• šKD online
     • šKD online

     • Milé deti, v bežný školský deň škola nekončí po vyučovaní. Pre mnohé z vás pokračuje učenie, zábava, športovanie, tvorenie, a to v školskom klube. Teraz je to všetko inak, ale my vám ponúkame "mini" zábavu na poobedie aj teraz. A je to preto, aby bol váš čas vyplnený aktivitami čo najviac a aj preto, aby sme ostali s vami v kontakte aj my, vaše vychovávateľky. Každý týždeň pre vás pripravíme prezentáciu, ktorú si môžete pozrieť, a ak sa vám bude páčiť, môžete nám o tom napísať na bezkriedy. Prajeme vám veľa chuti do učenia a veľa zdravia.

      1. oddelenie: Klebetnicek.pptx

      2. oddelenie: Den_vtactva.pptx

      3. oddelenie: Den_vtactva.ppt

    • Online vzdelávanie - pravidlá
     • Online vzdelávanie - pravidlá

     • Milí žiaci, druhý týždeň online školy je za nami. Naučili sme sa spolu nové spôsoby komunikácie, čo môže byť pre nás všetkých do budúcnosti veľmi prospešné. Mnohí z vás pekne pracujú a komunikujú s našimi učiteľmi. Vaši učitelia sa učia tiež, zdokonaľujú sa v online nástrojoch, hľadajú možnosti, ako vás zaujať a niečo naučiť...Vždy je čo vylepšovať a tak sme dospeli k niektorým pravidlám, ktoré od pondelka budeme spolu dodržiavať:

      - úlohy vám učitelia dávajú podľa rozvrhu v čase od 17,00 do 18,00 predchádzajúceho dňa alebo hneď ráno od 7,30 do 9,30

      - úlohy, ktoré dostanete, vypracujete v deň, keď vám ich pošle učiteľ - je to škola...si síce doma, ale pracuješ

      - veľmi odporúčame všetkým - dodržiavajte denný režim - pracujte v čase, kedy ste za bežných okolností v škole

      - ak dostaneš úlohu, ktorá je dlhodobá, učiteľ ti zadá termín, na takúto úlohu máš viac času, ale pracuj na nej priebežne. Takéto úlohy sú dlhodobé, zbieraš na ne informácie, spracúvaš tému...Tu môžeš preukázať svoju tvorivosť, nápaditosť.

      - učiteľom dajte spätnú väzbu - odpovedajte na otázky, ak máte chuť, napíšte nám, ako sa vám pracuje

       žiadame všetkých, aby od pondelka dodržiavali čas, ktorý bude vyhradený na komunikáciu s učiteľom - komunikujte od 8,00 do 16,00

      - ak máte problémy, kontaktujte svojho triedneho učiteľa, pokúsi sa problém vyriešiť.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu...30. 3. 2020 pokračujeme.

    • Online vyučovanie pokračuje
     • Online vyučovanie pokračuje

     • Milí žiaci, naše netradičné vyučovanie pokračuje aj naďalej. Veríme, že aj vďaka nemu máte deň zmysluplne využitý a že sa nám darí zdolávať staré či nové poznatky...Všetci potrebujete prihlasovacie údaje, ak ich niekto stratil, kontaktujte svojich triednych učiteľov. Chválime všetkých, ktorí pracujú a dúfame, že čoskoro začnete pracovať všetci, ktorí máte prístup na internet. Ak máte s úlohami problém, skúste si v zošitoch alebo v učebniciach učivo nájsť, zopakovať. Teraz môžete sociálne siete využiť aj ako prostriedok na učenie sa. Komunikujte so spolužiakmi, vysvetlite si, pomôžte si. Vždy sú tu aj vaši učitelia, ktorí čakajú na vaše odpovede, reakcie, otázky. Nezabudnite na čítanie kníh, je to jedna z najlepších foriem trávenia voľného času. Tešíme sa na spoluprácu, ahojte a veľa chuti do online učenia!

    • Kreatívna výzva
     • Kreatívna výzva

     • Vyhlasujeme kreatívnu výzvu pre všetkých, ktorí majú radi vyrábanie, kreslenie, maľovanie...Vašou úlohou bude odfotiť vašu kresbu, maľbu alebo iný umelecký výtvor. Na vyrábanie nepotrebujete návštevu papiernictva, použite niečo, čo nájdete doma alebo v prírode. Fotky pošlite na túto emailovú adresu:

      kreativny-napad@skoladudince.sk

      Po návrate do školy kreatívnu výzvu vyhodnotíme a nájdeme NAJ umelcov našej školy...

    • škola doma
     • škola doma

     • Milí žiaci, veríme, že ste si už opakovali učivo a že už máte rozčítanú nejakú dobrú knihu. Vaši učitelia vám budú pravidelne posielať úlohy, aby ste sa aj napriek tejto zložitej situácii naučili nové poznatky. Každý deň sa prihláste na komunikačné portály, ktoré používame aj počas bežného vyučovania. Prvý stupeň nájde úlohy na bezkriedy a druhý stupeň na stránke školy. Určite viete, že sa musíte prihlásiť na stránku školy, ak chcete vidieť úlohu a prečítať si správu od učiteľov, prípadne si môžete stiahnuť aplikáciu do mobilu. Využívať budeme aj prístup na výučbový program Alf. Pracujte, komunikujte s učiteľmi či medzi sebou. Ak budete mať problém s učivom, obráťte sa na učiteľa daného predmetu alebo na svojho triedneho. Ak ste dostali úlohy v papierovej podobe, pracujte na nich. Ak ste neboli v škole a úlohy nemáte, obráťte sa na triedneho učiteľa s týmto problémom. Prajeme vám veľa chuti do práce. Nezabúdajte na pobyt v prírode a šport. Pozdravujú vás vaši učitelia!

    • Odporúčanie
     • Odporúčanie

     • Odporúčame žiakom, aby voľno využili na zopakovanie učiva. Dobrou pomôckou na precvičovanie sú testy Alf, ktoré žiaci nájdu na našej web stránke. Všetkým odporúčame prečítať si dobrú knihu a napísať o nej čitateľský denník. Deviataci môžu dôslednou domácou prípravou dobre uspieť v Monitore, ktorý ich čaká po návrate do školy.

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme žiakom, že areál školy bude uzatvorený. Platí zákaz vstupovať do školského areálu a využívať multifunkčné ihrisko a ďalšie hracie prvky. Je v záujme všetkých, aby sa žiaci počas obdobia, keď je škola zatvorená nestretávali a aby sa zdržiavali doma. 

    • Informácia
     • Informácia

     • Informujeme rodičov a žiakov Spojenej školy Dudince, že v uplynulých 2 týždňoch žiaden učiteľ školy nenavštívil Taliansko ani žiadnu inú krajinu, ktorá bola od začiatku tejto situácie vyhlásená za rizikovú krajinu. Žiadame žiakov, aby na sociálnych sieťach nešírili o učiteľoch informácie, ktoré nie sú pravdivé.

    • English Week - zrušený
     • English Week - zrušený

     • Oznamujeme žiakom, ktorí sa prihlásili na English Week 30.3.-3.4.2020, že táto aktivita sa ruší. V prípade, že sa kurz už tento školský rok nezorganizuje, budú peniaze žiakom vrátené.

    • Nové hry v šKD
     • Nové hry v šKD

     • Peniaze z MIKULÁŠKEHO PUNČU 2019 sa premenili na krásne darčeky pre deti navštevujúce školský klub detí. S príchodom jari a teplého počasia ich v plnej miere využijú pri hrách na školskom dvore. Pri domčekoch sa môžu zahrať už aj na vedcov a bádateľov a s veľkým záujmom môžu pod mikroskopom a lupami pozorovať živú a neživú prírodu. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorý prispeli...

    • Okresné kolo – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • Okresné kolo – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 4.marca sa víťazi školského kola súťaže zúčastnili v CVČ Domček Krupina okresného kola tejto recitačnej súťaže. V silnej konkurencii obstáli výborne a traja žiaci získali dokonca diplom a postup na regionálne kolo vo Zvolene.

      Najlepšie obstáli:

      II. kategória    poézia – 1. miesto – Samuel LAUKO, 6.A

                                próza – 3. miesto - Adam OŠUST, 6.A

      III. kategória   poézia – 3.miesto  - Bianka HȔVȌSOVÁ, 8.A

      Blahoželáme prajeme veľa úspechov vo Zvolene!

