Akčný plán "ODPADY"

Aby naši žiaci vedeli ako a hlavne prečo separovať, začíname realizovať náš akčný plán. Jeho cieľom je znížiť množstvo produkovaného odpadu v škole. 

 

Na vianočnej tvorivej dielni nechýbala výroba ozdôb z odpadového materiálu

Zúčastnili sme sa prednášky na tému Separovanie.

V triedach sme urobili prieskum

Učebnice a zošity balíme do papierových obalov. Vyhlásili sme boj PLASTOM!

V rozhlasovom okienku sme vyhodnotili NAJ Papierožrúta:Papierozruti.doc

Do tried prišli PAPIEROŽRÚTI

Začíname separovať

 Takto to vyzeralo, keď sa žiaci nad obsahom smetných košov v triedach nezamýšľali...

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria