• O programe

    • Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

     • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
     • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
     • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
     • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
     • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

      

     Naše aktivity:

     Školský rok 2018/2019

      Realizujeme akčný plán na tému " Odpady". Uchádzame sa o titul Zelená škola.

     Školský rok 2017/2018

      Realizujeme akčný plán na tému " Odpady".

     Školský rok 2016/2017

     1. Vytvorili sme kolégium Zelenej školy.

     2. Vypracovali sme audit o stave životného prostredia našej školy.

     3. Vybrali sme si prioritnú tému. V rámci projektu sa budeme venovať téme Odpadov.

     4. Zúčastnili sme sa na školení k tvorbe akčného plánu školy.

     5. Začíname tvoriť akčný plán školy na tému " Odpady".