2%

Ďakujeme!

Milí rodičia, chceli by sme Vás požiadať o venovanie 2% z dane Spojenej škole Dudince. Finančné prostriedky, ktoré naša škola takto získa, chceme použiť na skvalitnenie školského prostredia, ktoré Vaše deti navštevujú. Ak by ste sa rozhodli, že aj Vy prispejete k modernizácii našej školy, poukážte 2% na účet Združenia cestovného ruchu BALNEA CLUSTER DUDINCE.  Združenie všetky prostriedky, ktoré nám poukážete, presunie na náš účet.

Ako postupovať:

  • Stiahnite si tlačivo z našej web stránky www.skoladudince.sk / záložka 2% / alebo si ho vyzdvihnite na sekretariáte školy alebo u triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.
  • Tlačivo vyplňte a vytvorte si fotokópiu / v prípade potreby, vyhotovíme /.
  • Fotokópiu odovzdajte na sekretariáte školy alebo triednemu učiteľovi, prípadne ju vložte do schránky pri vchode školy.
  • V prípade, že nechcete, aby sme videli Vaše meno a osobné údaje, všetko zatrite. Nechajte len sumu, ktorú nám poukazujete, aby združenie vedelo, akú čiastku nám má poslať.
  • Ak chcete sumu poukázať materskej škole alebo základnej umeleckej škole, na fotokópiu napíšte MŠ alebo ZUŠ.
  • Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

V prípade, že potrebujete pomoc, radi Vám pomôžeme, kontaktujte nás 045/5583175.

V mene našich žiakov Vám vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!

Tlačivá na stiahnutie: 

vyhlasenie.pdf

instrukcie - zamestnanec.doc

instrukcie - pravnicka osoba.doc

instrukcie - fyzicka osoba.doc

Zároveň by sme  Vás chceli informovať o vzniku Občianskeho združenia PASTELKA, ktoré založilo Rodičovské združenie Spojenej školy s cieľom prijímať 2% z dane.

Občianske  združenie bude prijímateľom 2% z dane od roku 2019.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria