• Multikultúra na angličtine
     • Multikultúra na angličtine

     •  

      Na hodinách anglického jazyka sa  žiaci 1. stupňa oboznamujú v rámci témy multikultúrna spoločnosť aj so zvykmi a sviatkami iných kultúr.

        

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Program plný lásky a úcty si žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy pripravili pre svojich starých rodičov. Básne, piesne, divadielko, humor a vystúpenia našich hudobníkov potešili všetkých prítomných. Ďakujeme žiakom, učiteľom a všetkým, ktorí prišli.

    • Učenie v prírode
     • Učenie v prírode

     • Na Fenoménoch sveta a v rámci krúžku sa druháci radi učia v prírode. Priamo tu spoznávajú čaro prírody, lúštia rôzne záhady a s chuťou si tu zacvičia. Náš lesopark poskytuje veľa možností. Potom zoberú pero a vznikajú ich prvé básničky:

      Turistika tá nás baví,

      lebo chceme byť zdraví.

      V prírode sme cvičili,

      vôbec sme sa nenudili.

      Učenie nás bavilo,

      stále bolo veselo.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26.september je od roku 2001 vyhlásený Radou Európy ako Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy venovali pozornosť európskym krajinám. Žiaci vyhľadávali základné informácie o európskych krajinách a európskych jazykoch. Okrem toho zisťovali, akú menu európske krajiny používajú, naučili sa premeniť ceny potravín na eurá, porovnávali ceny potravín na Slovensku a v európskych krajinách. Informácie žiaci použili na vytvorenie plagátov o jednotlivých krajinách a o európskej mene euro.  

    • Oznam
     • Oznam

     • 17. 10. 2019 bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie. 1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň - 5 vyučovacích hodín. Činnosť v ŠKD nebude.

    • Sokoliari v škole
     • Sokoliari v škole

     •  

      V školskom klube detí  sa pri príležitosti DŇA ZVIERAT  uskutočnilo zážitkové učenie pod názvom Lesná škôlka. Bol to  workshop, ktorý nás previedol životom lesa a oboznámil nás so sokoliarstvom, ktoré je našim nehmotným dedičstvom. Prinesené dravce si deti mohli pohladkať. Bol to pre ne veľký zážitok. Zaujímavými  názornými ukážkami sa  naučili  rozpoznávať srsť od peria, daniela od jeleňa a lesné zvieratá od domácich miláčikov. Bolo to SUPER poučné popoludnie.

        

    • 2. oddelenie ŠKD
     • 2. oddelenie ŠKD

     • V 2. oddelení si deti zaujímavými aktivitami pripomenuli Deň finančnej gramotnosti, Európsky deň jazykov a Deň srdca.  Nechýbala spoločná práca, rozhovory, kreslenie, tvorba plagátov.

       

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     • 9. 10. 2019 bola našej škole udelená vlajka a certifikát environmentálneho programu Zelená škola, ktorý na Slovensku realizuje organizácia Živica. Slávnostné udeľovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Sme hrdí na to, že aj my sme súčasťou siete škôl, na ktorých sa žiaci praktickými aktivitami učia správať ekologicky.

    • Zber
     • Zber

     • Zber šípok pokračuje. Ukončený bude 25. 10. 2019. V mesiaci november budeme zbierať papier.

    • Fenomény sveta
     • Fenomény sveta

     • Projekt "Pochopenie učiva - kľúče k úspechu" začal realizáciou hodín, ktoré sme nazvali Fenomény sveta. Ich cieľom bude rozvíjať čitateľskú, prírodovednú a matematickú gramotnosť našich žiakov. 

    • Čo sa deje v 3. A
     • Čo sa deje v 3. A

     • Aj tretiaci sa zapojili svojimi aktivitami ku Dňu európskych jazykov a ku Dňu finančnej gramotnosti. Zaoberali sa štátom Francúzsko, o ktorom vyhľadávali informácie na tablete. Na úvod si vypočuli hymnu Francúzska. Hľadali informácie o tom, aká mena sa používa v danom štáte, koľko stojí chlieb, voda a mlieko a porovnávali ich s cenami na Slovensku. Rozprávali sa aj o tom, ako môžu šetriť potravinami, aké jazyky poznajú. Zisťovali, ktoré štáty patria do Európskej únie, navrhovali bankovku alebo mincu našej školy a vytvorili plagát o štáte, ktorý si vybrali.

      Žiaci navštívili knižnicu. Boli sa presvedčiť, či sú naozaj všetky knihy v knižnici zoradené podľa abecedy, keďže sa na slovenskom jazyku učia abecedu. Ďalej zisťovali meno našej pani knihovníčky, otváracie hodiny, adresu našej školskej knižnice, ktorá literatúra je určená deťom a ako to prebieha, keď si chcú požičať knihu. Niektorí žiaci si knihu aj požičali, aby mohli trénovať čítanie a rozvíjať tak svoju fantáziu a slovnú zásobu. Čas strávený v knižnici ich obohatil o nové vedomosti.

      Prvé extra hodiny s názvom Fenomény sveta už začali. Tretiaci ich začali pokusmi s vodou. Hodiny ich nielen bavili, ale im priniesli aj nové vedomosti.

    • Sme aktívni
     • Sme aktívni

     • Začiatok školského roka je za nami. V našej škole sme uskutočnili už celý rad aktivít: športová olympiáda, Deň jazykov a rozvoj finančnej gramotnosti, Účelové cvičenie, triedne akcie, prvé extra hodiny. O aktivitách sa dozviete viac v našom Fotoalbume.