• Atletika

  Dňa 24.05.2017 sa na futbalovom štadióne v Krupine uskutočnilo okresné kolo v atletike starších žiakov a žiačok. Súťaže žiakov a žiačok sa zúčastnilo sedem škôl z okresu Krupina.

  Účastníci:  ZŠ JCH Krupina, ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina, SŠ Dudince, ZŠ s MŠ AM Sebechleby, ZŠ s MŠ Senohrad, ZŠ s MŠ Cerovo, ZŠ s MŠ Hont.Moravce

  Umiestnenie žiačok SŠ Dudince:    2. miesto – staršie žiačky

  Školu reprezentovali: Fidlerová Lucia, Paterová Dominika, Kirthová Alexandra, Kúšová Rebeka, Kaufmanová Simona, Teťáková Diana, Kováčová Sabina, Majerová Barbora, Somsiová Diana

  Umiestnenie žiačok v disciplínach:

                          1.miesto: Paterová Dominika ( beh na 60m )

                                          Fidlerová Lucia ( skok do diaľky )

                          2.miesto: Kirthová Alexandra ( hod kriketovou loptičkou )

                                         Fidlerová Lucia ( vrh guľou )

                                         L.Fidlerová, D.Paterová, A.Kirthová, S.Kaufmanová ( 4 x 60m )

                          3.miesto: Kúšová Rebeka ( beh na 300m )

      Kúšová Rebeka (skok do diaľky )

      Paterová Dominika ( skok do výšky )

  Školu reprezentovali: Vanovský Marián, Páterek Tomáš, Kúš Dominik, Henrich Tóth

  Umiestnenie žiakov v disciplínach:

                          1.miesto: Vanovský Marián ( beh na 60m )

                                         Vanovský Marián ( beh na 300m )

                          2.miesto: Páterek Tomáš ( beh na 60m )

                          3.miesto: M.Vanovský, T.Páterek, H.Tóth, D.Kúš ( 4 x 60m )

  Vanovský Marián ( beh na 60m, beh na 300m ), Paterová Dominika ( beh na 60m ), Fidlerová Lucia ( skok do diaľky ), budú reprezentovať okres Krupina na majstrovstvách kraja v B.Bystrici. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  Dňa 31.05.2017 sa na futbalovom štadióne v Krupine uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok 3.- 4.ročníka.  Súťaže sa zúčastnilo sedem škôl z okresu Krupina.

  Účastníci: ZŠ JCH Krupina, ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina, SŠ Dudince, ZŠ s MŠ Bzovík, ZŠ s MŠ AM Sebechleby, ZŠ s MŠ Hont.Nemce, ZŠ s MŠ Senohrad

  SŠ Dudince reprezentovali:

  3. ročník: Berkulová Viktória, Oláchová Dagmar, Pásztorová Lea, Laurinc Simon, Dráb Vlastimil, Vilaška Tomáš

  4.ročník: Baloghová Viktória,  Mazúchová Natália Michelle, Foltánová Simona, Medveď Marko, Matovič Mathias Marco, Brzo Pavol Dominik

  Najlepšie umiestnenie žiakov a žiačok v disciplínach:

              3.roč.: 1.miesto: Dráb Vlastimil ( skok do diaľky )

                          2.miesto: Dagmar  Oláchová ( skok do diaľky )

                          3.miesto: Dagmar  Oláchová ( 50m )

                          3.miesto: Lea  Pásztorová ( skok do diaľky )

  Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Zber papiera bol úspešný

  10 764 kg nazbieraného papiera svedčí o tom, že nám budúcnosť našich lesov nie je ľahostajná. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zberu zapojili. Najusilovnejší zberači sú: štvrtáci, prváci, piataci a ôsmaci. Odkladajte papier, zber bude aj na budúci školský rok!

 • Vzácna návšteva

  Dňa 29. mája sa na našej škole uskutočnila výnimočná beseda. Pozvanie prijal jeden z našich najúspešnejších športovcov, Matej Tóth. Deťom porozprával o svojich športových začiatkoch a o tom, aká bola jeho cesta za zlatými medailami. Matejovi Tóthovi ďakujeme, že si na nás našiel čas.

 • Spolupráca s Unicef

  Od 15. mája do 19. mája 2017 bola naša škola zapojená do zbierky organizácie Unicef - Týždeň modrého gombíka. Počas celého týždňa naši dobrovoľníci predávali malý modrý gombík, ktorého kúpou sme mohli pomôcť  deťom v Donetskej a Luhanskej oblasti na východe Ukarajiny. Vyzbierali sme 92,97 €. Všetkým,  ktorí sa zapojili do tejto zbierky, ďakujeme. Srdečná vďaka patrí aj našim trom deviatakom -Terka Guttenová, Simonka Selecká a Marek Ošust, za ochotu pomôcť pri predaji gombíkov. Garantom tejto zbierky bola  A. Jakušová.

   

 • Žiacka konferencia

  19.5. sa v triede štvrtákov konala žiacka konferencia. Žiaci prezentovali rôzne témy z učiva prírodovedy, slovenského jazyka a vlastivedy. Deti a rodičia zažili ukážku modernej školy, v ktorej sa kladie veľký dôraz na rozvoj komunikačných schopností. Štvrtáci boli šikovní, smelo vystúpili a odprezentovali tému, ktorá ich počas školského roka zaujala. 

 • Finančná gramotnosť

  Dňa 16.5. mali žiaci 4. ročníka zážitkové vyučovanie, ktoré určite zvýšilo ich finančnú gramotnosť. Deti sa dozvedeli odkedy sa začalo používať euro, ako rozoznať falošnú bankovku od pravej, ako vypočítať hodnotu nákupu. Už vedia čo je to ochrana spotrebiteľa či korupcia. Ako sa správať pri nakupovaní,  na čo treba pri nákupoch dať pozor sa dozvedeli priamo v obchodoch. Za to patrí poďakovanie p. Štefánikovej a p. Brodnianskemu, ktorí ich privítali vo svojich obchodíkoch a poskytli im veľa zaujímavých informácií.

 • Vystúpenie pre naše mamičky

  Mama je slovo navždy zachované v každom srdci  .....  je to láska sama, ktorá nás sprevádza celým životom. Akadémia ku Dňu matiek dňa 15. mája 2017  bola príležitosťou poďakovať sa všetkým mamičkám za vrelú lásku, nehu, starostlivosť a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Program si pripravili deti ŠKD, deti navštevujúce ZUŠ, deti z krúžku Lipka, Škola hrou a Kúzelná škola. Podarilo sa nám vytvoriť pekný kultúrny program, pri ktorom sa nejednej  mamičke zaleskla slza v oku.

 • Slávik Slovenska

  Pekným úspechom nás potešili naše žiačky na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiačka tretieho ročníka Lea Pásztorová obsadila 2. miesto v I. kategórii. Aj naša deviatačka Terka Guttenová si v II. kategórii vyspievala 2. miesto. Dievčatá, gratulujeme!

 • Štúrov Zvolen – rétorika

  smiley10. 5. 2017 sa uskutočnilo pokračovanie súťaže v rétorike Štúrov Zvolen – regionálne kolo v CVČ Domino Zvolen. Terézia Guttenová, žiačka 9. ročníka, zvíťazila v  II. kategórii a postupuje do celoslovenského kola! Srdečne blahoželáme!

 • Zlatý Amos

  Cieľom projektu udeľovania tohto ocenenia je  popularizácia učiteľov, ktorí  významne prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Tento rok sa medzi ocenenými ocitla aj naša pani asistentka Mgr. Lenka Puškárová. O jej práci a peknom vzťahu, ktorý je medzi ňou a žiačkou, ktorej počas dňa v škole pomáha, napísala mamička tohto dievčatka. Organizátorov príbeh oslovil a Lenka  získala cenu v kategórii Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať. Mamičke ďakujeme, Lenke gratulujeme a prajeme jej veľa chuti do ďalšej práce!

 • Veľký úspech v dejepisnej súťaži

  Dňa 4.5.2017 sa v Detve konalo oblastné kolo vedomostnej súťaže  k 72. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe pod názvom OSLOBODENIE. Našu školu, ako víťazi okresného kola v Krupine, reprezentovali žiaci 9. ročníka Terézia Guttenová, Marek Ošust a Martin Jedlička. V silnej konkurencii  vybojovali  1. miesto. Získali krásnu cenu - 2 dňový výlet  po stopách histórie - Praha a Lidice. GRATULUJEME !

 • Sládkovičova Radvaň

  Dňa 4.5.2017 nás žiak 4. ročníka Jakub Jelok reprezentoval na krajskej súťaži Sládkovičova Radvaň v Banskej Bystrici. Dostať sa medzi najlepších recitátorov bolo veľmi ťažké. Hoci sa Jakubovi už nepodarilo zvíťaziť, ďakujeme mu a sme na neho hrdí, že dosiahol takýto krásny úspech.

 • Ukončili sme Jedlú zmenu

  Prečo nekupovať potraviny s palmovým olejom? Aké tienisté stránky má získavanie kakaových bôbov? Ako si pripraviť zdravé pochúťky? Na tieto otázky odpovedali aktivity našich žiakov. O tom, že akčný deň bol super, sa môžete presvedčiť aj pozretím nášho videa...

 • Štúrov Zvolen

  20. 04. 2017 sa uskutočnili školské kolá I. a II. kategórie súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťažiaci v I. kategórii (4. – 6. ročník) si vyžrebovali text (rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod.), ktorú nám prerozprávali a samostatne dotvorili koniec príbehu. Súťažiaci v II. kategórii (7. – 9. ročník) si vyžrebovali tému, v ktorej vyjadrovali vlastný názor bez obmedzenia žánru. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov.

  Do okresného kola postupujú prví dvaja z každej kategórie.

  Vyhodnotenie

  I. kategória:

  1. miesto: Maroš Izák (5. roč.)

  2. miesto: Kristína Paulínyová (6. roč.)

  3. miesto: Ela Guttenová (4. roč.)

   II. kategória

  1. miesto: Terézia Guttenová (9. roč.)

  2. miesto: Michaela Suchanovská(9. roč.)

  3. miesto: Timur Riečan (8. roč.)

  Blahoželáme!

  26. 4. 2016 sa uskutočnilo okresné  kolo tejto súťaže v CVČ Domček Krupina. 

  Vyhodnotenie: Maroš Izák – 2. miesto (I. kategória)

  Terézia Guttenová – 1. miesto (II. kategória)

  Obaja súťažiaci postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 10. 5. 2017 vo Zvolene. Srdečne blahoželáme!

   

 • Futbalové úspechy

  Coca cola cup – Školský pohár vo futbale žiačok 2. kolo

  Dňa 12.04.2017 sa na futbalovom štadióne v Krupine uskutočnilo 2. kolo ( regionálne ) Cocacola cup – Školský pohár vo futbale starších žiačok.  Súťaže sa zúčastnili 2 školy z okresov Krupina. Účastníci: SŠ Dudince, ZŠ EMŠ Krupina, ZŠ s MŠ Bzovík

  Školu reprezentovali: Kirthová Alexandra, Paterová Dominika, Fidlerová Lucia, Kaufmanová Simona, Kováčová Sabina, Machovičová Michaela, Suchanovská Michaela, Teťáková Diana, Štefková Valéria, Paulínyová Kristína, Kirthová Sára, Benková Lenka, Srníková Veronika. Žiačky SŠ Dudince postúpili do krajského finále. Ďakujeme žiačkam za úspešnú reprezentáciu školy.

  Malý futbal okresné kolo ( staršie žiačky )

  Dňa 07.04.2017 sa športovej hale v Krupine  uskutočnilo okresné kolo v malom futbale starších žiačok. Účastníci: SŠ Dudince, ZŠ s MŠ AM Sebechleby, ZŠ EMŠ Krupina

  Umiestnenie žiačok SŠ Dudince: 1. miesto, školu reprezentovali: Paterová Dominika, Kirthová Alexandra, Štefková Valéria, Kúšová Rebeka, Kováčová Sabina, Kaufmanová Simona, Paulínyová Kristína, Suchanovská Michaela, Teťáková Diana, Fidlerová Lucia

  Žiačky SŠ Dudince postúpili do regionálneho kola. Ďakujeme žiačkam za úspešnú reprezentáciu školy.

  Malý futbal okresné kolo ( starší žiaci ) v Krupine dňa 11.04.2017

  Účastníci: ZŠ s MŠ Hont.Nemce, ZŠ s MŠ AM Sebechleby, ZŠ JCH Krupina, ZŠ s MŠ Senohrad, SŠ Dudince , ZŠ EMŠ Krupina,ZŠ s MŠ Hont.Moravce, ZŠ s MŠ Cerovo

  Umiestnenie žiakov SŠ Dudince: 3. miesto, školu reprezentovali: Ošust Marek, Ivanič Adrián, Páterek Tomáš, Bachroň Patrik, Kršiak Adrián, Lalík Marek, Riečan Timur, Židík Alex, Zekucia Lukáš, Tóth Henrich

  Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy.

 • Lipka pri stavaní mája

  Tancom a spevom potešila naša Lipka tých, ktorí prišli na stavanie mája. Táto tradícia sa aj vďaka našim deťom stala veľmi peknou súčasťou kultúrno - spoločenského života nášho mestečka. Vystúpenie sa všetkým páčilo a naše deti zožali veľký potlesk.

 • Druháci v projekte Tatranskí rytieri

  Počas celého mesiaca sme sa v rámci projektu "Tatranskí rytieri" venovali téme Les a jeho rozmanitosť.  Vytvorili sme spoločné výtvarné dielo, ktoré sme na záver Mesiaca lesov, odprezentovali našim spolužiakom z ostatných ročníkov.

 • Slávik Slovenska

  Dňa 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Podmienkou súťaže bolo, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2017 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si žiaci zvolili podľa vlastného výberu, podľa toho, ktorú radi spievajú. Súťažiaci, ktorí boli zaradení do troch kategórií preukázali svoj talent, ale aj záujem o uchovávanie odkazu našich predkov ukrytý v ľúbozvučných slovenských piesňach.

  I. kategória:

  1. miesto: Lea Pásztorová /3. roč. /

  2. miesto: Simona Jeloková /2. roč. /

  3. miesto: Ela Guttenová  /4. roč. /, Dominika Klapalová /2. roč./

  II. kategória:

  1. miesto: Miroslava Tarabová /5. roč. /

  2. miesto: Zuzana Hašková /5. roč./

  3. miesto: Alexandra Pásztorová /5. roč./

  III. kategória:

  1. miesto: Terézia Guttenová /9. roč./

  2. miesto: Lenka Benková /8. roč./

  S r d e č n e     b l a h o ž e l á m e !

   Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 3. mája 2017 v CVČ  "Domček" v Krupine. Prajeme veľa úspechov!

 • Ktorá trieda vyhrá?

  Milí žiaci, vyhlasujeme zber papiera – 2. kolo. Podmienky:

  smileypapier sa zbiera za triedusmileyzbierame len noviny, časopisy, letáky /kartón nie/smileypapier musí byť zviazaný a označený triedousmileypapier nosiť ráno pred vyučovaním a odovzdať ho pánovi školníkovismileyv prípade, že chcete papier priniesť v priebehu dňa, prosíme, kontaktujte nás a dohodnite odber papiera na tel. čísle 045/5583175

  Víťaznú triedu čaká  prekvapenie...

 • Ďalšie úspechy v matematike

  Žiaci našej školy sa úspešne zúčastnili okresného kola matematickej olympiády v Krupine. V kategórii Z7 sa na 2. mieste umiestnil siedmak Patrik Ján Straka. V kategórii Z8 boli veľmi úspešní žiaci ôsmeho ročníka. Timur Riečan obsadil tretie miesto a miesto prvé patrí Tomášovi Páterekovi. Milí naši matematici, gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince
  Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
 • 045/5583175

Fotogaléria