• 2%
     • 2%

     • Ďakujeme všetkým, ktorí nám darujú 2% z dane aj tento rok!

      Potrebné tlačivá nájdete na sekretariáte školy alebo ich poskytnú triedni učitelia. Nájdete ich na web stránke v zložke 2%.

    • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň
     • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň

     • Dňa 18.2. sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na prvom stupni. Celkovo sa školského kola zúčastnilo dvanásť žiakov. Úspešní žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Próza:

      1. miesto Soňa Izáková /4.ročník/
      2. miesto Filip Javorka / ročník/
      3. miesto Jasmína Heclová/ ročník/ a Barbora Hüvösová /2.ročník/

      Poézia:

      1. miesto Adriana Lietavová / 2. ročník/
      2. miesto Stela Hullová /3. ročník/
      3. miesto Simona Brlášová /ročník/ a Simon Pásztor /2. ročník/

      Štyria žiaci / Lilien Pásztorová, Richard Peták, Natália Tretinová, Alžbeta Beňová/ dostali pochvalné uznanie za reprezentáciu triedy.       

      Soničke a Adrianke prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Geografia
     • Geografia

     •  

      Dňa 6.2.2020 sa v Krupine uskutočnila Geografická olympiáda. Z našej školy sa okresného kola zúčastnili štyria žiaci. Najlepšie sa umiestnila Bianka Hüvösová, ktorá skončila na 2. mieste a postúpila na krajské kolo. Úspešnou riešiteľkou bola aj Viktória Baloghová. Za reprezentáciu ďakujeme aj Róbertovi Čunderlíkovi a Zuzane Haškovej. Bianke držíme palce v krajskom kole!

       

       

       

       

       

       

        

    • Rozprávky v šKD
     • Rozprávky v šKD

     •  

      Už druhý rok teší deti v druhom oddelení ŠKD pani Emília Melichová so svojimi rozprávkami, ktoré deťom ochotne a s  láskou každý týždeň vyrozpráva. Deti sa na stretnutie vždy tešia a v  každej rozprávke nájdu  ponaučenie. Po čítaní nasleduje malé predstavenie pre pani Melichovú, bývalú pani učiteľku. Ďakujeme jej za spoluprácu a prajeme veľa zdravíčka, aby k nám ešte dlho mohla chodiť  s rozprávkami.

        

    • Turnaj
     • Turnaj

     • Kolektívne športy sú v našej škole populárne a preto sa 14.2.2020 v telocvični uskutočnil medzitriedny turnaj vo florbale. Po sčítaní všetkých bodov medzi chlapcami a dievčatami jednotlivých tried, putovný pohár riaditeľky školy získala trieda 6.A, ktorá si ho vybojovala vďaka dvom víťazstvám. 8.A trieda skončila na druhom mieste pred 7. A, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Štvrté miesto získali žiaci z 9.A a piate miesto obsadili žiaci z 5.A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme. Pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí sa do hry aktívne zapojili.

        

    • Zima v šKD
     • Zima v šKD

     •  

       V školskom klube detí má každé ročné obdobie svoje čaro. Počas tejto zimy sa deti zo snehovej nádielky  tešili krátko, no v klube sa napriek tomu nenudili. Veľa tvorili , spolupracovali, hrali sa spoločenské hry a skladali origami. Uskutočnilo sa aj rovesnícke adventné čítanie, počas ktorého deti druhého oddelenia čítali prvákom. Zaujímavé aktivity sprevádza aj príprava na vyučovanie a každodenný pobyt vonku.

        

    • Oznam
     • Oznam

     • Odhlasovanie z obedov bude od 11.2.2020 možné iba do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa, v ktorom dieťa nepríde do školy. Žiadame rodičov o dôsledné odhlasovanie detí z obedov. 

      OZNAM.docx

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Ďalším úspechom je 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády, ktoré získala žiačka z 5. A Lilien Brodnianska. Tešíme sa a Lilien gratulujeme!

    • Superhrdinovia s UNICEFom
     • Superhrdinovia s UNICEFom

     • Druháci sa na Fenoménoch sveta venujú aj vážnym témam. Zistili, že každý človek je jedinečný a každý hrdina musí veriť sebe samému, aby mohol pomáhať iným. Spolu s pracovníkmi UNICEFu sa stávajú supehrdinami za dobré skutky, ktoré vykonávajú dennodenne vo svojej triede. Priateľstvo nás robí šťastnými  a keď máme v škole kamarátov, aj práca sa nám lepšie darí!

    • Odpady a čo s nimi?
     • Odpady a čo s nimi?

     • 10.12. pripravili žiaci 9.a rovesnícke vzdelávanie pre žiakov I. stupňa na tému Odpady a čo s nimi? Žiakom 1.A a 2.A hovorili o kalifornských dážďovkách a vermikomposte. Okrem toho pre nich pripravili aktivity súvisiace s bioodpadom. Taktiež im pripravili hnojivo na kvety z „dážďovkového čaju.“  So žiakmi 3.A a 4.A si zopakovali, ako správne triediť odpad a čo robiť s odpadom, ktorý nemožno recyklovať. Okrem toho im vysvetlili, aké sú postupy spracovania odpadu počas recyklovania. Všetci žiaci boli veľmi šikovní a aktívne sa zapájali do diskusií. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

    • Rovesnícke vzdelávanie na čítaní
     • Rovesnícke vzdelávanie na čítaní

     • 4.februára 2020 sa žiaci šiesteho ročníka v rámci slovenského jazyka vybrali k štvrtákom, aby ich naučili niečo o rozprávke. Na úvod si pripravili tajničku, v ktorej spoločne zistili názov vyučovacej hodiny – Rozprávka. Nasledovala skupinová práca, ktorá spočívala v čítaní textu vybranej rozprávky a vyplnení pripraveného pracovného listu, prostredníctvom ktorého štvrtáci vypátrali znaky rozprávok. Okrem toho zistili, že rozprávka, ktorá nemá autora je ľudová a rozprávku s autorom nazývame autorská. Žiaci 4.A zhromaždili získané vedomosti do pojmovej mapy, ktorú ďalej využili na hodine čítania. V závere hodiny každý štvrták pomenoval, čo sa na danej hodine o rozprávke naučil a šiestaci zhodnotili, ako sa im pracovalo v úlohe učiteľov.

    • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky

     • Konečne napadol sneh a naši žiaci si ho poriadne užili. Postavili si snehuliakov, pevnosť a urobili snežných motýlikov. O aktivitách tretiakov a prvákov viac vo Fotoalbume.