• Brigáda
     • Brigáda

     • Práce v dažďovej záhrade, ktorá je v tomto období výdatne zásobená dažďovou vodou, pokračujú. Naši piataci priložili ruku k dielu a kvetinový záhon je už takmer dokončený. Chlapcov práca bavila a tešia sa na ďalšiu brigádu. Chalani, ďakujeme!

    • Náš školský areál
     • Náš školský areál

     • V školskom areáli sa realizujú úpravy menšieho i väčšieho rozsahu. Po ich dokončení bude areál krajší a účelnejší, nakoľko jednou z našich ďalších predsavzatí je preniesť vyučovanie do prírody, aby sme učivo aj "videli, cítili a počuli"... Všetky ročníky ho využili v rámci vzdelávania v sťažených podmienkach júnovej školy.

    • Škola v škole
     • Škola v škole

     • Počas júna je škola v škole nielen o opakovaní učiva, ale aj o kolektíve, hre, športe a zábave. O tom, že je to tak aj v triede druhákov, povedia viac naše fotky vo Fotoalbume.

       

    • Zábavné popoludnia v škole
     • Zábavné popoludnia v škole

     • Deti v 3.oddelení svoj voľný čas využívajú na relax a pohyb v prírode spojený s hrami. V triede rozvíjajú  svoje zručnosti a predstavivosť pri zhotovení výtvarných prác. Činnosti deti bavia, všetci sme radi, že sme opäť spolu...

    • Učenie v 5. A
     • Učenie v 5. A

     • Zážitkové vyučovanie, relaxačné chvíľky, športové aktivity sú náplňou vyučovacích blokov našich piatakov. O ich aktivitách viac napovie Fotoalbum.

    • Hlinené darčeky
     • Hlinené darčeky

     • V rámci projektu Tri groše sa deti 2.ročníka učili pracovať s hlinou a pripravili s láskou darčeky pre starčkov a starenky. Práca ich veľmi tešila a veria, že aj ich výtvory rozveselia srdiečka starších ľudí, ktorým ich darujú.

    • Poplatky
     • Poplatky

     • Vážení rodičia, v prípade, že vám vznikne na niektorom poplatku v škole preplatok, žiadajte o jeho vrátenie, prípadne o presun poplatku, formou tlačiva. Tlačivá nájdete v hornej lište v časti O škole. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj na sekretariáte školy.

    • Tri groše v triede našich prvákov
     • Tri groše v triede našich prvákov

     • Aktivita projektu Tri groše, v rámci ktorej deti tvorili doma niečo pre rozveselenie našich seniorov, je úspešne ukončená. Žiaci prvého stupňa ju zvládli výborne. Svedčia o tom aj príspevky našich prvákov:

       

    • Zelená misia pokračuje
     • Zelená misia pokračuje

     • Na označenie Zelená škola sme veľmi hrdí. Aby sme si ho udržali, musíme v programe pokračovať. Naši žiaci si vybrali jednu z tém programu, a to tému Zeleň a jej ochrana. Akčný plán pre túto tému je hotový, kolégium Zelenej školy má svojich členov a keďže škola už funguje, darí sa nám napĺňať aj jeden z cieľov, ktorý sme si výtýčili. Je ním zvýšenie počtu hodín odučených priamo v prírode, nakoľko učenie zážitkom je veľmi efektívne a je to cesta k získaniu trvalých vedomostí. A práve takéto vyučovanie sa deje momentálne, keďže situácia si to vyžaduje, tak spájame nevyhnutné s užitočným. Aj preto sme v areáli školy tvorili miesta, ktoré sa môžu zmeniť na triedu v prírode. O našich "zelených" aktivitách budeme pravidelne informovať. 

    • Dažďová záhrada
     • Dažďová záhrada

     • Tento školský rok sa našej škole podarilo získať finančný grant 1600€ aj v grantovom programe DM drogérie Klíma nás spája. Náš projekt s názvom "Dažďová záhrada v našej škole" prispeje k zlepšeniu klimatických podmienok vytvorením klimatického prvku, a to dažďovej záhrady. Tá je už založená v priestore nášho areálu. Plánovanie a prípravy sa skončili brigádou, ktorej sa zúčastnili nepedagogickí zamestnanci školy a aj učitelia. Dažďová voda, ktorá zo strechy budovy susediacej s našou školou vsakovala pri budove do zeme, je odvedená od budovy a nasmerovaná pod kvetinový záhon, ktorý sme vysadili. Výsledok je nielen estetický, ale aj klimaticky účinný. Naším cieľom je žiakom ukázať, ako aj oni v budúcnosti môžu prispieť k ekologickým riešeniam. V tvorbe dažďovej záhrady budeme ešte pokračovať. Ako sa tvorila doteraz, si môžete pozrieť v našom FOTOALBUME.

    • čo sa deje u nás v škole
     • čo sa deje u nás v škole

     • Prvý týždeň školy po nečakanej dvojmesačnej prestávke je pomaly za nami. Žiaci sa stretli s kamarátmi, s učiteľmi a určite si toto stretnutie všetci pochvaľujú. Učenie striedali hry a relaxačné chvíľky. Na príchod žiakov sme sa chystali a pripravili sme pre nich viaceré zóny v našom areáli, kde sa môžu učiť, hrať, oddychovať. K tvorbe tohto priestoru prispeli nepedagogickí zamestnanci našej školy a taktiež naši učitelia. Všetkým ďakujeme a veríme, že našim žiakom sa náš areál páči.

    • Dopravná výchova v 2.A
     • Dopravná výchova v 2.A

     • Druháci sa tešili v máji v rámci učiva o doprave na detské dopravné ihrisko, no život to zariadil inak. Z detí, ktoré sa mali učiť jazdiť na kolobežkách podľa dopravných predpisov, sa zrazu stali tvorcovia, konštruktéri a  architekti nového, bezpečného sveta. Ukázali, že ich fantázia nás všetkých môže posunúť vpred! O tom, ako perfektne sa im práca vydarila, sa môžete presvedčiť v priloženej prezentácii.

      Doprava_buducnosti__2.A_.pptx