Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Čunderlíková
Učebňa I.A
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Baloghová
Učebňa II.A
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Lauková
Učebňa III.A
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Žovincová
Učebňa IV.A
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Udayová
Učebňa V.A
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milota Antonická
Učebňa VI.A
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Ošustová
Učebňa VII.A
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Láslová
Učebňa VIII.A
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Klimentová
Učebňa IX.A

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria