• Oznam
     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 1. 6. 2020 obnovuje vyučovanie. Žiaci prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka budú o podrobnostiach informovaní. Nástup do školy je dobrovoľný. Žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka pokračujú vo vzdelávaní online formou.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Oznamujeme, že na Zbernom dvore v Dudinciach je možné odovzdať papier, ktorý sa bude evidovať pre našu školu. Ďakujeme všetkým, ktorí školu podporia touto formou a zároveň sa ekologicky zbavia starého  či nepotrebného papiera.

    • Zápis
     • Zápis

     • Elektronická prihláška v hornej lište AKTÍVNA. Tešíme sa na prváčikov!

    • Microsoft Teams
     • Microsoft Teams

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v záujme čo najlepšieho a najbezpečnejšieho nadväzovania kontakov počas našej online školy hľadáme nové spôsoby, ako učiť naživo a nadiaľku. Prosíme všetkých, aby sa riadili pokynmi triednych učiteľov, ktorí budú rodičov a žiakov informovať, v ktorom prostredí sa budú žiaci s učiteľmi stretávať. Ďakujeme rodičom a žiakom, že spolu s nami zdolávajú nové spôsoby komunikácie.

    • Ako sa prihlásiť do office 365
     • Ako sa prihlásiť do office 365

     • Online vyučovanie cez microsoft teams

      Váš prihlasovací e-mail je v tvare meno.priezvisko@skoladudince.sk.

    • ONLINE anglické časopisy
     • ONLINE anglické časopisy

     • Vážení rodičia, milí žiaci, milé žiačky

      V prípade záujmu a obohatenie vedomostí a slovnej zásoby z anglického jazyka si na nasledujúcich odkazoch môžete prečítať anglické výučbové časopisy pre rôzne úrovne v online podobe. Časopisy sú sprístupnené na www.bridge-online.sk.

      Linky na stiahnutie aprílových aj predošlých časopisov a posluchov nájdete nižšie. Na ich stiahnutie sa nepotrebujete nijako registrovať.

      Časopis PLAY je pre žiakov 3.-5. tried základnej školy. Aprílové vydanie časopisu Play nájdete tu: http://www.bridge-online.cz/sk/casopis-play/play-april-2020/

      Časopis R&R je anglický mesačník určený pre prvý a druhý stupeň základných škôl na Slovensku. Aprílové vydanie časopisu R&R nájdete tu: http://www.bridge-online.cz/sk/casopis-rr-sk/rr-april-2020/

      Časopis Gate je anglický mesačník určený pre druhý stupeň základných škôl a prvé ročníky stredných škôl. Je vhodný pre teenagerov. Aprílové vydanie časopisu GATE nájdete tu: http://www.bridge-online.cz/sk/casopis-gate-sk/gate-april-2020/

    • Hodnotenie 2. polrok
     • Hodnotenie 2. polrok

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že druhý polrok školského roka 2019/2020 bude v 2. až 9. ročníku ukončený klasifikáciou všetkých predmetov okrem výchov. Žiaci budú mať na vysvedčení známky, preto všetkých žiadame, aby sa počas online školy snažili a plnili zadania svojich učiteľov. Klasifikácia sa vykoná na základe známok, ktoré žiaci získali do 20.3.2020 a na základe plnenia úloh, ktoré sú deťom zadávané po tomto dátume. 

      Prváci budú v druhom polroku hodnotení slovne.

      Žiaci 2. stupňa budú od 20.4.2020 pracovať podľa nového rozvrhu. Všetci si ho nájdu v pošte na edupage.

    • Zápis
     • Zápis

     • Oznamujeme rodičom budúcich prváčikov, že od 20. apríla 2020 bude možné zapísať do našej školy deti prostredníctvom elektronického formulára. Elektronický formulár bude aktívny od 20. apríla 2020 a bude umiestnený na hornej lište našej web stránky. Vyplnený formulár rodič elektronicky odošle do našej databázy. Rodičov zapísaných detí budeme následne kontaktovať telefonicky.

      Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a už teraz sa tešíme na budúcich prvákov!

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub, aby poplatky za školský klub od mesiaca apríl neplatili. Rodičom, ktorí poplatok už uhradili, bude platba vrátená alebo presunutá do ďalšieho školského roka, a to po obnovení činnosti škôl.