• Ďakujeme!

    • Ďakujeme rodičom a priateľom školy, ktorí v školskom roku 2017/2018 darovali 2% našim žiakom.

      Občianske združenie PASTELKA, ktoré založilo Rodičovské združenie Spojenej školy

      bude prijímateľom 2% z dane od roku 2019.