       

    • Zábavná geometria v 4. A
     • Zábavná geometria v 4. A

     • Čo si o geometrii myslia naši štvrtáci?

      Kruh, kružnicu, polomer,

      zvládam hravo, to mi ver.

      Priemer je tiež hračka

      nájde ho i spoluhráčka.

      Východ, západ, sever, juh

      vytvoríme spolu kruh.

      Keď kružnice rysujeme,

      s mandalami nestresujeme.

      Ranný kruh je kružnica,

      tvrdí každá šikovnica.

    • 2. A na krúžku
     • 2. A na krúžku

     • Hoci podľa kalendára jar na svoj príchod len čaká, teplé skoro jarné lúče vylákali druháčikov von. Ich šantenie nemalo konca-kraja. Svedčia o tom aj fotky vo Fotoalbume.

    • Oznam
     • Oznam

     • Spojená škola Dudince plní v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu všetky nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadame rodičov, aby žiaka, ktorý má príznaky akejkoľvek choroby, neposielali do školy.

    • Noc v škole
     • Noc v škole

     • 5. marca 2020 deti školského klubu detí zažili neopakovateľnú noc plnú rozprávok. Zavítal k nim OSMIDUNČO a OSMIJANKO, aby ich zaviedli do ríše osmijankových rozprávok. Počas tejto noci sa deti veľa zaujímavého dozvedeli, zabavili sa a kreatívne tvorili. Po aktivitách večerný program pokračoval. Deti sa vyzbrojili lampášmi a dali dobrú noc uliciam nášho mesta večernou vychádzkou. Po večernej hygiene a rozprávke na dobrú noc  sa uložili  na nočný spánok v našej škole. Bolo im "suuuuuuper" a už teraz sa tešia  na ďalšiu noc strávenú v škole.

    • Okresné kolo – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • Okresné kolo – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 4.marca sa víťazi školského kola súťaže zúčastnili v CVČ Domček Krupina okresného kola tejto recitačnej súťaže. V silnej konkurencii obstáli výborne a traja žiaci získali dokonca diplom a postup na regionálne kolo vo Zvolene. Najlepšie obstáli:

      II. kategória    poézia – 1. miesto – Samuel LAUKO, 6.A

                                próza – 3. miesto - Adam OŠUST, 6.A

      III. kategória   poézia – 3.miesto  - Bianka HȔVȌSOVÁ, 8.A

      Blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo Zvolene!

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

     • 3. marca sa realizovalo rovesnícke vzdelávanie, v rámci ktorého deviataci dokázali učivo podstatných mien, ktoré sami poznajú, jednoducho a jasne podať svojim mladším spolužiakom – piatakom. Žiaci pracovali v skupinách pod vedením učiteľov i poradcov – deviatakov. V závere hodiny piataci i deviataci hodnotili rovesnícke učenie ako veľmi zaujímavé.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • 14.2.2020 sa uskutočnila súťaž, ktorej cieľom je nadobudnúť vedomosti o našej národnej minulosti i o dejinách ľudskej civilizácie ako celku. Dejepis pomáha pochopiť historické súvislosti, umožňuje pochopiť dnešok a miesto človeka vo svete. Na dejepisnej olympiáde sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí sa umiestnili: v kategórii D 1.miesto : Róbert Čunderlík 8.A, 2. miesto : Bianka Hüvösová 8.A, v kategórii  F    2. miesto:  Samuel Lauko 6.A

      Blahoželáme, ďakujeme za úžasnú reprezentáciu našej školy a želáme veľa úspechov v krajskej súťaži Róbertovi Čuderlíkovi a Bianke Hüvösovej.

    • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

     • 18.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školského kola postupujú do okresného kola. Výsledky školského kola: II. kategória (5.a 6.ročník)

      Poézia:

      1.miesto – Samuel Lauko (6.A)

      Próza:

      1.miesto – Terézia Harachová (5.A)

      2.miesto – Adam Ošust (6.A)

      III. kategória (7.- 9.ročník)

      Poézia:

      1.miesto – Bianka Hüvӧsová (8.A)

      Próza:

      1.miesto – Barbora Majerová (9.A)

      2.miesto – Maroš Izák (8.A)

      3.miesto – Jakub Jelok (7.A)

       

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!