2%

Ďakujeme!

Ďakujeme rodičom a priateľom školy, ktorí v školskom roku 2017/2018 darovali 2% našim žiakom.

 Občianske združenie PASTELKA, ktoré založilo Rodičovské združenie Spojenej školy

 bude prijímateľom 2% z dane od roku 2019.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria