• Naše aktivity 2016/2017

    • 16. mája 2017 v 2. oddelení  bolo mliečno. Pripomenuli sme si Medzinárodný deň mlieka. Hovorili sme o tom, aké je mlieko zdravé, zabavili sme sa pri kvíze a nakoniec každý dostal diplom, ktorý potvrdzoval absolvovanie našej mliečnej dráhy. Opäť sme tvorili a vytvorili sme pekný plagát.

     Veľký zobák, biele nohy, vo vode si žaby loví ..... takto sa začal projekt II. oddelenia ŠKD - Pozorovanie Bociana bieleho. Od skorej jari až do mája  sa žiaci venovali tomuto krásnemu zvieraťu.  Naše vzdelávanie a pozorovanie začalo stavbou hniezda pre nášho nového kamaráta. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavého a nakoniec sa dočkali aj malých bocianov v hniezde. Táto aktivita bola veľmi poučná a deťom sa veľmi páčila.

     Dňa 24. marca 2017 sa deti ŠKD zúčastnili besedy s príslušníkmi Policajného zboru SR s p. Šmondrkom a p. Slezákom. Páni policajti oboznámili deti s jednotlivými zložkami polície a vysvetlili im, čo je náplňou ich práce.  Upozornili deti na nebezpečenstvá, ktoré na ne číhajú na cestách pri bicyklovaní alebo korčuľovaní. Ďalej ich vystríhali pred nebezpečenstvom  kontaktu s cudzími ľuďmi. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy  a kládli  množstvo  zaujímavých otázok, na ktoré im páni policajti veľmi ochotne odpovedali. Na záver besedy si deti mohli prezrieť naozajstné putá pre zločincov, zistili aké má vybavenie policajné auto a vyskúšali si ťarchu nepriestrelnej vesty. Húkanie sirén ukončilo besedu, ktorá sa deťom veľmi páčila. Ďakujeme pánom policajtom, že si našli čas a prišli medzi nás.

     27. marca si deti v 2. oddelení  ŠKD pripomenuli Svetový deň divadla. Zahrali sa na hercov a na chvíľu sa naše oddelenie premenilo na bábkové divadlo. Deťom sa rola hercov veľmi páčila. Takouto peknou aktivitou  zavŕšili marec - mesiac knihy. Všetkým hercom prajeme k ich sviatku všetko najlepšie.

     Na Svetový meteorologický deň, ktorý sa oslavuje 23. marca, sa deti 2. oddelenia ŠKD pripravovali niekoľko dní dopredu. Týždeň pravidelne sledovali počasie a výsledky pozorovaní si denne zapisovali do projektu, ktorý spoločne vytvorili. Celá táto aktivita sa zavŕšila exkurziou na Meteorologickú stanicu v Dudinciach. Žiaci, aj vďaka pánovi metorológovi, zažili veľmi zaujímavé a poučné popoludnie. 

     G. Bergham raz povedal :  Šťastie je umenie byť spokojný.

     Deti 2. oddelenia sa 20. marca,  kedy si pripomíname Svetový deň šťastia, riadili podľa tohto hesla. Zažili pekné aktivity, ktoré im pripomenuli, čo môžeme robiť, aby bol  človek šťastný. Na vytvorenom plagáte nachýbal symbol šťastia, štvorlístok...

     Svetový deň vody si veľmi zaujímavou aktivitou  pripomenuli deti  2. oddelenia. V triede prebehla ochutnávka vôd, ktorej výsledky nás veľmi nepotešili. Deti vyhodnotili vodu nasledovne:

     1. miesto : sirupová voda

     2. miesto : voda z vodovou

     3. miesto : minerálna voda  - sýtená

     4. miesto : minerálna voda -  nesýtená

     5. miesto : citrónová voda

     6. miesto : dudinská voda

     Po ochutnávke vytvorili plagát s výsledkami. O potrebe ochrany vody sa porozprávali aj pri maľovaní pekných obrázkov.

     V druhom oddelení ŠKD zažili deti veľmi poučný týždeň. Hovorili o vážnej téme " Závislosti". Učili sa, čo je dobré a čo nie. Svoje pocity výtvarne znázornili a veľa športovali. Na záver týždňa každý získal certifikát, ktorý potvrdzoval, že jediná závislosť, ktorej dali deti zelenú, je ŠPORT!

     Dňa 9. 3. 2017 prijali rodičia našich žiakov pozvanie na stretnutie pod názvom "Práva detí ", ktorého cieľom bolo hovoriť o tom, aké je super, keď sa práva detí dodržiavajú a na strane druhej, aké je smutné, keď to tak nie je...Veríme, že aj takouto cestou môžeme učiť deti empatii a vzbudzovať v nich pocit solidarity. Tvorivá chvíľka, počas ktorej naši žiaci spolu s rodičmi ilustrovali jednotlivé práva detí, bola peknou bodkou za touto aktivitou. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli...

     Dňa 16.2.2017 deti v ŠKD zažili zaujímavé popoludnie s pani Tomanovou, ktorá im prišla ukázať svoj koníček. Výroba drobných predmetov  z penového materiálu vyžaduje trpezlivosť a zručnosť. Kúsok zo svojho majstrovstva predviedla aj našim deťom, ktoré sa k nej s nadšením pridali.

      

     Aj počas zimy  sa deti v školskom klube  poriadne zabavili a vyšantili  na snehu a na ľade. Denne využívali klzisko, ktoré bolo  na školskom dvore. Popri športovaní nezabudli ani na strihanie, lepenie a maľovanie v oddeleniach, kde sa im, ako vždy, veľmi darilo. O ich tvorivosti svedčí aj krásna zimná nástenka.

     V rámci finančnej gramotnosti sa deti školského klubu venovali financiám. Učili sa, ako narábať s peniazmi, ako nakupovať, ako si zarábať a šetriť. Zistili ako vyzerajú bankovky a mince. Potom sa s chuťou pustili do kreslenia a maľovania a vytvorili pekný plagát.

     Jesenné aktivity v našom školskom klube boli veľmi zaujímavé. Deti sa učili o okolitom svete, pripomenuli si, čo je pre nás dôležité. Krásy jesene stvárnili vo výtvarných prácach. Dôležitou jesennou úlohou bola aj výroba darčekov pre starých rodičov.