• Daruj deň svojmu mestu

  Naši žiaci a učitelia sa zúčastnili aktivity mesta Dudince a jednu aprílovú sobotu darovali svojmu mestu. Prispeli k tomu, že mesto je čistejšie a upravenejšie. Sme radi, že prejavili záujem o veci verejné. Veríme, že účasť našich žiakov bude na tomto dni stále väčšia...

 • Tretiaci na hasičskej stanici

  Hodina vlasivedy o práci dobrovoľných hasičov v Dudinciach bola zaujímavá. Exkurzia sa uskutočnila v rámci témy Bezpečnosť v obci.

  Ďakujeme pánovi Výbohovi, ktorý nám umožnil takúto formu vyučovania.

 • Apríl v ŠKD

  Aj počas tohto mesiaca sa v našom klube dejú zaujímavé a poučné veci. Deti sa venujú témam prírody, veď je mesiac lesov. Vyrábajú si vlastný papier a aj takto sa učia, aká je recyklácia pre prírodu potrebná. 

 • Štúrov Zvolen

  16. 04. 2018 sa uskutočnili školské kolá I. a II. kategórie súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťažiaci v I. kategórii (4. – 6. ročník) si vyžrebovali text (rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod.), ktorú nám prerozprávali a samostatne dotvorili koniec príbehu. Súťažiaci v II. kategórii (7. – 9. ročník) si vyžrebovali tému, v ktorej vyjadrovali vlastný názor bez obmedzenia žánru. Do okresného kola postupujú prví dvaja z každej kategórie.

  Vyhodnotenie

  I. kategória:

  1. miesto: Tamara Vankovicová (4.roč.)

  2. miesto: Ela Guttenová (5.roč.)

  3. miesto: Bianka Hüvösová (6.roč.)

                    Samuel Lauko (4.roč)

   II. kategória

  1. miesto: Kristína Paulínyová (7. roč.)

  Blahoželáme!

 • Deň narcisov

  Piatok 13 - teho sme zmenili na lepší deň vďaka zbierke usporiadanej Ligou proti rakovine. 22. ročník tejto zbierky sa  vykonával za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní a na podporu výskumných a klinických projektov. Zbierkou, pri ktorej veľmi pomohli naše deviatačky, sa v škole, v uliciach mesta a v kúpeľoch vyzbieralo 311,54 €. Všetkým, ktorí prispeli patrí veľká vďaka.

  Garantom tejto zbierky na našej škole je A. Jakušová.

 • Zážitkové vyučovanie o včelách

  Druháci sa na tri týždne ocitli v KRÁĽOVSTVE VČIEL. Na čítaní o nich veľa čítali z nových školských encyklopédií a iných kníh, vyhľadávali z textov dôležité slovné spojenia a neskôr na ne tvorili oznamovacie vety. Začítali sa aj do tvorby slovenských spisovateľov. Spoznali knihu Medový hrnček či Meduška a po čítaní tvorili veselé včelie rýmy. Na výtvarnej výchove kreslili tušom stavbu tela včely a tvorili komix. Na slovenskom jazyku sa prostredníctvom včiel naučili čo je hláska, slabika, slovo, veta, delenie slov na slabiky a zopakovali si rozdelenie hlások. Na matematike sa dozvedeli, ako sa sčitujú dvojciferné čísla do 100 bez prechodu, riešili včelie slovné úlohy. Na hudobnej výchove spievali piesne so včelou tematikou. Telesnú výchovu si druháci väčšinou užili na školskom dvore pri včeličkových loptových a pohybových hrách, ktoré pre nich vymyslela triedna učiteľka. Obrovský úspech mala súťaž v zbere nektára. Spoluprácu si druháci trénovali pri putovnej spoločenskej hre, pri ktorej sa dozvedeli o včelárskych pomôckach, včelích produktoch i o medonosných rastlinách. Pochutnali si na sladkom medíku a mohli ochutnať i peľové zrniečka. Spolupracovali aj pri tvorbe spoločného projektu a pri hľadaní cesty z úľa - bludiska. Na prvouke získavali vedomosti prostredníctvom krátkych filmov o živote včiel, pozorovaním prvých včielok v prírode a preverovali si priebežne svoje vedomosti rôznymi testíkmi a doplňovačkami. Ústnou odpoveďou prezentovali všetky vedomosti, ktoré takouto zaujímavou a hravou formou získali.

 • Čo ukrýva les

  Co_ukryva_les_-_1.A.mp4

  Žiaci 1. ročníka  venovali jeden celý deň téme „Les“. Rozprávali sa o zvieratkách, počítali príklady s lesnou tematikou, odkrývali  bohatstvo lesa. Spoznávali huby a už vedia, ako vyzerá Kuriatko jedlé, Dubák smrekový či Bedľa jedlá. Počúvali spev vtákov a nezabudli sa rozprávať aj o tom, ako sa  majú v lese správať. Po týchto aktivitách sa deti vybrali  na amfiteáter, aby sa stretli s pánom lesníkom, ktorý ich čakal v naozajstnom lesníckom oblečení. Deťom prezradil veľa nových informácií a zaujímavostí a odpovedal na otázky, ktoré si žiaci pripravili. Potom už nasledovala cesta lesíkom. Ujo lesník rozprával o kvetoch, stromoch, správaní sa v lese a zvieratkách. Žiakov naučil, ako vypočítať približný vek stromu. Prváci sa poďakovali a vrátili sa do školy. Po dobrom obede v škole sa znovu vybrali do lesa, aby sa uistili, že dopoludnie strávené v lese s ujom lesníkom, v nich zanechalo veľa poznatkov. Na krúžku Múdre sovičky skúmali kôru stromov, pozorovali vtáčiky, rastlinky a na záver nezabudli vyzbierať odpadky v lese. Všetkým odkazujú, že LES NIE JE SMETISKO, ale miesto, kde môžeme oddychovať a prežiť krásny deň.         

  Ďakujeme p. Ing. Staškovi za príjemnú besedu, pekné dopoludnie a darčeky, ktoré deťom priniesol.

 • Dudino online


  Je tu prvé vydanie nášho online časopisu. Čítajte s nami.

 • Hviezdoslavov Kubín

  regionálne kolo

  10.4. sa víťazi okresného kola v prednese poézie a prózy zúčastnili regionálneho kola vo Zvolene. Všetci traja naši žiaci /Adam Ošust , Drahoslav Paulíny , Maroš Izák/ reprezentovali školu a okres veľmi dôstojne. Maroš Izák získal dokonca v 2.kategórii v prednese prózy  2.miesto. Blahoželáme!

  Výsledky školského kola: HVIEZDOSLAVOV_KUBIN.docx​​​​​​​

 • Prváci pracujú na tabletoch

  Prváci sa na záujmovom krúžku Múdre sovičky zamerali na triedenie odpadu. V skupinkách si najprv zahrali "enviro" pexeso, potom triedili odpad pomocou didaktickej hry a nakoniec sa učili pomocou tabletov získavať informácie z internetu. Ich úlohou bolo vyhľadať informáciu o tom, za aký dlhý čas sa v prírode rozkladá žuvačka, plast a iný odpad. Výsledkom ich bádania je pekná náučná tabuľa.

 • Chemická olympiáda

  23.3.2018 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentoval Tomáš Páterek -  žiak 9.A triedy, ktorý sa umiestnil na 3. mieste a postúpil do krajského kola tejto súťaže.

   

 • Lipka medzi najmenšími

  Dňa 19. 3. naši "Lipkáči" navštívili deti v Materskej škole v Dudinciach. Predstavili sa im s jarným ľudovým pásmom: Morena, Morena kdes´ prebývala?  Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a účinkujúcich odmenili veľkým potleskom.

 • Ochranárik

  Dňa 28. 3. 2018 sa uskutočnilo na hrade Červený Kameň celonárodné vyhodnotenie výtvarnej súťaže  OCHRANÁRIK čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Naša žiačka Veronika Kralinová (6. roč.) v rámci celého Slovenska získala 3. miesto v internetovom hlasovaní za svoju výtvarnú prácu. Ocenenie si prevzala osobne z rúk generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia MV SR plk. Miloslava Ivicu na hrade Červený Kameň. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania a vyjadrili vzájomnú spolupatričnosť.

 • Šiestaci idú na výlet

  Výsledky Veľkej pravekej súťaže, ktorú vyhlásilo Múzeum praveku v Bojniciach, nás veľmi potešili. Víťazmi hlavnej ceny súťaže sú naši šiestaci, ktorí v rámci tejto súťaže tvorili plagáty, čítali, hľadali informácie. V rámci úloh k tejto téme strávili noc v škole a preniesli sa do doby pravekej. K výhre, ktorou je výlet do Bojníc, interaktívny vzdelávací program a veľká závesná tabuľa o praveku, GRATULUJEME!

 • Mesiac knihy

  V marci si každoročne viac ako v iných mesiacoch roka pripomíname dôležitosť kníh v živote človeka. Pre žiakov našej školy sme pripravili rôzne zaujímavé aktivity: Hádaj, kto somNajrýchlejší čitatelia triedy, Písanie príbehu na pokračovanie, Tvorba komiksu, Namaľuj si rozprávku.

  O niektorých z nich sa dozviete viac tu:  Mesiac_knihy.docx​​​​​​​

 • Vráťme knihy do škôl

  Naši žiaci sa zapojili do 7. ročníka tejto peknej súťaže. Naša škola získala v tomto ročníku súťaže cenu - balíček kníh pre knižného anjela p. učiteľku Zuzanu Baloghovú. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa na tejto súťaži s deťmi podieľali a pani učiteľke Baloghovej prajeme príjemné čítanie.

 • Zápis

  6.apríl sa pre 20 predškolákov zo štyroch okolitých škôlok stal nezabudnuteľný. Spoznali svoju budúcu pani učiteľku a v ozajstnej škole predviedli, čo všetko už dokážu. Strihali, lepili, kreslili, hrali sa s číslicami aj písmenkami, zvieratkami či knižkami. Za svoju usilovnosť si vyslúžili darček, pamätný list a medailu, pretože z každého sa už o pár mesiacov stane  super žiak!

  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našu základnú školu vybrali za miesto, kde sa bude ich dieťa vzdelávať. 

 • Bez kníh by to nešlo!

  Marec je mesiac knihy – to vedia malí aj veľkí.  Oslava knihy v II.A trvala celý mesiac, pretože žiaci veľa čítali z kníh, encyklopédií a časopisov. Navštívili školskú knižnicu, prehľadali doma všetky knihy, aby mohli v škole pracovať s rôznymi textami. Výsledkom sú nádherné projekty o mravcoch, ktoré tvorili na vyučovaní a jeden spoločný projekt o včelách. Druháci všetkým odkazujú, že BEZ KNÍH TO VÁŽNE NEJDE!

 • Včelie kráľovstvo

  Počas dvoch vyučovacích hodín sa tretiaci ocitli vo včeľom kráľovstve. Prostredníctvom interaktívnej hry sa oboznámili so životom vo včeľom úli počas štyroch ročných období. Dozvedeli sa aj o včelárskych pomôckach, včelích produktoch i o medonosných rastlinách. Na záver si pochutnali na sladkom medíku a mohli ochutnať i peľové zrniečka.

 • Druháci v mravenisku

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Dudince
  Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
 • 045/5583175

Fotogaléria