÝM ADVENTNÝM KALENDÁROM. Každý deň niekto priniesol knihu so zimnou alebo vianočnou tematikou, porozprával nám o nej a prečítal z nej úryvok. 

Projekt v 1. A - Moje presýpacie hodiny.

Rozvoj slovnej zásoby z anglického jazyka si tretiaci precvičujú pri tvorbe viet. Sú šikovní...

Žiaci 1. ročníka sa tento rok zapojili do projektu Vianočná pošta – Pohodovo. Spoločne písali a kreslili pohľadnice do Domova sociálnych služieb Pezinok, aby potešili ľudí, ktorí sú osamelí a aby im takýmto spôsobom popriali šťastné a veselé Vianoce. Naučili sa, že v živote nemôžeme len prijímať, ale musíme aj dávať...

Tretiaci si zmerali sily v triednej súťaži  v čítaní neznámeho textu. Tu sú víťazi:

  1. miesto : Daniel Villant a Dominika Klapalová
  2. miesto:  Jakub Klapal a Terézia Harachová
  3. miesto:  Viktória Teťáková

Gratulujeme a tešíme sa na druhé kolo v januári....

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria