Zoznam tried

Názov
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Udayová
Učebňa VIII.A
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Baloghová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Lauková
Učebňa I.A
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Žovincová
Učebňa II.A
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Čunderlíková
Učebňa III.A
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milota Antonická
Učebňa V.A
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Ošustová
Učebňa V.A
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Bartáková
Učebňa VI.A
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Klimentová
Učebňa VII.A

© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria