• Polrok končí!
     • Polrok končí!

     • 31. 1. 2019 žiaci dostanú výpisy známok, ktoré sú hodnotením ich práce. Vyučovanie pre 1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou, pre 2. stupeň 5. vyučovacou hodinou. 1. 2. 2019 sú polročné prázdniny. V škole sa stretneme 4. 2. 2019.

    • Prváci a zimné športy
     • Prváci a zimné športy

     • Sneh vylákal prvákov do svojho objatia. Vychutnali si ho na hodinách telesnej výchovy a aj počas veselého šantenia na krúžku.

    • Prvácke úspechy
     • Prvácke úspechy

     • Naši prváci - malé usilovné žabky, pracujú už v 2.šlabikári! Fašiangový čas im priniesol opäť nové písmenká. Tieto sa naučili nielen čítať a písať, ale spoločne sa s nimi aj zabávali. Veď ako by mohlo ostať bez povšimnutia Š ako šašo a B ako balón? Tieto písmenká oslavovali deti výrobou šašovských čeleniek a fúkaním balónikov. Verte, bol to krásny deň...

    • Prváci a technológie
     • Prváci a technológie

     • Práca s informačnými technológiami je realitou dnešného sveta. Prváci síce ešte nemajú na to vyčlenenú špeciálnu vyučovaciu hodinu, no práca s tabletmi ich teší a rozvíja zatiaľ aspoň počas krúžkovej činnosti.

    • e - knihy
     • e - knihy

     • Piataci na hodine literatúry objavili čaro e-kníh a vyskúšali si, aké je to čítať elektronické knihy v tablete. Žiaci boli nadšení a prejavili záujem  čítať aj na ďalších hodinách.

    • Prednes povestí
     • Prednes povestí

     • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,  Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.

      Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.

      24. januára 2019 sa uskutočnila okresná súťaž v prednese povesti.

      Našu školu mimoriadne úspešne reprezentovali 3 žiaci:

      I. kategória  žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ: Sonička Izáková – 1. miesto,

      II. kategória žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ: Tamarka Vankovicová – 3. miesto,

      III. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ: Maroš Izák – 1. miesto.

      Blahoželáme. Víťazi každej kategórie v okresnom kole postupujú do krajského kola, držíme palce a želáme veľa úspechov.

    • V našom klube nechýba pohyb
     • V našom klube nechýba pohyb

     • Prvý sneh veľmi potešil všetky deti. Po vyučovaní sa na školskom dvore do sýta vyšantili a zabavili na snehu. Veríme, že počas tejto zimy ešte zažijeme veľa takýchto krásnych zasnežených dní.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Dobré podmienky na lyžovanie, krásne prostredie, pekné ubytovanie a chuť žiakov lyžovať, to všetko prispelo k tomu, že lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili siedmaci, ôsmaci a jeden žiak z deviateho ročníka hodnotia všetci zúčastnení, ako veľmi vydarený. Žiakom za dobrú disciplínu a učiteľom za dobrú organizáciu patrí pochvala!

    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 16.1.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole Olympiády z anglického jazyka v Krupine, v ktorej si overili svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka. V silnej konkurencii získala Eli M. Autnerová (žiačka 7.ročníka) 2.miesto a Maxim Kunštár (žiak 8. ročníka) obsadil 3.miesto.

      Obidvom súťažiacim gratulujeme!

    • Sme škola inkluzionistov
     • Sme škola inkluzionistov

     • Projekt s cieľom tvoriť rešpektujúce prostredie, v ktorom je vzdelávanie prispôsobené potrebám všetkých detí pokračuje. Škola vďaka projektu získa rad pomôcok pre žiakov, odbornú literatúru na tému inklúzia a počas celého školského roka prebieha vzdelávanie našich učiteľov na rôzne témy, ktorých pochopenie vedie k efektívnemu učeniu v duchu partnerstva a spolupráce.

      Čo si o inklúzii myslia účastníci projektu si môžete prečítať tu:

      https://www.ktochyba.sk/skola/inklublog

       

    • Predškoláci v škole
     • Predškoláci v škole

     • Naši predškoláci sú už v škole ako doma. Hodiny angličtiny sú pre nich zábavou, o čom svedčia ich vždy usmiate tváre. Tento týždeň sa deti naučili pomenovať časti tela nášho veľkého snehuliaka. Svoje vedomosti predviedli všetkým naokolo. Milé deti, ste šikovné...

    • Multikultúra na vlastivede
     • Multikultúra na vlastivede

     • Zmyslom multikultúrnej výchovy vo vzdelávaní je pripravovať deti pre pochopenie, že svet, a zvlášť ľudský svet, je rozmanitý. Spoznávanie iných národov a kultúr ich učí tolerancii, empatii. Aj s týmto cieľom tvorili projekty naši štvrtáci. Ich výsledkom sú pekné výstupy so zaujímavosťami o krajinách EÚ. 

    • Keď listy menia životy
     • Keď listy menia životy

     • Maratón písania listov je najväčšiu medzinárodnou ľudsko-právnou kampaňou. Aj my sme jej súčasťou. Už druhý rok sa zapájame do písania listov, pre nespravodlivo odsúdených alebo zastrašovaných ľudí. Tento rok naše listy putujú do Južnej Afriky a sú určené aktivistke Nonhle. Deviataci boli koordinátori aktivity, počínali si veľmi dobre, patrí im veľká pochvala. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do písania listov zapojili.

      https://pripady.amnesty.sk/pripad/nonhle

    • Oznam
     • Oznam

     • Odhlásiť dieťa z obeda je možné aj na stránke našej školy. Po prihlásení sa cez účet dieťaťa je možné dieťa odhlásiť z obeda do ôsmej hodiny nasledujúceho dňa. V prípade potreby je možné odhlásené dieťa opätovne prihlásiť.

    • Vyhraj výlet do Nórska
     • Vyhraj výlet do Nórska

     • Vedomostná súťaž s youtuberom Bačom pokračuje ďalším kolom, v ktorom žiaci objavia fenomény susedného Rakúska. Stačí, ak sa prihlásia do svojho účtu na FenomenySveta.sk, pozrú si najnovšie video a zdolajú kvíz. Pokiaľ to stihnú do konca týždňa, sú v hre o úžasné ceny vrátane skutočnej expedície do Nórska pre celú triedu.

    • Oznam
     • Oznam

     • Mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa od januára 2019 zvyšuje na 7€. Žiadame rodičov o včasnú úhradu poplatku.

    • eTwinning
     • eTwinning

     • Naša škola je už tretí rok súčasťou komunity európskych škôl prostredníctvom medzinárodného programu e-Twinning. V rámci projektového vyučovania na tému Christmas and other celebrations  si žiaci rozšírili svoje  zručnosti v písaní vianočných želaní  s vrstovníkmi z partnerských škôl vo Francúzsku a v Portugalsku. Žiaci 1. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy a v ŠKD vytvárali rôzne vianočné pohľadnice. Následne druháci a tretiaci na  hodinách anglického jazyka  s veľkou radosťou a záujmom písali do pohľadníc vianočné priania v slovenskom a v anglickom jazyku. Tieto boli odoslané na korešpondečné adresy partnerských škôl. O niekoľko dní sa radosť zdvojnásobila, keď nám boli doručené vianočné priania od našich francúzskych a portugalských kamarátov.