Akčný plán "ODPADY"

Aby naši žiaci vedeli, ako a hlavne prečo separovať, začíname realizovať náš akčný plán. Jeho cieľom je znížiť množstvo produkovaného odpadu v škole. 

 

  Na matematike  tvorili siedmaci grafy. Umiestnili ich na nástenku a svoje výpočty ukázali spolužiakom.

   Kompostujeme bioodpad.

V školskom rozhlase sme vysielali informácie, ktoré sme získali od vedúcej školskej jedálene p. Kováčovej. Téma: Čo sa deje s bioodpadom z našej školskej kuchyne.

  Rovesnícke vzdelávanie bolo aj v škole. Siedmaci naučili žiakov prvého stupňa, ako sa dá využiť staré tričko. Boj proti plastom pokračuje...

 Štvrtáci šírili osvetu o separovaní medzi kamarátmi v materskej škole. V škôlke po nich zostal aj krásny Papierožrút.

 Netradičné využitie bioodpadu. Vtáčiky sa potešili aktivite našich druhákov.

Tučniakov a rakety z plastu, vtáčie búdky zo škatúľ od mlieka, to všetko vyrobili deti v ŠKD. Odpad dostal druhú šancu...

 Pozrite si našu prezentáciu: ZELENA_SKOLA.pptx

    Téme Odpady sa venujeme aj na matematike.

  Na vianočnej tvorivej dielni nechýbala výroba ozdôb z odpadového materiálu. 

 Burza kníh.

      Zúčastnili sme sa prednášky na tému Separovanie.

          V triedach sme urobili prieskum.                                     Učebnice a zošity balíme do papierových obalov. Vyhlásili sme boj PLASTOM!

     V rozhlasovom okienku sme vyhodnotili NAJ Papierožrúta:Papierozruti.doc

                  Do tried prišli PAPIEROŽRÚTI! 

   Začíname separovať... 

 Takto to vyzeralo, keď sa žiaci nad obsahom smetných košov v triedach nezamýšľali...

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria