• Prázdninová zábava
     • Prázdninová zábava

     • Denný tábor pre žiakov našej školy už začal. Deti zažijú dni plné zábavy a dobrodružstva. 

    • Tretiaci na exkurzii
     • Tretiaci na exkurzii

     • Posledný školský deň strávili tretiaci na exkurzii. Navštívili obec Horné Semerovce, v ktorej sa preniesli do minulosti. Tkali, miesili hlinu, piekli chlieb. Činnosti sa deťom páčili a ukončili nimi vyučovanie vlastivedy, ktoré v tomto školskom roku venovali spoznávaniu najbližšieho okolia.