Rozhlasové okienko

O čom sme vysielali

 Marec - mesiac knihy sme oslávili aj hádaním literárnych postáv.

 Vysielanie v marci sme dňa 28. 3. venovali Janovi Amosovi Komenskému a našim učiteľom. 

Rozhlasové vysielanie o mesiaci Február: hlásatelia - Sára Kirthová a Diana Teťáková

rozhlasove_vysielanie_2-3-2018.wav 

Vianočné vysielanie o zvykoch, tradíciách a čare Vianoc.

Vysielali sme príspevok v rámci plnenia kritéria v programe Škola priateľská k deťom. Po vysielaní sme si všetci pozreli video s pekným odkazom organizácie UNICEF. 

https://www.youtube.com/watch?v=VK61mWZuiGc&t=135s

 Ciele kampane Červené stužky a plánované aktivity našej školy.

Prečo je 17. november Deň študentstva.

Vyhodnotili sme súťaž o NAJ Papierožrúta.

Medzinárodný deň školských knižníc - čítali sme úryvky z detských kníh.

 Naše úlohy na ceste za označením "Zelená škola".

 Rozhovor s Marošom.

  Európsky deň jazykov - Hádaj názov rozprávky.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria