Akčný plán "ODPADY"

Aby naši žiaci vedeli, ako a hlavne prečo separovať, začíname realizovať náš akčný plán. Jeho cieľom je znížiť množstvo produkovaného odpadu v škole. 

 Pozrite si našu prezentáciu: ZELENA_SKOLA.pptx

Téme Odpady sa venujeme aj na matematike.   

Na vianočnej tvorivej dielni nechýbala výroba ozdôb z odpadového materiálu.  

            Zúčastnili sme sa prednášky na tému Separovanie.

              V triedach sme urobili prieskum      

Učebnice a zošity balíme do papierových obalov. Vyhlásili sme boj PLASTOM!

                                                                                                       

                                            V rozhlasovom okienku sme vyhodnotili NAJ Papierožrúta:Papierozruti.doc

     Do tried prišli PAPIEROŽRÚTI!                

                                              Začíname separovať...   

 Takto to vyzeralo, keď sa žiaci nad obsahom smetných košov v triedach nezamýšľali...

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria