• Tretiaci v školskej záhrade
     • Tretiaci v školskej záhrade

     • Čo všetko sa učíme pre život

      • Vedomosti o častiach rastlín a ich rozmnožovaní
      • Siať semienka a vysádzať rastlinky
      • Spolupracovať v skupinkách
      • Vytvárať si pozitívny vzťah k prírode a chrániť ju
      • Chápať vzťahy a súvislosti medzi živými a neživými prírodninami
      • Riešiť problémy (Nechtiac sme vykopali mravenisko. Čo teraz?)

       

    • Beseda s Gabrielou Futovou
     • Beseda s Gabrielou Futovou

     • Stretnutie s jednou z najznámejších autoriek detskej literatúry dneška bol pre všetkých zážitok. Pani spisovateľka ochotne a vtipne odpovedala na otázky žiakov. Veríme, že sme niektorých inšpirovali k čítaniu a ak nie, stretnúť osobnosť literatúry, bolo určite pre všetkých zaujímavé. Pani Futová, ďakujeme!

    • Projektová práca
     • Projektová práca

     • Hodiny vlastivedy v 4. ročníku sú príležitosťou na zdokonaľovanie sa v tvorbe projektov a v ich následnej prezentácii. Žiaci premýšľajú, tvoria a spolupracujú na spoločnom diele. Štvrtákom sa darí...

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Zber papiera má svojich víťazov. Najviac papiera priniesli triedy: 6. A, 7. A, 3. A. Za ich snahu budú triedy odmenené. Pochvala patrí aj ostatným triedam, ktoré sa do zberu zapojili: 1. A, 2. A, 4. A. Ďakujeme rodičom za spoluprácu. Najbližší zber bude na jeseň budúceho školského roka.

    • Stavanie mája
     • Stavanie mája

     • Naša "LIPKA" nechýbala pri stavaní mája ani tento rok. Opäť potešila prítomných pekným folklórnym programom. Tešíme sa, že vďaka záujmu detí navštevovať tento krúžok, ktorý vedie Mgr. Antonická, sa nám darí uchovávať krásu ľudovej piesne a ľudového tanca.

    • Po stopách Márie Terézie a cisárovnej Alžbety
     • Po stopách Márie Terézie a cisárovnej Alžbety

     • Dňa 14. 5. žiaci 7., 6. a 5. roč. navštívili hlavné mesto Rakúska Viedeň. Prostredníctvom prechádzky centrom mesta mali možnosť žiaci uvidieť historické  pamiatky i historické budovy, na ktoré sú Rakúšania právom hrdí. Najzaujímavejšou časťou exkurzie bola prehliadka zámku Schönbrunn a okolité záhrady dýchajúce jarnou pohodou a farebnou scenériou.

    • LIPKA vystupuje
     • LIPKA vystupuje

     • Mnohí ani netušia, že na Slovensku žije takmer 8 tisíc ľudí, ktorí sa každodenne boria s príznakmi choroby skleróza multiplex. Občianske združenie Nádej podáva pomocnú ruku tým, u ktorých sa táto choroba prejavila a organizuje podujatie Od Tatier k Dunaju. Tento rok trasa bicyklovej jazdy účastníkov piateho ročníka cyklomaratónu viedla aj cez naše kúpeľné mesto. Členovia folklórneho krúžku „LIPKA“ dostali pozvanie privítať organizátorov a účastníkov tejto akcie kultúrnym vystúpením.

    • UNICEF
     • UNICEF

     • Od 13. mája do 17. mája 2019 prebiehala zbierka Týždeň modrého gombíka. Naša škola sa do zbierka zapája každoročne a aj prostredníctvom tejto aktivity upozorňuje žiakov na globálne problémy sveta. K našim tohtoročným pomocníkom patrili žiaci Adrián Kršiak, Robert Čunderlík, Adriana Bartolovicová, Miroslava Tarabová, Maroš Izák a Dominik Bartoš. V škole a aj v uliciach mesta stretli veľa dobrých ľudí a v rámci zbierky sa podarili poslať na účet UNICEF 87,61 €. Žiakom ďakujeme za pomoc a tým, ktorí prispeli za ochotu pomáhať.

      Garantom tejto akcie na našej škole je : Angela Jakušová

    • Deň mlieka v 1. oddelení ŠKD
     • Deň mlieka v 1. oddelení ŠKD

     • 21. máj sa niesol v znamení mlieka. Žiaci vypracovali pracovné listy, hovorili o význame a dôležitosti mlieka pre ľudský organizmus. Vyrobili si čelenky s kravičkami, ktoré hrdo nosili na hlavách celé popoludnie, namaľovali  plagát. Celé poobedie vládla v klube dobrá nálada a zábava.

       

    • Workshop
     • Workshop

     • Nezisková organizácia Post Bellum SK zrealizovala na našej škole zážitkový workshop "Rozhodovanie". Aktivita sa konala 16. a 17. 5. 2019 a bola určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Lektori prostredníctvom zážitku otvorili tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Takéto neformálne vzdelávanie rozvíja v deťoch toleranciu, empatiu a je dobrou prevenciou pred sociálno-patologickými javmi.

    • Multikultúra u nás v škole
     • Multikultúra u nás v škole

     • Jednou z dôležitých tém našej školy je multikultúrna výchova. Deti sa učia rešpektovať rôzne kultúry, tradície, náboženstvá. Učia sa inakosť vnímať ako prínos pre všetkých. Deň venovaný jednotlivým krajinám Európy ukázal tvorivosť žiakov a ich učiteľov. Predstavovanie krajín bolo zaujímavé a zábavné.   

    • Spevácka súťaž
     • Spevácka súťaž

     • V okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska sa žiačka štvrtého ročníka Viktória Teťáková umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme!

    • Zážitok
     • Zážitok

     • Sledovať premenu malých húseničiek na kukly, z ktorých sa vykuklili krásne motýle Babôčky bodliakovej, bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. Zážitkové vyučovanie formou tohto pokusu umožnilo priblížiť deťom svet prírody. 

    • Noc v škole
     • Noc v škole

     • Rozprávková noc v ŠKD je medzi našimi žiakmi veľmi obľúbená. Vždy je to kopec zábavy. Ani tento rok nechýbali súťaže, divadelné predstavenie Divadla Clipperton, tvorivé aktivity, čítanie príbehov, nočné hľadanie prekvapenia a spánok v škole. Aj táto aktivita našich pani vychovávateliek prispieva k tomu, aby sme v škole tvorili dobrú a príjemnú klímu, v ktorej sa všetci cítia dobre.

    • Sládkovičova Radvaň
     • Sládkovičova Radvaň

     • Krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pod názvom Sládkovičova Radvaň sa konalo 6. mája v Banskej Bystrici. Zvolenský región reprezentoval žiak našej školy Samuel Lauko, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Gratulujeme!

       

       

       

       

       

    • Chutná angličtina
     • Chutná angličtina

     • Na hodinách anglického jazyka v rámci témy Jedlo a nápoje zostavili šiestaci  zo svojich receptov kuchársku knihu. Niektorí pripravili podľa obľúbeného receptu rôzne dobroty, ktoré mali možnosť na vyučovaní  aj ochutnať.

    • World Water Day
     • World Water Day

     • World Water Day si šiestaci pripomenuli aj na hodine anglického jazyka. Prostredníctvom rôznych zaujímavých úloh si rozširovali slovnú zásobu na tému voda, skupenstvá vody a kolobeh vody v prírode.

    • Ako to robili ľudia kedysi
     • Ako to robili ľudia kedysi

     • Tkanie na krosnách je jedna z tradičných činností našich predkov. V našej herni sa tkať pokúšajú deti v školskom klube. Šikovní štvrtáci pomáhajú zdolať túto činnosť mladším spolužiakom. Tešíme sa na hotové dielo...

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

     • 6.5.2019 si žiaci 8.ročníka vyskúšali rovesnícke vzdelávanie v piatom ročníku. Na hodinách anglického jazyka a environmentalistiky si ôsmaci pripravili krátku prezentáciu o recyklovaní plastových fliaš v anglickom jazyku. Po odprezentovaní „učitelia“ chceli od mladších spolužiakov, aby pomocou pripravených kartičiek znázornili daný proces recyklácie fliaš. Následne využili pripravené slovensko-anglické pexeso, ktoré zahŕňalo pomenovania bežných odpadkov ako napr. plastová fľaša, žuvačka, vrchnáčik z fľaše, papierová vreckovka v slovenskom aj anglickom jazyku.  Piataci museli ukázať svoje vedomosti a zručnosti pri vytváraní dvojíc a následne  pri zatrieďovaní odpadkov do príslušných košov. Môžeme povedať, že piataci boli veľmi šikovní a hravo zvládli všetky úlohy.

    • PET ART
     • PET ART

     • Pri oslave Dňa Zeme sa deti 1. oddelenia ŠKD rozhodli, že využijú odpadový materiál, ktorý usilovne zbierali už dlhšiu dobu. Vrchnáky z PET fliaš premenili na krásne kvety a iné úkazy prírody. Táto aktivita deti veľmi bavila a ich výtvory krášlia školskú chodbu.