• O ekológii zábavne

  V našej škole dostali žiaci na Mikuláša krásny darček v podobe výchovného programu Thomasa  Puskailera a Martina Madeja, ktorí nám predviedli svoj environmentálny program pod názvom H2O Tour. Ich dobrá nálada bola veľmi nákazlivá, deti sa bavili, súťažili a veľa sa aj naučili. Zaujímavou formou získali nové poznatky o dôslednom separovaní odpadkov a o vode, ako o zdroji energie. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo.

 • Vianočná tvorivá dielňa

   Žiaci 1. ročníka sa stretli so svojimi rodičmi na vianočnej tvorivej dielni. Príjemná atmosféra a pekné ozdôbky boli výsledkom tohto milého poobedia. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli.

 • Literárna súťaž

  1. 12. 2017 štvorčlenné družstvo žiakov úspešne reprezentovalo našu školu v obvodnej literárnej súťaži Objavuj krásu a múdrosť literatúry. Cieľom súťaže je hlbšie poznávanie literatúry a upevňovanie vzťahu mladej generácie k čítaniu. Zúčastňujú sa na nej žiaci ZŠ z okresov Levice a Krupina. Súťažilo štvorčlenné družstvo – po jednom žiakovi zo 6. – 9. ročníka. Našu školu perfektne reprezentovali žiaci: Bianka Hüvösová (6. ročník), Kristína Paulínyová (7. ročník), Patrik Ján Straka (8. ročník), Tomáš Páterek (9. ročník). Umiestnili sa na nádhernom 1. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu našej školy.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     29. 11. 2017 sa uskutočnila obvodná súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. Našu školu v kategórii C mimoriadne úspešne reprezentovala žiačka 9. ročníka  Vanessa Kubíková, ktorá sa umiestnila na nádhernom 1.mieste. Blahoželáme, ďakujeme  za úžasnú reprezentáciu našej školy  a  želáme veľa úspechov v krajskej súťaži.

 • Hovoríme o aktuálnych témach

  Európsky týždeň boja proti drogám bol realizovaný od 20.11. do 24.11.2017. Žiaci sa nad problémom zamýšľali pri písaní slových prác a pri tvorbe výtvarných prác. 

 • Zapojili sme sa

  Aktivity kampane Červené stužky, ktorá sa koná pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, mali za cieľ naučiť našich žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa o myšlienkach kampane dozvedeli na prednáške, tvorili sa výtvarné práce, zorganizoval sa školský turnaj v basketbale a vytvorila sa živá červená stužka. Veríme, že z našich žiakov vyrastú mladí ľudia pripravení čeliť nástrahám a problémom dnešnej doby...

 • Zber papiera

  Od 27. 11. 2017 do 8. 12. 2017 zbierame papier. Za 20 kg papiera - bod pre triedu v súťaži o Naj triedu. Najusilovnejších zberačov čaká odmena. 

 • "Zdieľaj" - bezpečne a zodpovedne

  Prednáška na tému informačnej bezpečnosti, kyberšikany a obozretnosti na sociálnych sieťach sa uskutočnila formou rovesníckeho vzdelávania. Siedmaci, ôsmaci a deviataci si vypočuli rady mladých preventistov - študentov Gymnázia v Šahách, ktoré úspešne realizuje projekt zameraný na prevenciu IT kriminality. 

 • Lipka

 • Výroba papierožrúta na I. stupni

 • Naj Vynálezca

  projekty 

  Žiaci VI. A na hodinách Techniky vytvorili krásne a úžitočné projekty na tému Vynálezy.

  "Naj vynálezca" - Róbert Čunderlík

 • Testovanie

  Dňa 22. novembra sa uskutoční celoslovenské testovanie piatakov. Jeho cieľom je vytvoriť presnejší obraz o vstupnej úrovni vedomostí, ale aj gramotnosti, či zručnostiach piatakov. Našim piatakom držíme palce!

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • 17. november

  17. november je deň, keď vzdávame hold odvahe a túžbe po slobode. Aby naši žiaci vedeli kto, prečo a kedy takto bojoval za lepšiu budúcnosť, piataci pripravili pre ostatných rozhlasové vysielanie.

 • Milí prváci, veľa úspechov v škole!

  My sme smelí prváci, múdre hlávky máme....Dňa 10.novembra 2017 sa zaplnila sála Základnej umeleckej školy, pretože v tento deň čakal našich prváčikov výnimočný deň. Z malých a ešte bojazlivých sovičiek sa stali skutoční prváci. Putovali do Krajiny zázrakov, kde na nich čakal zajko Beny a Alica. Plnili rôzne úlohy. Po ich splnení ich pani zástupkyňa pasovala za ozajstných prvákov. Prváci preukázali svoje vedomosti, bystrosť a šikovnosť. Po imatrikulácii na prváčikov čakal slávnostný obed a diskotéka v školskom klube. Našim ôsmakom ďakujeme za pomoc pri organizovaní imatrikulačnej slávnosti. 

   

 • LET´S SPEAK and make friends

  Dňa 8. novembra sa uskutočnil nultý ročník obvodovej súťaže "LET´S SPEAK and make friends" v anglickom jazyku pre žiakov 4. roč. na ZŠ J. Kráľa v Šahách.  Našu školu reprezentovalo dvojčlenné družstvo - Samuel Lauko a Samuel Šajgalík. V silnej konkurencii medzi svojimi rovesníkmi z ďalších piatich škôl chlapci preukázali výborné vedomosti. V kľúčových jazykových kompetenciách získali najvyšší počet bodov. Na všetkých zúčastnených čakali zaujímavé vecné ceny, diplomy, občerstvenie,  ako aj ochutnávka pravého anglického čaju. Veríme, že sa tejto akcie budeme môcť zúčastniť i v nasledujúcom školskom roku.

 • Pokusy v 6. A

  O tom, že vyučovanie fyziky môže byť aj zábava, sa naši šiestaci presvedčili pri predvádzaní svojich pokusov. Učivo o plynných a kvapalných látkach si určite zapamätajú...

 • Rozhlasové okienko

  Vysielanie venované Papierožrútom si môžete prečítať tu:

  Papierozruti.doc

 • Zelená škola

  V rámci plnenia nášho akčného plánu sa naši žiaci zúčastnili prednášky. Počuli všeličo zaujímavé o separovaní, o jeho význame a dopadoch na našu planétu. 

 • Pre starých rodičov

  Október - mesiac úcty k starším, naši žiaci ukončili darčekom pre starých rodičov. Básničky, pesničky, tance, divadielko, hra na klavír, gitaru či harmoniku. To všetko si pripravili, aby starkým vzdali úctu a vďaku. Veríme, že vystúpenie sa všetkým páčilo.

 • Tretiaci a počasie

  Prírodovedné učivo o počasí si tretiaci boli overiť a preskúšať priamo na meteorologickej stanici. Videli prístroje na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, zrážok i vetra. Dokonca, za pomoci pána meteorológa, vyslali správu o aktuálnom stave počasia na zberné miesto do SHMÚ v Bratislave.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince
  Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
 • 045/5583175

Fotogaléria