• Škola v prírode Vysoké Tatry – Veľký Slavkov
     • Škola v prírode Vysoké Tatry – Veľký Slavkov

     • V týždni od 17. - 21. 6. štvrtáci zbierali nezabudnuteľné zážitky a dobrodružstvá v nádhernom vysokohorskom  prostredí Vysokých Tatier. Okrem toho, že získali množstvo zážitkov, spoznávali prírodu, krásy Slovenska, našli si nových kamarátov a upevnili priateľské vzťahy v triede.

    • Tímová práca v 9. A na hodinách SJL
     • Tímová práca v 9. A na hodinách SJL

     • Po prijímacích skúškach je práca na hodinách SJL s deviatakmi náročnejšia, pretože už všetko vedia...Keďže všetci boli prijatí do vybraných SŠ, na hodinách SJL sa posledné 3 týždne venovali príprave a prezentovaniu projektu PANTA RHEI AWARDS. Zaujímavým, kreatívnym a poučným spôsobom podľa vlastného výberu predstavili niektorých víťazov 10. ročníka knižného ocenenia a ich titulov roka 2018. V tíme pripravili plagáty, prezentácie, portréty, kvízy, puzzle, video nahrávky..., priniesli knihy spisovateľov, niektoré z nich prečítali a pútavo o nich porozprávali svojim spolužiakom. Výborne zvládli nielen prípravu a prezentovanie, ale i hodnotenie úrovne jednotlivých projektov podľa vopred dohodnutých kritérií.

       

       

    • Predškoláci u prvákov
     • Predškoláci u prvákov

     •  Aké to bude v škole? Toto si mohli predškoláci vyskúšať na návšteve u svojich starších kamarátov - prvákov. Tí im ukázali, ako sa naučili za rok čítať, písať a počítať. Zaspievali predškolákom obľúbené piesne a obdarovali ich malými darčekmi. Na záver im predstavili budovu školy. Veď už po prázdninách to budú ich mladší spolužiaci, ktorým budú pomáhať a kamarátiť sa s nimi.

    • Atletika
     • Atletika

     • Dňa 12.6.2019 sa v Krupine na štadióne organizovala súťaž s názvom Majstrovstvá Krupinského okresu v atletike. Najlepší atléti našej školy sa umiestnili na medailových pozíciách v týchto disciplínach:

      Gregor Jambor, 50m – 3. miesto, skok do diaľky – 2. miesto

      Terézia Pavlendová, 50m – 3.miesto, 300m – 2.miesto

      Simona Jeloková, skok do diaľky – 3.miesto

      Jakub Klapal, skok do diaľky – 3.miesto

      Viktória Teťáková, 300m – 3.miesto

      Športovcom  srdečne blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu  našej školy.

    • Beseda v 2. A
     • Beseda v 2. A

     • Dňa 10.6. sa uskutočnila v 2. ročníku beseda. Druhákov navštívili príslušníci Policajného zboru SR. Žiaci sa dozvedeli, aká je práca policajta zaujímavá a zároveň náročná. Po besedovaní si pozreli policajné auto. Veľké poďakovanie patrí pánom policajtom p. Slezákovi a p. Mäsiarovi.

    • Oznam
     • Oznam

     • Od 20. 6. 2019 bude skrátené vyučovanie na 5 vyučovacích hodín.

    • Poklad sa našiel...
     • Poklad sa našiel...

     • Indície, pátranie, pohyb, opekanie, čas strávený s rodičmi a kamarátmi, to všetko zaručilo úspech aktivity, ktorú zorganizovali rodičia OZ Pastelka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zorganizovania tohto zábavného popoludnia pre naše deti.

    • Zábavná fyzika v 6. A
     • Zábavná fyzika v 6. A

     • O tvorivosti a šikovnosti našich šiestakov už vieme. Ich vynálezy, ktoré tvorili na Technike boli veľmi kreatívne. Schopnosť spolupracovať, tvoriť a hľadať informácii ukázali aj na hodinách Fyziky. Ich spoločné projekty na tému Vesmír boli zaujímavé. Žiaci ich spoločne prezentovali a ako sami hovoria, zábavné učenie je SUPER!

    • Škola programovania
     • Škola programovania

     • Projekt podporený nadáciou Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť, žiaci druhého stupňa úspešne zrealizovali. Vďaka finančnému grantu 1000€ boli zakúpené nové pomôcky, ktoré im umožnili lepšie spoznať svet robotiky a programovania. Svoje vedomosti využili aj pri tvorbe interaktívnej hry na tému Vesmír. Projekt ukončili zaujímavou aktivitou. Pre žiakov prvého stupňa si pripravili stanovištia, na ktorých sa diali zaujímavé veci. Deti animovali, programovali, ovládali robota, hrali sa interaktívnu hru. Aktivita bola ukážkou toho, ako sa dá učiť informatika zaujímavo a efektívne.

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • Druháci sa v doprovode triednej učiteľky a pani vychovávateľky 6. 6. 2019 vybrali na hasičskú stanicu v Dudinciach.  V rámci exkurzie si pozreli  priestory hasičskej stanice, hasičské autá, hasičskú výstroj. Počas besedy sa dozvedeli aj o práci hasičov. Veľké poďakovanie patrí veliteľovi dobrovoľného hasičského zboru v Dudinciach, Pavlovi Výbohovi, za pútavé rozprávanie a trpezlivosť.

    • Školský výlet prvákov a druhákov
     • Školský výlet prvákov a druhákov

     • Dňa 4.júna sa naši prváci a druháci vybrali na školský výlet. Navštívili zábavné centrum Atlantis v Leviciach, kde sa prostredníctvom interaktívnych hračiek dosýta zahrali. Preniesli sa do doby druhohôr a spoznali jedinečný svet dinosaurov. Zahrali sa aj  na paleontológov. Potom navštívili skalné obydlia v Brhlovciach, kde spoznali ako ľudia bývali v minulosti. Prezreli si domy vytesané do skaly. Domov si odniesli kopu zážitkov a pekných spomienok.

    • Netradičné vyučovanie
     • Netradičné vyučovanie

     • 3. 6. 2019 sa konali dve netradičné vyučovacie hodiny. Ich cieľom bolo rozvíjať kritické myslenie žiakov. Hodinu dejepisu v deviatom ročníku a hodinu občianskej náuky v triede siedmakov odučila PhDr. Tina Gažovičová, ktorá sa téme kritického myslenia vo vzdelávaní venuje.

    • Deň detí v ŠKD
     • Deň detí v ŠKD

     • Pre deti nášho školského klubu zahralo DIVADIELKO MAŤKO poučné a interaktívne predstavenie s názvom ČOKOPRÍBEH. Zábavné predstavenie deti pobavilo a rozveselilo. 

    • Čítajme si
     • Čítajme si

     • Čitateľský maratón Slovenska, do ktorého sa aj tohto roku zapojila aj naša škola, sa konal 31.5.2019.  Naši žiaci čítali knihu od G. Futovej "Moja mama je bosorka". Do maratónu sa zapojilo 160 detí. Tešíme sa, že sme čítaním podporili dobrú vec.

      Garantom tejto akcie na našej škole je  A. Jakušová.

    • Tretiaci v školskej záhrade
     • Tretiaci v školskej záhrade

     • Čo všetko sa učíme pre život

      • Vedomosti o častiach rastlín a ich rozmnožovaní
      • Siať semienka a vysádzať rastlinky
      • Spolupracovať v skupinkách
      • Vytvárať si pozitívny vzťah k prírode a chrániť ju
      • Chápať vzťahy a súvislosti medzi živými a neživými prírodninami
      • Riešiť problémy (Nechtiac sme vykopali mravenisko. Čo teraz?)

       

    • Beseda s Gabrielou Futovou
     • Beseda s Gabrielou Futovou

     • Stretnutie s jednou z najznámejších autoriek detskej literatúry dneška bol pre všetkých zážitok. Pani spisovateľka ochotne a vtipne odpovedala na otázky žiakov. Veríme, že sme niektorých inšpirovali k čítaniu a ak nie, stretnúť osobnosť literatúry, bolo určite pre všetkých zaujímavé. Pani Futová, ďakujeme!

    • Projektová práca
     • Projektová práca

     • Hodiny vlastivedy v 4. ročníku sú príležitosťou na zdokonaľovanie sa v tvorbe projektov a v ich následnej prezentácii. Žiaci premýšľajú, tvoria a spolupracujú na spoločnom diele. Štvrtákom sa darí...

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Zber papiera má svojich víťazov. Najviac papiera priniesli triedy: 6. A, 7. A, 3. A. Za ich snahu budú triedy odmenené. Pochvala patrí aj ostatným triedam, ktoré sa do zberu zapojili: 1. A, 2. A, 4. A. Ďakujeme rodičom za spoluprácu. Najbližší zber bude na jeseň budúceho školského roka.