• Sokoliari v škole
     • Sokoliari v škole

     •  

      V školskom klube detí  sa pri príležitosti DŇA ZVIERAT  uskutočnilo zážitkové učenie pod názvom Lesná škôlka. Bol to  workshop, ktorý nás previedol životom lesa a oboznámil nás so sokoliarstvom, ktoré je našim nehmotným dedičstvom. Prinesené dravce si deti mohli pohladkať. Bol to pre ne veľký zážitok. Zaujímavými  názornými ukážkami sa  naučili  rozpoznávať srsť od peria, daniela od jeleňa a lesné zvieratá od domácich miláčikov. Bolo to SUPER poučné popoludnie.

        

    • 2. oddelenie ŠKD
     • 2. oddelenie ŠKD

     • V 2. oddelení si deti zaujímavými aktivitami pripomenuli Deň finančnej gramotnosti, Európsky deň jazykov a Deň srdca.  Nechýbala spoločná práca, rozhovory, kreslenie, tvorba plagátov.

       

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     • 9. 10. 2019 bola našej škole udelená vlajka a certifikát environmentálneho programu Zelená škola, ktorý na Slovensku realizuje organizácia Živica. Slávnostné udeľovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Sme hrdí na to, že aj my sme súčasťou siete škôl, na ktorých sa žiaci praktickými aktivitami učia správať ekologicky.

    • Zber
     • Zber

     • Zber šípok pokračuje. Ukončený bude 25. 10. 2019. V mesiaci november budeme zbierať papier.

    • Fenomény sveta
     • Fenomény sveta

     • Projekt "Pochopenie učiva - kľúče k úspechu" začal realizáciou hodín, ktoré sme nazvali Fenomény sveta. Ich cieľom bude rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a matematickú gramotnosť našich žiakov. 

    • Čo sa deje v 3. A
     • Čo sa deje v 3. A

     • Aj tretiaci sa zapojili svojimi aktivitami ku Dňu európskych jazykov a ku Dňu finančnej gramotnosti. Zaoberali sa štátom Francúzsko, o ktorom vyhľadávali informácie na tablete. Na úvod si vypočuli hymnu Francúzska. Hľadali informácie o tom, aká mena sa používa v danom štáte, koľko stojí chlieb, voda a mlieko a porovnávali ich s cenami na Slovensku. Rozprávali sa aj o tom, ako môžu šetriť potravinami, aké jazyky poznajú. Zisťovali, ktoré štáty patria do Európskej únie, navrhovali bankovku alebo mincu našej školy a vytvorili plagát o štáte, ktorý si vybrali.

      Žiaci navštívili knižnicu. Boli sa presvedčiť, či sú naozaj všetky knihy v knižnici zoradené podľa abecedy, keďže sa na slovenskom jazyku učia abecedu. Ďalej zisťovali meno našej pani knihovníčky, otváracie hodiny, adresu našej školskej knižnice, ktorá literatúra je určená deťom a ako to prebieha, keď si chcú požičať knihu. Niektorí žiaci si knihu aj požičali, aby mohli trénovať čítanie a rozvíjať tak svoju fantáziu a slovnú zásobu. Čas strávený v knižnici ich obohatil o nové vedomosti.

      Prvé extra hodiny s názvom Fenomény sveta už začali. Tretiaci ich začali pokusmi s vodou. Hodiny ich nielen bavili, ale im priniesli aj nové vedomosti.

    • Sme aktívni
     • Sme aktívni

     • Začiatok školského roka je za nami. V našej škole sme uskutočnili už celý rad aktivít: športová olympiáda, Deň jazykov a rozvoj finančnej gramotnosti, Účelové cvičenie, triedne akcie, prvé extra hodiny. O aktivitách sa dozviete viac v našom Fotoalbume.

    • Naše priestory
     • Naše priestory

     • Kvalitné vzdelávanie v pekných priestoroch je náš cieľ. Začiatok školského roka sme privítali s vynovenými triedami druhého stupňa, s vymenenou podlahou v triede tretiakov, s novými relaxačnými zónami pre našich žiakov. Poďakovanie za pomoc pri výmene podlahy patrí p. Hullovi a p. Fízikovi.

    • Domčeky
     • Domčeky

     • Drevené domčeky v areáli našej školy slúžia deťom na hry. Pobyt vonku spojený so zábavou je každodennou súčasťou nášho školského klubu.

    • Učenie v prírode
     • Učenie v prírode

     • Tvorba školskej záhrady, ktorá bude slúžiť na relax a učenie pokračuje... Dokončili sme jazierko a osadili sme náučné tabule, ktorých obsah vytvorili naši žiaci. Ešte nás čakajú terénne úpravy a trieda v prírode bude hotová.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • 20. septembra 2019 sa naša škola opäť zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorej výnos je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Naši dobrovoľníci Miška, Natálka a Janko vyzbierali  59,81€. Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme.

      Garantom zbierky na našej škole je : Angela Jakušová

    • Druháci a relax
     • Druháci a relax

     • Počas krúžku navštívili naši druháci pocitový chodník pri LD Smaragd. Ide o  relaxačnú aktivitu, ktorá má účinok na zdravie ľudí. Chodenie naboso po jednotlivých povrchoch chodníka, ako sú piesok, kameň, drevo, šišky, tráva či kôra stromov, totiž dodáva telu pocit rovnováhy a pozitívne pôsobí na organizmus. Na záver si deti zacvičili aj v novovybudovanom fitparku. Veď zdravie je to najdôležitejšie.

    • Šípky
     • Šípky

     • Opäť je tu zber šípok! Informácie v priestoroch školy. Veľa chuti do zberu!

    • Oznam
     • Oznam

     • Žiadame rodičov o dôsledné odhlasovanie žiakov zo stravy. Podrobnosti v časti O škole/ Školská jedáleň.

    • Športový deň
     • Športový deň

     • Tradičné jesenné športovanie nás čaká aj 12. 9. 2019 - prvý stupeň /vyučovanie skrátené na 4 vyučovacie hodiny/ a 13. 9. 2019 - druhý stupeň /vyučovanie skrátené na 5 vyučovacích hodín/. Tento deň je potrebné mať športové oblečenie, chuť športovať a dobrú náladu.

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     • Naše dvojročné putovanie za označením "Zelená škola" bolo úspešné. V budúcom školskom roku bude našej škole udelený certifikát a zelená vlajka. Sme hrdí, že aj my sme sa stali súčasťou najväčšieho environmentálneho programu v Európe. V plnení myšlienok programu budeme pokračovať.

    • V ŠKD je super...
     • V ŠKD je super...

     • Školský klub poskytuje deťom priestor na ich rozvoj...O aktivitách v 2. oddelení je naša prezentácia:

      Praca_deti__v_2.pptx​​​​​​​

    • Tretiaci u pána primátora
     • Tretiaci u pána primátora

     •  Učivo vlastivedy v 3. ročníku je o najbližšom okolí žiakov. Naši tretiaci ho ukončili návštevou mestského úradu, kam sa vybrali na besedu s pánom primátorom. Zaujímavou časťou stretnutia bola návšteva kompostárne, ktorú navrhol pán primátor, nakoľko tretiakov veľmi zaujímala téma separovania a recyklovania v obci. Tretiaci videli, ako sa BIO odpad z mesta mení na cenný humus. Ďakujeme PaedDr. Dušanovi Striebornému za zaujímavé stretnutie.