• 100 ruží
     • 100 ruží

     • Naše mesto Dudince sa  zapojilo do celoslovenskej akcie Sto ruží pre Štefánika. Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj žiaci našej školy so svojím programom. Touto aktivitou sme si dôstojne pripomenuli významnú osobnosť – astronóma, fotografa, generála francúzskej armády, prvého československého ministra vojny, politika, diplomata, ktorý bol spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom kľúčovou osobou pri založení prvej Československej republiky v roku 1918.

       

       

       

    • Učenie je zábava
     • Učenie je zábava

     • Spojením viacerých predmetov sa deti dokážu naučiť oveľa viac a ich vedomosti sú komplexnejšie. Druháci si to opäť vyskúšali. Na čítaní spoločne prečítali knihu Včelí úľ, na prvouke sa učili o včelách a ich úžitku pre človeka i prírodu. Svoje vedomosti preverili a rozšírili na  fenoménoch sveta, kde sa zahrali didaktickú hru Včelie kráľovstvo. Ich výtvarné stvárnenie života včiel bolo už len bodkou za skvelým týždňom, kedy sa venovali včelám.

       

    • Výtvarná súťaž
     • Výtvarná súťaž

     • Pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112  (1. 12. 2019) vyhlásil Okresný úrad v Krupine okresné kolo výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". Žiaci 2., 3., 8., a 9. ročníka sa zapojili do tejto súťaže a na hodinách výtvarnej výchovy stvárňovali tohtoročnú tému: "Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne". 

       

    • Extra hodiny
     • Extra hodiny

     •  

      V rámci extra hodín - Fenomény sveta v triede našich ôsmakov nie je núdza ani o zábavu.

       

    • Burza
     • Burza

     • Výber strednej školy je prvým vážnym rozhodnutím našich žiakov, ktoré môže zásadným spôsobom ovplyvniť ich budúcu pracovnú kariéru. Dňa 12. decembra sme využili servis profesijných informácií o štúdiu na stredných školách pre deviatakov a ôsmakov - Burza škôl vo Zvolene, aby sme im umožnili nahliadnuť do problematiky rôznych študijných odborov.

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 20. 11. 2019 budú mať žiaci druhého stupňa riaditeľské voľno. Piataci prídu do školy a zúčastnia sa testovania.

    • Testovanie 5
     • Testovanie 5

     • 20. 11. 2019 sa uskutoční testovanie. Testy zo slovenského jazyka a z matematiky preveria vedomosti piatakov. Našim žiakom držíme palce!

      Po skončení testovania budú mať piataci obed a pôjdu domov.

    • Jeseň v 3. oddelení šKD
     • Jeseň v 3. oddelení šKD

     • Jeseň pani červená, mnoho krásnych podôb má.

      Listy hýria farbami, všetky letia ku zemi.

      V 3.oddelení v  školskom klube na jeseň,

      pracujeme každý deň.

      Nápadov máme dosť,

      majstrujeme pre radosť .

    • Aktivity 2. oddelenie šKD
     • Aktivity 2. oddelenie šKD

     • 24. október je medzinárodný deň školských knižníc. My v 2. oddelení sme sa rozhodli, že navštívime našu školskú knižnicu. Pani knihovníčka nám ochotne vysvetlila, ako sa máme správať v knižnici. Ukázala nám , ktoré knižnice sú vhodné pre  našu vekovú kategóriu. Na záver sme si vypožičali knihy.

      V dňoch od 14. 10. do 18.10. 2019 sme mali v 2. oddelení  Týždeň zdravej výživy. Jednotlivé dni v týždni sme rozdelili nasledovne :

      Ovocný pondelok

      Zeleninový utorok

      Semiačkovovo – oriešková streda

      Jogurtový piatok

      Zistili sme, že je veľmi dôležité zdravo sa stravovať. Každý deň by sme mali zjesť aspoň jedno zdravé jedlo. Vysvetlili sme si aj to, prečo je nezdravé jesť veľa sladkostí. Na záver týždňa sme vyrobili peknú potravinovú pyramídu.

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • Unikátna edukatívna výstava bojovníkov posmrtnej armády prvého čínskeho cisára Čchin Š'-chuang-ti bola pre našich žiakov veľmi zaujímavá. Zúčastnili sa jej žiaci 5. , 6. a 7. ročníka. Výstava bola rozdelená na 3 časti. V prvej časti sme si pozreli  hodinový dokument o Terakotovej armáde, jej pôvode a objavení.  Druhá časť bola venovaná životu a smrti prvého čínskeho cisára. Videli sme 55 prepracovaných sôch hlinených vojakov a 2 koní v nadživotnej veľkosti, ktoré boli dovezené priamo z oblasti Si-anu v Číne. Ide o certifikované kópie vojakov, každá socha váži 150-180 kg a kone dokonca viac ako 600 kg. Treťou časťou boli tvorivé dielne, kde si žiaci vymaľovali obrázky alebo si vyrobili záložky. V predajni suvenírov sme si mohli kúpiť malé sošky, magnetky, kľúčenky alebo repliky bojových vozov, ktoré nám budú pripomínať túto úžasnú výstavu.

       

       

    • Aktivity 1. oddelenia šKD
     • Aktivity 1. oddelenia šKD

     • Deti v 1.oddelení mali Týždeň zdravej výživy. Okrem toho, že si nosili zdravý olovrant, prežili aj týždeň bez sladkostí. Rozprávali sa o zdravej strave, jeden deň si zacvičili, pretože vedia, že pohyb je veľmi dôležitý. Na záver vyhotovili zaujímavý plagát.

      Deti v 1. oddelení sú veľmi šikovné a počas jesene vyrobili množstvo krásnych prác. Starým rodičom urobili krásne pozdravy a slnečnice. Vyrobili si šarkany, ježkov...Tu je zopár z nich.

    • Etwinning – A day in a teenager's life
     • Etwinning – A day in a teenager's life

     • Žiaci 2.stupňa sa zapojili do medzinárodného projektu Etwinning s názvom A day in a teenager's life (Jeden deň tínedžera). Cieľom projektu je poukázať na podobnosti a rozdiely v životoch tínedžerov po celom svete. Žiaci si nájdu nových priateľov z iných krajín, precvičia si anglický jazyk, keď budú prezentovať svoju školu, priateľov, záľuby, voľnočasové aktivity, obľúbenú hudbu, jedlo či film.

      Partnermi v projekte sú školy z Francúzska, Poľska, Turecka, Španielska, Talianska, Fínska, Sicílie a Českej republiky.

      1. našou úlohou bolo, aby sa žiaci predstavili svojim kamarátom zo zahraničia. My sme to zvládli takto:

      https://padlet.com/zuzanka284/gpof36ey6ofg

      francúzski spolužiaci sa predstavili takto:

      https://padlet.com/mrssistheteacher/m0ax6dsq62wn

      Turci nám poslali zaujímavé video:

      https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wwRGaObczrA

      a spolužiaci z Fínska sa predstavili takto: 

      https://padlet.com/tuuli_rantala/vgkdutdjb4ws

    • Zber
     • Zber

     • Zber šípok skončil úspešne. Žiaci nazbierali 195 kg šípok. Všetkým patrí veľká pochvala. Zber papiera sa z technických príčin odkladá na jarné mesiace.

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

     • Spolupráca materskej školy a základnej školy pokračuje. Realizovalo sa ďalšie rovesnícke vzdelávanie, na ktorom sa štvrtáci predviedli ako učenci, ktorí vedia všeličo o vesmíre. Svoje poznatky odovzdali kamarátom zo škôlky. 

    • Multikultúra na angličtine
     • Multikultúra na angličtine

     •  

      Na hodinách anglického jazyka sa  žiaci 1. stupňa oboznamujú v rámci témy multikultúrna spoločnosť aj so zvykmi a sviatkami iných kultúr.

        

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Program plný lásky a úcty si žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy pripravili pre svojich starých rodičov. Básne, piesne, divadielko, humor a vystúpenia našich hudobníkov potešili všetkých prítomných. Ďakujeme žiakom, učiteľom a všetkým, ktorí prišli.

    • Učenie v prírode
     • Učenie v prírode

     • Na Fenoménoch sveta a v rámci krúžku sa druháci radi učia v prírode. Priamo tu spoznávajú čaro prírody, lúštia rôzne záhady a s chuťou si tu zacvičia. Náš lesopark poskytuje veľa možností. Potom zoberú pero a vznikajú ich prvé básničky:

      Turistika tá nás baví,

      lebo chceme byť zdraví.

      V prírode sme cvičili,

      vôbec sme sa nenudili.

      Učenie nás bavilo,

      stále bolo veselo.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26.september je od roku 2001 vyhlásený Radou Európy ako Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy venovali pozornosť európskym krajinám. Žiaci vyhľadávali základné informácie o európskych krajinách a európskych jazykoch. Okrem toho zisťovali, akú menu európske krajiny používajú, naučili sa premeniť ceny potravín na eurá, porovnávali ceny potravín na Slovensku a v európskych krajinách. Informácie žiaci použili na vytvorenie plagátov o jednotlivých krajinách a o európskej mene euro.  

    • Oznam
     • Oznam

     • 17. 10. 2019 bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie. 1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň - 5 vyučovacích hodín. Činnosť v ŠKD nebude.