• Prvácke zúbky
     • Prvácke zúbky

     • Hovorí sa, že v zdravom tele je zdravý duch. Prváci sa učili, že aj v zdravých ústach majú byť zdravé zúbky. Rozprávali sa, ako si majú správne umývať zuby, o tom, čo musia jesť, aby ich zúbky boli zdravé a aj o tom,  akého lekára máme navštíviť, aby sa nám do nich nenasťahoval Zúbkožrút.  Nakoniec si všetci  správne umyli zúbky  a sľúbili, že sa o ne budú vzorne starať.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 17. apríla 2018 sa v Domčeku CVČ v Krupine konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií  Z6, Z7 a Z8. Našu školu v ňom reprezentovali  Bianka Hüvösová, Róbert Čunderlík a Zuzana Hašková v kategórii Z6 spolu s Patrikom Strakom v kategórii Z8. Čakala ich neľahká úloha  - počas dvoch hodín vyriešiť 3 náročné súťažné úlohy. Najviac sa darilo Bianke Hüvösovej, ktorá suverénne zvíťazila v kategórii Z6 a so ziskom maximálneho počtu bodov nechala za sebou všetkých ostatných súperov. Patrik Straka vo svojej kategórii Z8 obsadil veľmi pekné tretie miesto. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       

       

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • 11.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. Našu školu reprezentovali Zuzana Hašková zo 6.A triedy, ktorá sa umiestnila sa na 4. mieste a Veronika Srníková z 8.A triedy, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Veronika postúpila do krajského kola tejto súťaže. Ďakujeme za reprezentáciu školy a Veronike držíme palce!

       

    • Kompostujeme!
     • Kompostujeme!

     • Poslednou dôležitou aktivitou v tomto školskom roku, v rámci projektu Zelená škola, je kompostovanie bioodpadu. Žiaci budú sledovať, ako sa vo vermikompostéri, za aktívnej účasti Kalifornských dážďoviek, bude bioodpad meniť na čierne zlato pre rastliny - humus. Aj takto im chceme ukázať, ako sa dá zužitkovať bioodpad, ktorý tvoríme. Naším cieľom je naučiť ich znižovať množstvo komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach a stal sa pre našu planétu hrozbou.

    • Tvoríme školskú záhradu
     • Tvoríme školskú záhradu

     • Praktické zručnosti a zážitkové vyučovanie sú dôležitým momentom súčasného vzdelávania. Tvorba školskej záhrady nám umožní, aby sa deti učili o pestovaní, rastlinách, o vzťahoch v prírode. Čaká ich práca v bylinkovom záhone či vo vyvýšených záhonoch. O ich pestovateľských úspechoch budeme informovať.

      Ďakujeme pánovi Stankovičovi, ktorý nám daroval drevený obklad na vyvýšené záhony. 

    • Maľovaná mapa Hontu
     • Maľovaná mapa Hontu

     • Pekné maľované mapy nášho regiónu tentokrát obsahujú aj zmienku o našom mestečku. Výtvarná práca našej siedmačky Barbory Majerovej tvorcov mapy zaujala a stala sa jej súčasťou. Pri zaujímavostiach regiónu Hont bola použitá aj kresba nášho tretiaka Samuela Lauka.

    • Daruj deň svojmu mestu
     • Daruj deň svojmu mestu

     • Naši žiaci a učitelia sa zúčastnili aktivity mesta Dudince a jednu aprílovú sobotu darovali svojmu mestu. Prispeli k tomu, že mesto je čistejšie a upravenejšie. Sme radi, že prejavili záujem o veci verejné. Veríme, že účasť našich žiakov bude na tomto dni stále väčšia...

    • Tretiaci na hasičskej stanici
     • Tretiaci na hasičskej stanici

     • Hodina vlasivedy o práci dobrovoľných hasičov v Dudinciach bola zaujímavá. Exkurzia sa uskutočnila v rámci témy Bezpečnosť v obci.

      Ďakujeme pánovi Výbohovi, ktorý nám umožnil takúto formu vyučovania.

    • Apríl v ŠKD
     • Apríl v ŠKD

     • Aj počas tohto mesiaca sa v našom klube dejú zaujímavé a poučné veci. Deti sa venujú témam prírody, veď je mesiac lesov. Vyrábajú si vlastný papier a aj takto sa učia, aká je recyklácia pre prírodu potrebná. 

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • 16. 04. 2018 sa uskutočnili školské kolá I. a II. kategórie súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťažiaci v I. kategórii (4. – 6. ročník) si vyžrebovali text (rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod.), ktorú nám prerozprávali a samostatne dotvorili koniec príbehu. Súťažiaci v II. kategórii (7. – 9. ročník) si vyžrebovali tému, v ktorej vyjadrovali vlastný názor bez obmedzenia žánru. Do okresného kola postupujú prví dvaja z každej kategórie.

      Vyhodnotenie

      I. kategória:

      1. miesto: Tamara Vankovicová (4.roč.)

      2. miesto: Ela Guttenová (5.roč.)

      3. miesto: Bianka Hüvösová (6.roč.)

                        Samuel Lauko (4.roč)

       II. kategória

      1. miesto: Kristína Paulínyová (7. roč.)

      Blahoželáme!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Piatok 13 - teho sme zmenili na lepší deň vďaka zbierke usporiadanej Ligou proti rakovine. 22. ročník tejto zbierky sa  vykonával za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní a na podporu výskumných a klinických projektov. Zbierkou, pri ktorej veľmi pomohli naše deviatačky, sa v škole, v uliciach mesta a v kúpeľoch vyzbieralo 311,54 €. Všetkým, ktorí prispeli patrí veľká vďaka.

      Garantom tejto zbierky na našej škole je A. Jakušová.

    • Zážitkové vyučovanie o včelách
     • Zážitkové vyučovanie o včelách

     • Druháci sa na tri týždne ocitli v KRÁĽOVSTVE VČIEL. Na čítaní o nich veľa čítali z nových školských encyklopédií a iných kníh, vyhľadávali z textov dôležité slovné spojenia a neskôr na ne tvorili oznamovacie vety. Začítali sa aj do tvorby slovenských spisovateľov. Spoznali knihu Medový hrnček či Meduška a po čítaní tvorili veselé včelie rýmy. Na výtvarnej výchove kreslili tušom stavbu tela včely a tvorili komix. Na slovenskom jazyku sa prostredníctvom včiel naučili čo je hláska, slabika, slovo, veta, delenie slov na slabiky a zopakovali si rozdelenie hlások. Na matematike sa dozvedeli, ako sa sčitujú dvojciferné čísla do 100 bez prechodu, riešili včelie slovné úlohy. Na hudobnej výchove spievali piesne so včelou tematikou. Telesnú výchovu si druháci väčšinou užili na školskom dvore pri včeličkových loptových a pohybových hrách, ktoré pre nich vymyslela triedna učiteľka. Obrovský úspech mala súťaž v zbere nektára. Spoluprácu si druháci trénovali pri putovnej spoločenskej hre, pri ktorej sa dozvedeli o včelárskych pomôckach, včelích produktoch i o medonosných rastlinách. Pochutnali si na sladkom medíku a mohli ochutnať i peľové zrniečka. Spolupracovali aj pri tvorbe spoločného projektu a pri hľadaní cesty z úľa - bludiska. Na prvouke získavali vedomosti prostredníctvom krátkych filmov o živote včiel, pozorovaním prvých včielok v prírode a preverovali si priebežne svoje vedomosti rôznymi testíkmi a doplňovačkami. Ústnou odpoveďou prezentovali všetky vedomosti, ktoré takouto zaujímavou a hravou formou získali.

    • Čo ukrýva les
     • Čo ukrýva les

     • Co_ukryva_les_-_1.A.mp4

      Žiaci 1. ročníka  venovali jeden celý deň téme „Les“. Rozprávali sa o zvieratkách, počítali príklady s lesnou tematikou, odkrývali  bohatstvo lesa. Spoznávali huby a už vedia, ako vyzerá Kuriatko jedlé, Dubák smrekový či Bedľa jedlá. Počúvali spev vtákov a nezabudli sa rozprávať aj o tom, ako sa  majú v lese správať. Po týchto aktivitách sa deti vybrali  na amfiteáter, aby sa stretli s pánom lesníkom, ktorý ich čakal v naozajstnom lesníckom oblečení. Deťom prezradil veľa nových informácií a zaujímavostí a odpovedal na otázky, ktoré si žiaci pripravili. Potom už nasledovala cesta lesíkom. Ujo lesník rozprával o kvetoch, stromoch, správaní sa v lese a zvieratkách. Žiakov naučil, ako vypočítať približný vek stromu. Prváci sa poďakovali a vrátili sa do školy. Po dobrom obede v škole sa znovu vybrali do lesa, aby sa uistili, že dopoludnie strávené v lese s ujom lesníkom, v nich zanechalo veľa poznatkov. Na krúžku Múdre sovičky skúmali kôru stromov, pozorovali vtáčiky, rastlinky a na záver nezabudli vyzbierať odpadky v lese. Všetkým odkazujú, že LES NIE JE SMETISKO, ale miesto, kde môžeme oddychovať a prežiť krásny deň.         

      Ďakujeme p. Ing. Staškovi za príjemnú besedu, pekné dopoludnie a darčeky, ktoré deťom priniesol.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • regionálne kolo

      10.4. sa víťazi okresného kola v prednese poézie a prózy zúčastnili regionálneho kola vo Zvolene. Všetci traja naši žiaci /Adam Ošust , Drahoslav Paulíny , Maroš Izák/ reprezentovali školu a okres veľmi dôstojne. Maroš Izák získal dokonca v 2.kategórii v prednese prózy  2.miesto. Blahoželáme!

      Výsledky školského kola: HVIEZDOSLAVOV_KUBIN.docx​​​​​​​

    • Prváci pracujú na tabletoch
     • Prváci pracujú na tabletoch

     • Prváci sa na záujmovom krúžku Múdre sovičky zamerali na triedenie odpadu. V skupinkách si najprv zahrali "enviro" pexeso, potom triedili odpad pomocou didaktickej hry a nakoniec sa učili pomocou tabletov získavať informácie z internetu. Ich úlohou bolo vyhľadať informáciu o tom, za aký dlhý čas sa v prírode rozkladá žuvačka, plast a iný odpad. Výsledkom ich bádania je pekná náučná tabuľa.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • 23.3.2018 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentoval Tomáš Páterek -  žiak 9.A triedy, ktorý sa umiestnil na 3. mieste a postúpil do krajského kola tejto súťaže.

       

    • Lipka medzi najmenšími
     • Lipka medzi najmenšími

     • Dňa 19. 3. naši "Lipkáči" navštívili deti v Materskej škole v Dudinciach. Predstavili sa im s jarným ľudovým pásmom: Morena, Morena kdes´ prebývala?  Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a účinkujúcich odmenili veľkým potleskom.

    • Ochranárik
     • Ochranárik

     • Dňa 28. 3. 2018 sa uskutočnilo na hrade Červený Kameň celonárodné vyhodnotenie výtvarnej súťaže  OCHRANÁRIK čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Naša žiačka Veronika Kralinová (6. roč.) v rámci celého Slovenska získala 3. miesto v internetovom hlasovaní za svoju výtvarnú prácu. Ocenenie si prevzala osobne z rúk generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia MV SR plk. Miloslava Ivicu na hrade Červený Kameň. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania a vyjadrili vzájomnú spolupatričnosť.