• Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

     • 18.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školského kola postupujú do okresného kola. Výsledky školského kola: II. kategória (5.a 6.ročník)

      Poézia:

      1.miesto – Samuel Lauko (6.A)

      Próza:

      1.miesto – Terézia Harachová (5.A)

      2.miesto – Adam Ošust (6.A)

      III. kategória (7.- 9.ročník)

      Poézia:

      1.miesto – Bianka Hüvӧsová (8.A)

      Próza:

      1.miesto – Barbora Majerová (9.A)

      2.miesto – Maroš Izák (8.A)

      3.miesto – Jakub Jelok (7.A)

       

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

       

       

    • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň

     • Dňa 18.2. sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na prvom stupni. Celkovo sa školského kola zúčastnilo dvanásť žiakov. Úspešní žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Próza:

      1. miesto Soňa Izáková /4.ročník/
      2. miesto Filip Javorka / ročník/
      3. miesto Jasmína Heclová/ ročník/ a Barbora Hüvösová /2.ročník/

      Poézia:

      1. miesto Adriana Lietavová / 2. ročník/
      2. miesto Stela Hullová /3. ročník/
      3. miesto Simona Brlášová /ročník/ a Simon Pásztor /2. ročník/

      Štyria žiaci / Lilien Pásztorová, Richard Peták, Natália Tretinová, Alžbeta Beňová/ dostali pochvalné uznanie za reprezentáciu triedy.       

      Soničke a Adrianke prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Geografia
     • Geografia

     •  

      Dňa 6.2.2020 sa v Krupine uskutočnila Geografická olympiáda. Z našej školy sa okresného kola zúčastnili štyria žiaci. Najlepšie sa umiestnila Bianka Hüvösová, ktorá skončila na 2. mieste a postúpila na krajské kolo. Úspešnou riešiteľkou bola aj Viktória Baloghová. Za reprezentáciu ďakujeme aj Róbertovi Čunderlíkovi a Zuzane Haškovej. Bianke držíme palce v krajskom kole!

       

       

       

       

       

       

        

    • Rozprávky v šKD
     • Rozprávky v šKD

     •  

      Už druhý rok teší deti v druhom oddelení ŠKD pani Emília Melichová so svojimi rozprávkami, ktoré deťom ochotne a s  láskou každý týždeň vyrozpráva. Deti sa na stretnutie vždy tešia a v  každej rozprávke nájdu  ponaučenie. Po čítaní nasleduje malé predstavenie pre pani Melichovú, bývalú pani učiteľku. Ďakujeme jej za spoluprácu a prajeme veľa zdravíčka, aby k nám ešte dlho mohla chodiť  s rozprávkami.

        

    • Turnaj
     • Turnaj

     • Kolektívne športy sú v našej škole populárne a preto sa 14.2.2020 v telocvični uskutočnil medzitriedny turnaj vo florbale. Po sčítaní všetkých bodov medzi chlapcami a dievčatami jednotlivých tried, putovný pohár riaditeľky školy získala trieda 6.A, ktorá si ho vybojovala vďaka dvom víťazstvám. 8.A trieda skončila na druhom mieste pred 7. A, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Štvrté miesto získali žiaci z 9.A a piate miesto obsadili žiaci z 5.A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme. Pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí sa do hry aktívne zapojili.

        

    • Zima v šKD
     • Zima v šKD

     •  

       V školskom klube detí má každé ročné obdobie svoje čaro. Počas tejto zimy sa deti zo snehovej nádielky  tešili krátko, no v klube sa napriek tomu nenudili. Veľa tvorili , spolupracovali, hrali sa spoločenské hry a skladali origami. Uskutočnilo sa aj rovesnícke adventné čítanie, počas ktorého deti druhého oddelenia čítali prvákom. Zaujímavé aktivity sprevádza aj príprava na vyučovanie a každodenný pobyt vonku.

        

    • Oznam
     • Oznam

     • Odhlasovanie z obedov bude od 11.2.2020 možné iba do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa, v ktorom dieťa nepríde do školy. Žiadame rodičov o dôsledné odhlasovanie detí z obedov. 

      OZNAM.docx

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Ďalším úspechom je 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády, ktoré získala žiačka z 5. A Lilien Brodnianska. Tešíme sa a Lilien gratulujeme!

    • Superhrdinovia s UNICEFom
     • Superhrdinovia s UNICEFom

     • Druháci sa na Fenoménoch sveta venujú aj vážnym témam. Zistili, že každý človek je jedinečný a každý hrdina musí veriť sebe samému, aby mohol pomáhať iným. Spolu s pracovníkmi UNICEFu sa stávajú supehrdinami za dobré skutky, ktoré vykonávajú dennodenne vo svojej triede. Priateľstvo nás robí šťastnými  a keď máme v škole kamarátov, aj práca sa nám lepšie darí!

    • Odpady a čo s nimi?
     • Odpady a čo s nimi?

     • 10.12. pripravili žiaci 9.a rovesnícke vzdelávanie pre žiakov I. stupňa na tému Odpady a čo s nimi? Žiakom 1.A a 2.A hovorili o kalifornských dážďovkách a vermikomposte. Okrem toho pre nich pripravili aktivity súvisiace s bioodpadom. Taktiež im pripravili hnojivo na kvety z „dážďovkového čaju.“  So žiakmi 3.A a 4.A si zopakovali, ako správne triediť odpad a čo robiť s odpadom, ktorý nemožno recyklovať. Okrem toho im vysvetlili, aké sú postupy spracovania odpadu počas recyklovania. Všetci žiaci boli veľmi šikovní a aktívne sa zapájali do diskusií. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

    • Rovesnícke vzdelávanie na čítaní
     • Rovesnícke vzdelávanie na čítaní

     • 4.februára 2020 sa žiaci šiesteho ročníka v rámci slovenského jazyka vybrali k štvrtákom, aby ich naučili niečo o rozprávke. Na úvod si pripravili tajničku, v ktorej spoločne zistili názov vyučovacej hodiny – Rozprávka. Nasledovala skupinová práca, ktorá spočívala v čítaní textu vybranej rozprávky a vyplnení pripraveného pracovného listu, prostredníctvom ktorého štvrtáci vypátrali znaky rozprávok. Okrem toho zistili, že rozprávka, ktorá nemá autora je ľudová a rozprávku s autorom nazývame autorská. Žiaci 4.A zhromaždili získané vedomosti do pojmovej mapy, ktorú ďalej využili na hodine čítania. V závere hodiny každý štvrták pomenoval, čo sa na danej hodine o rozprávke naučil a šiestaci zhodnotili, ako sa im pracovalo v úlohe učiteľov.

    • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky

     • Konečne napadol sneh a naši žiaci si ho poriadne užili. Postavili si snehuliakov, pevnosť a urobili snežných motýlikov. O aktivitách tretiakov a prvákov viac vo Fotoalbume.

    • Prváci a UNICEF
     • Prváci a UNICEF

     • O aktivitách našich prvákov, ktoré sa konajú v rámci spolupráce s organizáciou UNICEF, sa dozviete v našom FOTOALBUME.

    • Šaliansky Maťko okresné kolo
     • Šaliansky Maťko okresné kolo

     • Dňa 22.1.2020 sa v Krupine uskutočnilo okresné kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko. Naši žiaci boli úspešní a výborne reprezentovali našu školu.    
      V I. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Stela Hullová z 3.A, v II. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Lilien Brodnianska z 5. A a v III. kategórii sa umiestnil na 1. mieste Samuel Lauko zo 6. A. Všetkým srdečne blahoželáme a Samkovi, ktorý postúpil do krajského kola, držíme palce.

    • Keď listy menia životy
     • Keď listy menia životy

     • Maratón je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí. AMNESTY INTERNATIONAL ju organizuje každoročne v jesenných a zimných mesiacoch. Cieľom MARATÓNU je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami vládam alebo úradom príslušných štátov a upozorniť tak na porušovanie práv konkrétnych ľudí alebo skupín. V tomto školskom roku žiaci 5. – 9. ročníka napísali spolu 96 listov /mládež z Grassy Narrows (Kanada) – 16 listov, Magai Matiop Ngong (Južný Sudán) – 30 listov, José Adrián (Mexiko) – 23 listov, Emil Ostrovko (Bielorusko) – 16 listov, Yasaman Aryani (Irán) – 11 listov/. Žiaci dostali potrebné informácie o konkrétnych prípadoch a na základe toho sa rozhodli, ku ktorému prípadu napíšu list. Listy písali v slovenskom i anglickom jazyku. Pochvala patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto dôležitej akcie na podporu tých, ktorých práva sú porušované. Bližšie informácie nájdete tu

      https://maraton.amnesty.sk/

    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka

     • 15.1.2020 sa v Krupine uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. Eli Magdaléna Autnerová (žiačka 8. ročníka) v silnej konkurencii v kategórii 1B obsadila 3.miesto.

       

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Lyžiarsky výcvik siedmakov je za nami. Týždeň v Jasenskej doline charakterizovalo dobré počasie, výborné podmienky na lyžovanie, ešte lepšie lyžiarske výkony našich žiakov a príjemné spoločné chvíle. Viac sa dozviete z našej vtipnej prezentácie...

      2020lyziarsky.pptx

    • Vianočné priania
     • Vianočné priania

     • V rámci programu eTwinning sa žiaci dvoch tried z našej školy zapojili do medzinárodného projektu: Christmas cards, wishes and customs spolu so žiakmi z Poľska, Španielska, Chorvátska, Rumunska, Turecka. Tretiaci vytvorili nádherné vianočné pozdravy, do ktorých vpisovali jednoduché vianočné prianie v anglickom a v slovenskom jazyku. Niektorí ôsmaci opisovali vianočné zvyky a tradície na Slovensku v cudzom jazyku. Prekrásne vianočné pozdravy boli doručené do partnerských škôl. Tešíme sa aj my z vianočných pozdravov od poľských, španielskych, rumunských, chorvátskych a tureckých kamarátov, ktoré sú vystavené na nástenke žiackeho parlamentu.

    • Prednes povestí na 1. stupni
     • Prednes povestí na 1. stupni

     • Adventný čas si žiaci 2. a 3.ročníka spestrili školským kolom súťaže Šaliansky Maťko. Spomedzi 36 súťažiacich sa do školského kola prebojovalo 6 najlepších recitátorov. Umiestnili sa nasledovne:

      1.miestoStela Hullová,3.ročník

      Stelka postupuje do okresného kola súťaže.

      2.miestoLucia Baloghová,2.ročník a  Jasmína Heclová,3.ročník

      3.miestoBarbora Hὔvὅsová,2.ročník a  Linda Babiaková,3.ročník

      Pochvalné uznanieFilip Javorka,2.ročník

      Všetkým srdečne blahoželáme!