• Beseda s právnikom
     • Beseda s právnikom

     • Spestrením Občianskej náuky bola netradičná hodina v 8. A  triede, ktorá sa realizovala formou besedy s JUDR. Marekom Kellerom na tému právny štát.  Ôsmaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie. Zaujímavými otázkami si rozširovali  svoj obzor vedomostí v danej téme. 

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré navštevujú ŠKD, že od januára sa zvyšuje poplatok na 10€/mesačne.

    • Výtvarná súťaž
     • Výtvarná súťaž

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania  112  a civilnej ochrany“. Barbora Majerová, žiačka 9. A,  získala v  III. kategórii  krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

       

    • Prednes povestí – školské kolo
     • Prednes povestí – školské kolo

     • 10. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Výhercovia postupujú do okresného kola. Srdečne blahoželáme!

      Umiestnenie:

      2.kategória

      1.miesto - Lilien Brodnianska  (5.roč.)

      2.miesto – Soňa Izáková (4.roč.)

      3. miesto – Natália Tretinová (4.roč.)

       

      3.kategória

      1.miesto – Samuel Lauko  (6.roč.)

      2.miesto – Adam Ošust (6.roč.)

      3. miesto – Tamara Vankovicová (6.roč.)

                           Jakub Jelok  (7.roč.)

    • Vážne témy v 3. A
     • Vážne témy v 3. A

     • Žiaci 3. ročníka sa zapojili do projektu Unicef. Pozreli si video o Modráčikoch - hrdinoch, ktorí  menia svet. Diskutovali na tému Prežime svoj život šťastne a zdravo. Rozprávali sa o chudobe, o miestach vo svete, kde ľuďom chýba jedlo, voda, oblečenie, bývanie. Zahrali sa aj hru, v ktorej pochopili, aký ťažký je život týchto ľudí...

    • Projekt Pohodovo v 3. A
     • Projekt Pohodovo v 3. A

     • Žiaci 3. ročníka sa aj tento rok, spolu so svojimi pani učiteľkami a rodičmi, zapojili do projektu Pohodovo. Vyrobili krásne vianočné pohľadnice a nezabudli pribaliť darček v podobe teplých ponožiek. Tentoraz svoje práce posielajú do Domova seniorov v Tatranskej Štrbe.

    • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

     • V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra  vo Zvolene sa 11. 12. 2019 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Medzi ocenenými bola i naša žiačka Ela Guttenová. Blahoželáme.

    • Darček zo srdiečka
     • Darček zo srdiečka

     • Druháci mysleli v tento predvianočný čas aj na starých ľudí, ktorí nemajú niekoho, kto by ich potešil pod stromčekom s darčekom. Pripojili sa k výzve z fb „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“  Pre starých a opustených ľudí  doniesli do triedy darčeky, ktoré odovzdali pracovníkom DSS v Teranoch. Veríme, že starkých potešíme ! ...pretože obdarovať, je viac ako dostávať...

    • Spolupráca s CPPPaP
     • Spolupráca s CPPPaP

     • V rámci zvyšovania povedomia našich detí v dôležitých témych života pokračuje naša spolupráca s CPPPaP Zvolen. Uskutočnili sa nasledovné besedy: Drogová prevencia, Prevencia obchodovania s ľuďmi, Nehejuj,  Dospievanie, puberta, Užívanie návykových látok, Prevencia  kyberšikanovania a beseda na tému Rodina.

    • Mikuláš v našom meste
     • Mikuláš v našom meste

     • Stretnutie s Mikulášom bolo opäť plné básničiek, pesničiek, vinšov. Nechýbali sladké mikulášske balíčky od Mikuláša, ktorého sprevádzali anjeli a čerti. Ďakujeme mestu Dudince a OOCR Dudince za spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia. Výťažok z mikulášskeho punču 770€, venuje primátor mesta trom organizačným zložkám našej školy, a to ŠKD, MŠ a ZUŠ. Ďakujeme a veľké ďakujeme posielame všetkým, ktorí nás takto podporili.

    • Imatrikulácia
     • Imatrikulácia

     • Slávnostnou imatrikuláciou boli naši najmenší prváčikovia pasovaní za ozajstných žiakov našej školy. Slávnosťou ich sprevádzali starší spolužiaci – ôsmaci. Po súťažiach, pasovaní a prváckom sľube ich čakal slávnostný obed. Veríme, že budú vzornými žiakmi našej školy.

    • Výtvarná súťaž
     • Výtvarná súťaž

     • Okresný úrad Krupina ocenil výtvarnú prácu našej žiačky Barbory Majerovej. Práca na tému "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" sa umiestnila na 2. mieste v 3. kategórii žiakov ZŠ 2. stupňa. Ocenenie nás teší a Barborke gratulujeme.

    • Beseda s Jozefom Banášom
     • Beseda s Jozefom Banášom

     • Starší žiaci našej školy mali možnosť stretnúť ďalšieho slovenského spisovateľa. Školu navštívil Jozef Banáš a žiakom priblížil svoj román o M. R. Štefánikovi "Prebijem sa!" Pútavé rozprávanie pána spisovateľa žiakov zaujalo. Beseda sa konala v rámci aktivít školy, ktoré tento školský rok venujeme jednej z najväčších osobností našich dejín, a to M. R. Štefánikovi.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • 27. 11. 2019 sa uskutočnila okresná súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. Našu školu v kategórii C mimoriadne úspešne reprezentovala žiačka 9. ročníka  Viktória Hatalová, ktorá sa umiestnila na nádhernom 1. mieste. Blahoželáme, ďakujeme  za úžasnú reprezentáciu našej školy  a  želáme veľa úspechov v krajskej súťaži.

    • Zábavná prírodoveda
     • Zábavná prírodoveda

     • Učivo o jednoduchých strojoch zakončili štvrtáci výstavou a praktickou ukážkou týchto pomocníkov v našom živote. Zorganizovali vyučovanie, na ktoré prizvali aj mladších spolužiakov. Prepájanie poznatkov s praktickým životom je efektívna cesta za vedomosťami.

    • Učenie o včelách
     • Učenie o včelách

     • Aj tretiaci sa učili o včelách. Hravou formou sa dozvedeli nové zaujímavosti a zároveň si zopakovali to, čo už vedia. Tretiaci poznajú dymák, vedia prečo musia mať včelári ochranný odev, vedia prečo sú včely užitočné. Učenie hrou prináša radosť a umožňuje, aby deti poznatkom porozumeli.

    • Dobrodružná Pipi
     • Dobrodružná Pipi

     • Tretiaci si zvolili tento rok za mimočítankovú literatúru knihu Pippi Dlhá Pančucha. Pipi im spríjemňuje dni veselými príhodami. Pri čítaní zažívajú veľa zábavy a smiechu.

    • Súťažiť s časopisom sa oplatí!
     • Súťažiť s časopisom sa oplatí!

     • Druháci usilovne čítajú a na hodinách pracujú s knihami aj s časopisom. V tomto školskom roku je to časopis  Vrabček. Pravidelne sa zapájajú do rôznych jeho súťaží a v októbri sa im podarilo vyhrať krásne ceny. Hlavnou ocenenou bola Adrianka, no ceny získali aj Ninka, Barborka Lucka. Blahoželáme!

    • BBSK podporil činnosť LIPKY
     • BBSK podporil činnosť LIPKY

     • Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu "Tancuj, tancuj, vykrúcaj s Lipkou" sme získali z  Banskobystrického samosprávneho kraja finančnú podporu 700€ na vyhotovenie krojového oblečenia pre záujmový folklórny útvar "LIPKA".

       

       

        

    • Let šarkanov v šKD
     • Let šarkanov v šKD

     • Jesená aktivita " Šakraniáda " v ŠKD pobavila všetky deti.